Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Teoretické přístupy k makroekonomii - otázky ekonomie 22/22

Teoretické přístupy k makroekonomii - otázky ekonomie 22/22

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie popisuje ve své hlavní části dva základní přístupy k makroekonomickým problémům, a to klasický a keynesiánský. Dále poukazuje na jejich odlišnosti, které dokládá i na praktických příkladech. Nakonec jsou zmíněny významné osobnosti českého ekonomického myšlení. Předchozí část série naleznete zde Platební bilance země - otázky ekonomie 21/22.

Obsah

1.
Mikro- a makroekonomie
2.
Klasický přístup k makroekonomii
2.1.
Charakteristika
2.2.
Monetarismus
2.3.
Ekonomie strany nabídky
2.4.
Teorie racionálních očekávání
3.
Keynesiánský přístup k makroekonomii
4.
Odlišnosti klasického a keynesiánského přístupu
5.
Praktické ukázky klasického a keynesiánského přístupu
5.1.
Monetární politika
5.2.
Fiskální politika
6.
Česká ekonomická škola

Úryvek

"Proveďte odbornou komparaci základních rysů hlavních směrů soudobého ekonomického myšlení

Ekonomie bývá tradičně rozdělována na dvě oblasti:
a) mikroekonomii – ta studuje chování jednotlivých subjektů (firem, domácností, bank)
základní otázky které si klade, jsou: „Jak a na základě čeho se rozhodují tyto subjekty“?
„Jak se skutečně chovají“.

b) makroekonomii – ta studuje ekonomiku jako celek a zajímá se o témata, jako jsou např. celková výroba v dané zemi, celková zaměstnanost, platební bilance, státní rozpočet, veřejný dluh apod.

Přístupy k makroekonomickým problémům jsou dva a to:
1) Klasický (neoklasický) – má kořeny v období 1776 v učení skotského ekonoma Adama Smithe. Ten vyslovil myšlenku „ neviditelné ruce“ – toto lze vyjádřit následovně: „existuje-li volný trh a chová-li se každý jednotlivec v souladu se svými ekonomickými zájmy, bude ekonomika dobře fungovat“. Klíčovým předpokladem je existence volných trhů – trhu práce, trhu výrobků a služeb, trhu aktiv. Trhy nesmí být deformovány takovými zásahy, jako jsou: státem zaručené minimální mzdy, „zmrazení“ cen a mezd. Pružnost mezd a cen je zde ústředním předpokladem, neboť v tržním systému plní změny mezd a cen úlohu signál koordinujících akce ekonomických subjektů. Tento přístup je založen na dvou výchozích předpokladech:
- lidé sledují svůj ekonomický zájem
- ceny (i mzda) svým pohybem zajišťují neustálé obnovování rovnováhy na trzích.

V takto řízené ekonomice by měla vláda hrát jen minimální roli.

Tento přístup reprezentují následující teorie:
a) Monetarismus (M. Friedman) – základem je peněžní teorie – peníze ovlivňují reálné ek. procesy. Hlavní problém inflace – ovlivnění inflace stabilním tempem růstu peněžní zásoby. Základním předpokladem stability vnitřního systému je pružné přizpůsobení ceny nabídce i poptávce a schopnost ceny informovat o situaci na trhu. Hospodářská politika se vztahuje k dlouhodobému časovému horizontu. Zásahy vlády mají vytvářet jen institucionální rámec fungování tržního systému.

b) Ekonomie strany nabídky (A. Laffer) – snaží se prosadit nízkou inflaci, která je způsobena vysokými daněmi = snížit daně. Pohled na vládní regulaci je stejný jako mají monetaristé ovšem rozšířen o tvorbu podmínek formování fyzického kapitálu, investic a technického rozvoje cestou daňové politiky. Za hlavní činitele považuje fyzický kapitál a technický rozvoj."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse