Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Svět před první světovou válkou

Svět před první světovou válkou


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje svět před první světovou válkou, kde se zaměřuje především na Rusko, Anglii a USA. Následně popisuje kolonialismus.

Obsah

1.
Rusko
2.
Anglie
3.
USA
4.
Francie
5.
Německo
6.
Itálie
7.
Balkán

8.
Kolonialismus

Úryvek

"RUSKO

Alexandr II. Romanov (1855 - 1881)

Krymská válka (1854-1856)
- Rusko bojuje s Tureckem o nadvládu na Balkáně - Turkové společně se spojenci v Británii a
Francii porazili Rusko u pevnosti Sevastopol → slabost a zaostalost státu - nutnost reforem
- nakonec uzavřen mír v Paříži - neutralita Černého moře

- 1861 zrušeno nevolnictví → nahrazeno podřízeností carskému úředníkovi = ruský fatalismus

Válka s Tureckem (1877-1878)
- Turecko v krizi, odmítalo reformy → proti tomu povstala Bosna a Hercegovin i Bulharsko
- Británie prosadila vytvoření malého Bulharska pod Tureckem, aby ho nezískalo Rusko
- Rakousko-Uhersko získalo protektorát nad Bosnou-Hercegovinou

- pokračuje diktatura cara „самодержави“ → snaha tajných spolků odstranit cara

Alexandr III. (1881 - 1894)
- poté co německý císař Vilém II. neobnovil tajnou smlouvu s Ruskem, uzavřenou Bismarckem,
Rusko sjednalo spojeneckou smlouvu s Francií

Mikuláš II. (1894 - 1917)
- v Minsku založena Sociálně demokratická dělnická strana Ruska, členem radikál Vladimír Iljič
Uljanov - Lenin, většina se postavila za jeho radikály - bolševici

Rusko - japonská válka (1904 - 1905)
- Rusko získalo od Číny Mandžusko a ostrov Sachalin - spory s Japonskem o Mandžusko
- spory vyvrcholili ve válku - rusové poraženi japonci v Cušimském průlivu i u Mukdenu
- prostřednictvím prezidenta Roosevelta uzavřen mír: Mandžusko rozděleno Rusku a Japonsku

- válka odhalila slabost samoděržaví - zásobovací potíže vedly k první ruské revoluci
→ car vydal manifest, zavedena občanská práva - Rusko parlamentním státem

1907 dohoda s Británií, dosaženo trojdohoda: britsko-rusko-francouzská

ANGLIE

Victorie Hanoverská (1837-1901)
(manžel Albert Sasko Coburský)

- Británie hospodářskou, vojenskou i námořní velmocí → ovládala světový obchod
1851 první světová výstava v Londýně - demonstrace vyspělosti Británie

- nové kolonie: Afrika, Dálný Východ, Karibik - zdroj surovin → koloniální velmoc
- Indie hlavní kolonií - ovládnuta po sedmileté válce → 1876 Viktorie indickou císařovnou

Konstituční monarchie
- rozhodující moc přechází z parlamentu na vládu v čele ministerský předseda
- soupeření 2 politických stran • konzervativci - zasloužili se o přijetí řady sociálních zákonů
• liberálové - usilovali o samosprávu Irska - zamítnuto

- vznik silných odborů, které usilovaly o zlepšení pracovních a životních podmínek dělnictva

- Krymská válka: snaha zamezit rozpínavosti Ruska, pak Británie pověřena správou Kypru
- liberálové navrhly parlamentu samosprávu Irska - zamítnuto → od liberálů se odštěpila
Unionistická strany usilující o zachování jednoty s Irskem
Válka s Búry (1899 - 1902)
- v jižní Africe (naleziště zlata a diamantů) - vítězství Britů, J Afrika pod britskou samosprávou

Eduard VII. Sasko-Coburský (1901-1910)
- rostla rozpínavost Ruska v Mandžusku → dohoda britů s Japonskem o neutralitě v možné válce
- ustavena Dělnická strana: zastoupení dělnictva v Dolní sněmovně
- 1904 Srdečná dohoda s Francií o odstranění rozporů (kolonií) + 1907 dohoda s Ruskem - Dohoda

USA

- osídlování západu: původní obyvatelstvo Indiáni, území osídlili bílí přistěhovalci

Válka s Mexikem (1846 - 1848)
- získán Texas, Nové Mexiko, Kalifornie, od Španělska zakoupena Florida, od Ruska Aljaška
- byla vymezena smlouvou s Velkou Británií hranice mezi Kanadou a USA

Boj proti otrokářství
- v severu rušení otroctví, z ekonomických důvodů se udrželo v jižních plantážnických státech
- politika • Demokratická strany ve vedení plantážníků pro otroctví
• Republikánská strana: novou půdu chtěli přidělit farmářům proti otroctví

- na S rostl odpor k otrokářství - abolicionistické hnutí: pomáhala otrokům utíkat od pánů

Abraham Lincoln (1809 - 1865)
- v roce 1860 zvolen prezidentem USA, odpůrce otroctví → to vyvolalo odtržení jižních
států od unie, které vytvořily Konfederaci amerických států - prezident: Jefferson Davis
- sever to považoval za porušení ústavy → rozhodly se použít zbraně k zachování USA"

Poznámka

Práce se skládá z několika dokumentů i s obrázky, nelze určit přesný počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28786
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse