Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Světla Klapilová: Kapitoly ze sociální pedagogiky

Světla Klapilová: Kapitoly ze sociální pedagogiky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce seznamuje se stručným obsahem jednotlivých kapitol knihy Světly Klapilové Kapitoly ze sociální pedagogiky. Krátký exkurz vznikem a vývojem sociální pedagogiky střídá výčet základní pojmů tohoto oboru. Následuje vysvětlení rozdílů mezi vnějším a vnitřním prostředí, přirozeným a intencionálním prostředím.

Obsah

1.
Vznik a vývoj sociální pedagogiky
2.
Základní pojmy užívané sociální pedagogikou
3.
Prostředí v pojetí sociální pedagogiky
4.
Přirozené prostředí výchovy
5.
Intencionální prostředí ve výchovných institucích
6.
Sociální a pedagogická komunikace
7.
Místo sociální práce v sociálně pedagogickém ovlivňovaní jedinců a sociálních skupin

Úryvek

"Na začátku autorka připomíná několik předchůdců sociální pedagogiky, například T. Campanellu nebo Ch. Fouriera. Sociální pedagogika se však začala utvářet v 19. století pod vlivem sociologie. Sociologie pokládala vlivy prostředí za rozhodující při utváření osobnosti a tyto názory ovlivnily nově vzniklý pedagogický směr. Název sociální pedagogika se poprvé objevil u A. Diesterwega. Dále autorka uvádí F. Le Playe, který vylepšil především metody zkoumání prostředí, u nás G. A. Lindnera, který usiloval o demokratizaci výchovy.
Za samotného zakladatel je považován P. Natorp, výchova by podle něj měla zdokonalovat a zušlechťovat jedince a díky tomu vytvářet společenskou jednotu. Sociální pedagogiky se zpočátku rozvíjela hlavně v Německu. V průběhu 20. století se utvořilo pět směrů sociální pedagogiky: sociální pedagogiky (teoretická a praktická), sociologická pedagogika, pedagogická sociologie, sociologie výchovy a etopedie.
Současné vymezení sociální pedagogiky není zcela jasné. Česká sociální pedagogika se nyní zaměřuje především na prostředí a jeho vliv na utváření jedince a pedagogizace prostředí a na prevenci a terapii sociálních deviací jedinců a skupin.

2. Základní pojmy užívané sociální pedagogikou

Prvním pojem je pojem sociální. Autorka připomíná, že sociální pod sebe zahrnuje jak společenský, tak i jevy, procesy, případy, které vyžadují nějaké řešení. Sociální politika je taková politika, která vytváří podmínky, které omezují vznik sociální nerovnováhy a zajišťují harmonický vývoj. Sociální péče umožňuje odbornou cestou jedincům a skupinám adaptovat se na prostředí. Současné formy jsou sociální dávky a služby sociální péče. U sociální práce dosud není stanovená přesná definice. Můžeme rozlišit sociální práci preventivní, která se snaží předcházet nežádoucím procesům, a sociální práci kurativní, jejím cílem je zmírňovat a odstraňovat již vzniklé negativní problémy. Dále autorka připomíná sociální zralost, sociální role, sociální adaptaci a akomodaci a sociální deviaci.
V další podkapitole se věnuje pedagogickým a psychologickým pojmům. Zmiňuje například socializaci, při které se z člověka jako biologické bytosti stává bytost společenská. Dále se krátce věnuje výchově a sebevýchově.

3. Prostředí v pojetí sociální pedagogiky

Prostředí lze rozlišit vnější a vnitřní. Vnější prostředí zahrnuje jak materiální podstatu, ale i sociální vztahy, vnitřním prostředím rozumíme souhrn faktorů, které nás ovlivňují jako osobnosti (dědičnost, zdravotní stav apod.).
Dále autorka uvádí dvě typologie vnějšího prostředí a to M. Přadka a R. Wroczynského. První typologie chápe vnější prostředí jako zvláštní dualismus materiálního a společenského prostředí. Do materiálního je řazeno jak prostředí přírodní, tak i prostředí upravené člověkem, do společenského rodina a další malé sociální jednotky (přirozené prostředí výchovy) a pak také společenské instituce a organizace. Druhá typologie zahrnuje tři typy prostředí a to: kulturní, přírodní a společenské. Dále autorka uvádí klasifikaci nevhodných prostředí J. Vaňka, která se zabývá tím, která složka osobnosti dítěte je poškozována (prostředí poškozující racionální složku, emotivní složku a prostředí poškozující formování fyziopsychických mechanismů).
K nápravě vlivů nevhodného použití má sociální pedagogika k dispozici speciální přístupy, například profylaxi a kompenzaci. Profylaxe zahrnuje činnost, při které je vliv činitele neutralizován. Příkladem profylaxe je třeba primární prevence drogových závislostí. Kompenzace se zabývá nahrazením potřeb, které nebyly uspokojeny, snaží se vyrovnat nedostatky."

Poznámka

Seminární práce z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, předmět Pedagogická propedeutika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20822
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse