Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie a analýza politiky

Teorie a analýza politiky

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Zápisky z přednášek předmětu Teorie a analýza politiky velmi přehledně a důkladně seznamují s problematikou politických režimů, volebních systémů, politických stran nebo stranických systémů. První přednášky se zabývají demokratickými, prezidentskými a poloprezidentskými režimy, odkud se pozornost přesouvá k většinovým a poměrným volebním systémům a jejich důsledkům. Další okruhy pokrývají téma politických stran a jejich vzniku a závěrečné tři otázky patří stranickým systémům, zájmovým skupinám a konsociační a konsensuální demokracii.

Obsah

1.
Základní charakteristika demokratických politických režimů, parlamentní režimy
1.1.
Dělba moci
1.2.
Typy demokratických režimů
1.3.
Parlamentní režimy vlády
2.
Prezidentské režimy
2.1.
Kritéria prezidentského režimu podle Giovanni Sartoriho
2.2.
Spojené státy americké
2.3.
Státy, které se inspirovaly v USA
2.4.
Latinská Amerika
2.5.
Rozdíly mezi USA a Latinskou Amerikou
2.6.
Guillermo O'Donnell
2.7.
Juan Linz
2.8.
Bernard Thibaut
2.9.
Giovanni Sartori
2.10.
Matthew Shugart a John Carey
3.
Poloprezidentské režimy
3.1.
Maurice Duverger
3.2.
Duvergerova transformační mřížka
3.3.
Giovanni Sartori
3.4.
Gianfranco Pasquino
3.5.
Robert Elgie
4.
Hlavní typy volebních systémů a jejich politické důsledky, většinový systém
4.1.
Dva přístupy
4.2.
Dělení systémů
4.3.
Většinový volební systém
4.3.1.
Jednokolový
4.3.2.
Dvoukolový
5.
Poměrné volební systémy a jejich politické důsledky
5.1.
Poměrné systémy
5.2.
Sigle transfer vote
5.3.
Maurice Duverger
5.4.
Tři typy poměrných systémů
5.5.
Nestabilita
5.6.
Variabilita
5.7.
Volební formule
5.8.
Uzavírací klauzule
5.9.
Skrutinium
6.
Politické strany, vznik stran – institucionalistický přístup
6.1.
Strany vs. skupiny
6.2.
Strany vs. hnutí
6.3.
Politické strany
6.4.
Vývoj nahlížení na politické strany dle různých autorů
6.5.
Institucionalistický přístup ke vzniku stran podle Maurice Duvergera
7.
Vznik politických stran – historicko-konfliktní přístup
7.1.
Rozlišení typů stran
7.1.1.
Kádrová/elitní/honorační strana
7.1.2.
Masová strana
7.1.3.
Catch-all strana
7.1.4.
Kartelová strana
7.2.
Historicko-konfliktní přístup ke vzniku politických stran
8.
Formování stranických systémů
8.1.
Stranické systémy
8.2.
Strany
8.3.
Dělení dle kritéria počtu
8.4.
Systémy jedné strany
8.5.
Systémy dvou stran
8.6.
Systémy více než dvou stran
8.7.
Stranický systém s dominantní stranou (Duverger)
8.8.
Stranický systém s predominantní stranou (Sartori)
9.
Zájmové skupiny a teorie zprostředkování zájmů: neokorporatismus a pluralismus
9.1.
Zájmové skupiny
9.2.
Typy skupin
9.3.
Vznik zájmových skupin
9.4.
Fungování zájmových skupin
9.4.1.
Pluralitní model
9.4.2.
Neokorporativní model
10.
Konsociační a konsensuální demokracie
10.1.
Demokracie
10.2.
Konsociační demokracie
10.3.
Konsensuální demokracie
10.4.
Heywood

Úryvek

"- Dělba moci
o Základní znak moderního demokratického státu
o Původ u Locka a Montesquieua
o Složky moci:
1) Zákonodárná / legislativa = orgán parlamentního typu
2) Výkonná / exekutiva = vláda, prezident, monarcha
3) Soudní / jurisdikce = soustava soudů
o Vztahy mezi jednotlivými složkami se v různých státech liší → jejich charakter určuje, o jaký režim se jedná
- Typy demokratických režimů
1) Parlamentní
 Volba prezidenta může probíhat přímo i nepřímo
 Exekutiva je dvouhlavá / duální (= hlava státu proti hlavě vlády, kterou je např. kancléř nebo premiér)
 Hlava státu je slabá
 Exekutiva je závislá na legislativě → musí od ní získat důvěru, kterou může kdykoli ztratit
2) Prezidentský
 Volba prezidenta musí probíhat (alespoň formálně) přímo
 Exekutiva není rozdělená (= monismus)
 Hlava státu je vrcholem exekutivní moci a nemusí se o ní s nikým dělit
 Exekutiva je nezávislá na legislativě, protože každá z nich je volena v nezávislých volbách a není nutné vyslovovat důvěru
 Prezident má pravomoc rozpustit parlament, ale parlament nemůže odvolat prezidenta
 Poprvé uplatněno v USA na konci 18. století, kdy si vytvořily vlastní ústavu, pro kterou bylo vzorem uspořádání Velké Británie → silný panovník nahrazen silným prezidentem
3) Poloprezidentský režim
 Volba prezidenta pouze přímo (Charles de Gaulle, zakladatel tohoto režimu, paradoxně poprvé zvolen parlamentní cestou)
 Exekutiva je duální a velice vyrovnaná
 Hlava státu se o exekutivu dělí s vládou (premiér a vláda jsou produktem většiny v parlamentu a tak vychází nepřímo z parlamentních voleb)
 Příklady = Výmarská republika, Francie (od roku 1958)
 Sporné státy = Finsko, Irsko, Rakousko, Portugalsko…
- Parlamentní režimy vlády
o Slučitelné s republikánským zřízením i monarchií
 Parlamentní republiky = Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Srbsko, Estonsko, Lotyšsko, Německo, Itálie, Řecko
 Konstituční monarchie = Velká Británie, Dánsko, Španělsko, Švédsko, Norsko, Monako, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko
o Těžiště systému leží v parlamentu → ten určuje charakter a stabilitu exekutivy
o Negativní x pozitivní parlamentarismus
1) Negativní
• Zformuje se většina, ale vláda nežádá o důvěru a je u moci, dokud jí neskončí volební období nebo jí není parlamentem vyslovena nedůvěra
• Nevýhody = vláda nemusí být dostatečně silná, nedostatečná kontrola moci (např. Hitler)
• Příklad = Velká Británie
2) Pozitivní
• Pokud chce vláda vzniknout, musí získat důvěru parlamentu - koaliční vyjednávání po volbách, během kterého je stanovena vláda → musí předstoupit před parlament a ten jí dá nebo nedá důvěru (počet pokusů je dán Ústavou)
• ČR = vláda potřebuje pro vyslovení důvěry většinu z přítomných → teoreticky stačí 27 poslanců (nepříliš přísné podmínky zavedeny kvůli omezení silné moci parlamentu), pro vyslovení nedůvěry je nutných 101 poslanců
• Premiér jmenován hlavou státu – často vyčkává na první koaliční vyjednávání, na kterém strany vyberou osobnost - nemusí to být vítěz voleb
• Německo = omezení pravomoci prezidenta při jmenování kancléře → jen navrhuje kandidáty a dále nemá právo zasahovat → důvěra se vyslovuje jen kancléři, ne vládě
• Vznik vlády někdy provázán dlouhým vyjednáváním (Belgie, Holandsko, Rakousko, Česká republika např. v roce 2006, kdy Topolánek vytvořil vládu, která nebyla schopná požádat o důvěru → nakonec ji nedostala a byla nahrazena vládou koaliční), jinde je to rychle (Velká Británie kromě 1974 a 2010)"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25132
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse