Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systém pedagogických disciplín

Systém pedagogických disciplín

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Zápisky z přednášek přehlednou a srozumitelnou formou přibližují systém pedagogických disciplín. Seznamuje zejména s předmětem, ale také s funkcemi a základními poznatky řady disciplín od obecné pedagogiky po pedagogiku volného času a zajímá se také o metodologii tohoto oboru.

Obsah

1.
Pedagogika jako věda
2.
Obecná pedagogika
3.
Dějiny pedagogiky
4.
Didaktika
5.
Srovnávací pedagogika
6.
Sociologie výchovy
7.
Vzdělávací politika
8.
Speciální pedagogika
9.
Školský management
10.
Sociální pedagogika
11.
Pedagogická psychologie
12.
Pedagogika volného času
13.
Metodologie pedagogiky
14.
Další disciplíny

Úryvek

"Disciplíny

Obecná pedagogika
- teoretická disciplína
- zabývá se:  obecně vědními základy pedagogiky (cíl, obsah, forma)
 terminologií pedagogiky
 postavením pedagogiky v systému společenských věd
 společnými rysy a souvislostmi výchovy probíhající za různých podmínek
 formami, cílem a prostředky výchovy
 klade si otázky, co je to vlastně výchova, vzdělávání, učení a vyučování
- zabývá se:  racionálně vysvětlitelným systémem
 jaké jsou cíle výchovy
 jaké by měly být cíle výchovy
 jaké pro to existují důvody
 jak by měl vypadat obsah
 kdo se na tom, co se během učení děje, podílí
 jaké mohou být způsoby učení

„Studuje společné rysy a souvislosti výchovy probíhající za různých podmínek. Má vůči speciálním disciplínám podobné postavení jako teorie státu a práva vůči vědám právním“ (Pařízek, s. 15)

Dějiny pedagogiky (dějiny myšlení)
- studuje vývoj pedagogických idejí, názorů, koncepcí i vývoj výchovně vzdělávacích zařízení, jejich legislativu (konzistence - nové teorie by měly být v souladu se starými)
- není to jen seznam myslitelů, kteří se kdy vyjádřili k výchově či vzdělávání, ale je to především poznání dějin myšlení

Didaktika
= teorie vzdělávání a vyučování
- spjata s dalšími obory -> oborové didaktiky - jak specificky vyučovat daný předmět (matematika, český jazyk, fyzika...)
- Komenský (Didaktika velká) označuje didaktiku za "všeobecné umění jak naučit všechny všemu"

Srovnávací pedagogika (komparativní)
„Srovnávací (komparativní) pedagogika označuje jednak teorie, jednak výzkumné aktivity, které se zabývají zkoumáním charakteristik a fungováním vzdělávacích systémů různých zemí, jejich popisem, srovnáváním a hodnocením. “ (Průcha)

- má základní i aplikovanou část
- základní - hovoří o tom co se dá měřit (plat učitelů, počet žáků ve třídě)
- aplikovaná - informace směrované pro politiky pro ekonomickou sféru
- důležitá pro politiku -> srovnání s jinými zeměmi; vliv EU na náš vzdělávací systém

Má několik rovin a funkcí:
 pro odborníky - pohled na školství v ukazatelích (grafy, čísla)
 pro sféru ekonomie a školství - uplatnitelnost studentů, zabývá se tím NÚOV (Nár. ústav odborného vzdělání)
 pro sociální prognózy
 pro veřejnost (učitele, rodiče, žáky)

Ústav pro informace ve vzdělávání -> www.uiv.cz

Sociální stratifikace
- společnost se dá rozdělit do různých tříd, vrstev, skupin (bohatí-chudí)
- znaky statusu:
• dané,vrozené (pohlaví, rasa, národnost)
• askriptivní = získané (úroveň vzdělání, prof. postavení, politická orientace, příjem, kulturní úroveň)
- sociální status má 3 hlavní komponenty: dosažené vzdělání, povolání, příjem
- soc. reprodukce - z dětí dělníků jsou dělníci
- soc. mobilita - z dětí dělníků jsou vysokoškoláci

Mají všichni jedinci možnost udržet se v systému?
 pokud se jedinec hodně snaží, má velké šance (vzdělání) - meritokracie
 odlišné soc. skupiny mají nerovné přístupy ke vzdělání"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 stran. Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25752
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse