Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Světová ekonomika - zápisky z přednášek

Světová ekonomika - zápisky z přednášek

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika, Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zápisky z přednášek na téma světová ekonomika. V první části se autor zabývá evropskou integrací a vznikem měnové unie. Dále se věnuje struktuře světového hospodářství a mezinárodnímu měnovému systému. Uvádí konkrétní příklad rozvoje ekonomiky na vývoji Japonska. Závěr pak pojednává o integračních procesech mezi EU a ČR.

Obsah

1.
Evropská integrace
1.1
Pojem
2.
Metody
3.
Druhy
4.
Obecné vývojové formy integrace
4.1
Pásmo volného obchodu
4.2
Celní unie
4.3
Společný trh
4.4
Hospodářská a měnová unie
4.5
Politická unie
5.
Realizace obecných forem integrace v západní Evropě
5.1
Pokračování vývoje
5.1.1
Smlouva o Evropské unii
5.1.2
Smlouva o založení Evropského společenství
6.
Vysvětlení základních názvů
6.
1 Evropské hospodářské společenství
6.2
Evropské společenství
6.3
Evropská unie
7.
Přechod k měnové unii
7.1
Etapy
7.2
Konvergenční kritéria
8.
Struktura světového hospodářství
8.1
Vývojové etapy
8.2
Globalizace
9.
Mezinárodní pohyb
9.1
Formy
10.
Mezinárodní měnový systém
10.1
Formy
10.2
Světová banka
10.3
Vývoz a dovoz kapitálu
10.4
Vývoz moderních technologií
10.5
Hlavní tendence v poválečném vývoji
11.
Japonsko jako světové ekonomické centrum
11.1
Příčiny úspěchu poválečného Japonska
11.2
Problémy ekonomiky v 90. letech
11.3
Úloha státu
12.
Důsledky měnové unie
13.
Mikroekonomické přínosy
14.
Tři skupiny rizik
15.
Názory na úspěšnost měnové unie
16.
Dopad měnové unie na ČR
17.
Rozpočet EU
17.1
Strukturální fondy
18.
Vstupní kritéria pro vstup do EU 1993 v Kodani
18.1
Integrační proces mezi EU a ČR
19.
Důsledky vstupu do EU
20.
Vývoj zemí střední a východní Evropy

Úryvek

„Pokračování vývoje
- 1967 - vytvořena celní unie (cíl EHS) Wernerova zpráva - vytvořen plán přechodu ke společnému trhu
- společný trh měl začít fungovat v polovině 70. let, ale plán nebyl realizován kvůli krizovým otřesům ve světové ekonomice
- 1973 - vstup GB, Irska a Dánska 9 zemí
- 80. léta - západní Evropa ekonomicky zaostává za USA a Japonskem nutnost přejít k vyššímu integračnímu stupni, pokud má Evropa obstát v konkurenci dlouhodobá příprava
- 1986 - Jednotný evropský akt (Projekt 92) - cílovým rokem splnění úkolů spojených s fungováním měl být rok 1992
- překážky, které brání vytvoření spol. trhu - viz skripta
- v hrubých rysech byl plán do r. 1992 splněn - začal fungovat Jednotný vnitřní trh
- potřeba vytyčit úkoly do dalších období řada zasedání Maastrichtská smlouva (1992) - platit začala v listopadu 1993 kvůli problémům s ratifikací
- 2 dokumenty:
Smlouva o Evropské unii
- poprvé vymezuje EU jako novou etapu ve spoluprácí
- etapa založená na existenci ES a na spolupráci v dalších nových oblastech mimo rámec ES
- 3 pilíře spolupráce:
a) ekonomická oblast - cílem je rozvíjet ek. spolupráci vytvořením prostoru bez vnitřních hranic a zavedením hospodářské a měnové unie, která bude obsahovat jednotnou měnu
b) oblast zahraničně politická a bezpečnostní - státy budou provádět stejnou hospodářskou a zahraniční politiku
c) oblast justice a vnitřních věcí - státy navážou spolupráci v těchto oblastech: azylová politika, postup na vnějších hranicích EU, policejní spolupráce, vytvoření Europolu (evropské policie)
- tato smlouva zahrnuje občanství EU občan se může volně pohybovat v rámci EU, může volit a kandidovat v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu
Smlouva o založení Evropského společenství
- rozšíření Římské smlouvy z r. 1957
- EHS se přejmenovává na ES, protože činnost ES od roku 1993 zasahuje i do mimoekonomických oblastí (např. sociální oblast - přijetí Sociální charty, podpora výzkumu a vývoje, zdravotnictví, ochrana ŽP,…)
- stanoví postup přechodu k hosp. a měnové unii, jaké změny musí nastat v rozhodovacích pravomocích
- součástí jsou konvergenční kritéria, která udávají podmínky vstupu do měnové unie
- význam Maastrichtské smlouvy: jeden ze základních dokumentů EU, zaznamenává přechod k vyšší etapě spolupráce, země se dobrovolně vzdává části své suverenity

- obě smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou nikde není řešena otázka vystoupení z EU a měnové unie
- výjimku k MS měla GB a Dánsko - nesouhlasily s přechodem ke 3. etapě měnové unie, byly proti zavedení jednotné měny, obě země tuto výjimku získaly a nemusí se 3. etapy účastnit“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2900
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse