Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světový systém a počátky antropologického myšlení, proměny Západu ve středověku

Světový systém a počátky antropologického myšlení, proměny Západu ve středověku

Kategorie: Antropologie, Historie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje tři hlavní témata - Wallersteinovu teorii světového systému, historické předpoklady vzniku antropologického myšlení a prolomení izolacionismu Západu ve středověku. V úvodu práce pojednává o Wallersteinově teorii světového systému a jejím šířením dalšími vědci. Další část se zabývá historickými předpoklady vzniku a vytváření antropologického myšlení. Závěr je pak věnován prolomení izolacionismu Západu ve středověku a historickým událostem a mýtům, které s tím souvisejí. Zde naleznete předchozí díl Antropologie, její vývoj a disciplíny nebo následující část práce - Dobytí Nového světa, vize „ušlechtilého divocha“ a spor ve Valladolidu.

Obsah

1.
Teorie světového systému
1.1
Immanuel Wallerstein
1.2
Jane Schneiderová
1.3
André Gunderfrank
2.
Rozdělení světa
2.1
Jádrová oblast
2.2
Periférie
2.3
Marginální oblast
3.
Historické předpoklady vzniku antropologického myšlení
3.1
Prolomení izolacionismu
3.2
Možnost vědeckého pojmového pochopení
4.
Vytváření antropologického myšlení
4.1
Homo symbolicus
4.2
Homo hierarchicus
5.
Edward Tylor
5.1
Sociální evolucionismus
5.1.1
Kulturní antropologie
6.
Sociologismus
7.
Prolomení izolacionismu Západu ve středověku
7.1
Mýty
7.2
Křížové výpravy
7.3
Mongolové
7.4
Číňané
7.5
Zámořské objevy

Úryvek

„Prolomení izolacionismu Západu ve středověku
Zásadním civilizačním podnětem vzniku antropologie jako vědy, která překročila zábrany xenofobie a etnocentrismu bylo prolomení izolacionismu Západu v 15. století, které bylo posledním údobím středověku. Je pravdou, že některé euroasijské a africké země vstupovaly do vzájemného styku již před naším letopočtem. Např. André G. Frank soudí, že již ve 3. tisíciletí před Kristem se ustavil kontinentální systém, který obchodně spojoval pravěkou Evropu, Přední Východ, střední Asii, Čínu a jihovýchodní Asii.
Prolomení izolacionismu koncem středověku je možno chápat jako přesun velmocenské hegemonie do původně periferní oblasti tehdejšího světa, což bylo ovlivněno poznatky ze zámořských výprav Španělů a Portugalců. Rozsáhlé množství mnohých přírodovědných, národopisných, geografických a jiných poznatků postavilo před dosavadní vědecké kruhy oborů teologicko-filosofických, aristotelské fysiky a přírodovědy úkol ustanovení nových vědních oborů.
Ukázalo se, že Evropané nebyli připraveni intelektuálně zvládnout nesmírnou rozmanitost kultur, ras či nových objevů se kterými se najednou setkávali na svých výpravách.
Až dosud si většinou pomáhali kategoriemi středověké kultury. Např. francouzský teolog Pierre d’Aily uváděl ve své knize Imago mundi (Obraz světa), která měla inspirovat evropskou koloniální expanzi, zprávu o zemi, kde žije obyvatelstvo „svrchovaně šťastné, které se skládá z trpaslíků, dlouho žijících tvorů a dokonce i z tvorů bezhlavých.“
Příznačné pro tehdejší dobu je, že myšlení Evropanů bylo prostoupeno různými mýty. Např. báje o „Zlatém věku“ má prehistorický původ a setkáváme se s ní i u antických autorů, např. řek Hesiodos, který žil v 7. století před Kristem popisoval „Zlaté pokolení“, kdy lidé žili bez námahy a starostí, žili se přírodními produkty, tančili a smáli se a nikdy nezestárli.
Mnozí Evropané se domnívali, že život objevených přírodních národů lze ztotožnit se znovunalezením původního „Zlatého věku“ lidského bytí. Ztracený ráj se prý zachoval v prostředí exotických tropických krajin. Vzniká koncept ušlechtilého divocha.
Etnografická a antropologická data a zkušenosti byly deformovány bájnou visí, která se vynořila z podvědomí středověku.
Paradox je v tom, že většina indiánských kmenů, se kterými se mořeplavci setkali např. na pobřeží Venezuely, nebo na Karibských ostrovech, byly kanibalové. Mnohé badatele přímé zkušenosti s kanibaly neodvrátily od koncepce „Zlatého věku“ přírodních národů. Mýtus byl silnější než realita.
Protipólem tohoto nadhodnocení domorodých kultur bylo jejich snižování na úroveň zvířat argumentací, že „divoši“ nemají duši. Duše byla totiž považována za základní atribut určující lidství.
Dalším mýtem 16. a 17. století byla báje o „Ztracené moudrosti.“ Evropská kultura té doby postrádala kritický přístup k historii. Řada správných postřehů se mísila se zcela fantastickými představami. Obecně byl přijímán názor, že dávný svět na počátku lidské rasy vynikal vyšším věděním a moudrostí než kterou má novověká společnost. Tato původní civilizace byla údajně zničena velkou katastrofou, ale zbytky tradice byly prý zachráněny. Ztracený svět byl často identifikován s Atlantidou.
Též byla domněnka, že moudrost starého světa je ukryta v tehdy ještě nerozluštěných egyptských hieroglyfech.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2493
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse