Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie mezinárodních vztahů - přednášky

Teorie mezinárodních vztahů - přednášky

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný cyklus 13. přednášek z teorie mezinárodních vztahů, které se věnují oblastem jako historie mezinárodních vztahů od antiky, konceptu rovnováhy moci, geopolitice, idealismu v první polovině 20. století, dále pak náhled na marxismus, nástup behavioralismu, neorealismus a neoliberalismus. Součástí jsou také teorie integrace světové, ale hlavně evropské. Jednotlivé přednášky jsou rozpracovány na 1 až 5 stran.

Obsah

1.
Úvod
a) Pojem teorie
b) Pojem mezinárodní
2.
Mezinárodní vztahy ve starověku a středověku
a) Starověk
b) Antika
c) Středověk
3.
Novověk, koncept rovnováhy moci
a) Novověké úvahy
b) Hugo Grotius
c) Thomas Hobbes
d) J. J. Rousseau
e) Immanuel Kant
4.
Geopolitka a inviromentální teorie
a) Rysy
b) Předchůdce
c) Německý proud
d) Anglosaský proud
e) Současná geopolitika
f) Enviromentální teorie
5.
Iealismus 1. poloviny 20. století
a) Úvod
b) Příčiny 1.světové války
c) Idealismus
d) F. Engels
e) N. Angel
f) 20. léta
g) r. 1924
h) r. 1925
i) r. 1928
j) Tři typy transformace
6.
Marxistické teorie a jejich současné projevy
a) Úvod
b) Marxismus
c) Proudy
d) Kritika marxismu
7.
Realistická reakce a první velká debata
a) Raný realismus
b) Klasický realismus
8.
Nástup behavioralismu a druhá velká debata
a) Úvod
b) Kritika behavioralismu
c) Společný základ realismu i behavioralismu
9.
Neorealismus a jeho současné projevy
a) Úvod
b) Polarita
c) Kritika neorealismu
10.
Neoliberalismus a jeho současné projevy - třetí velká debata
a) Úvod
b) Teorie her
11.
Klasické teorie integrace
a) Úvod
b) Federalismus
c) Funkcionalismus
d) Neofunkcionalismus
e) Teorie komunikace
12.
Konstruktivismus a čtvrtá velká debata
a) Úvod
b) Alexander Wendt
13.
Současná teorie evropské integrace
a) Mezivládní přístupy
b) Nové směry

Úryvek

"Úvod
- 2. velká debata – střet realistů a behavioralistů

- kritika realismu
- behavioralismus se začal vyvíjet ponejprv v psychologii v 50.letech – behave = chovat se – vše lze vypozorovat z chování člověka, nemá cenu spekulovat o vnitřních motivech, ty jsou neměřitelné
- v TMV se začal rozvíjet v 60.letech - nevíme, co se děje v hlavách politiků, vidíme jen důsledky = chování

Kritika kánonu Hanse Morgenthaua Politika mezi národy (6 základních principů realismu)
- kritika obsahu knihy a metody
- Morgenthau – nedefinuje pojmy – moc, národní zájem, rovnováha moci – přesně
- Morgenthau – důležitá je síla armády, počet obyv., rozloha
- Morgenthau neřeší jaké jsou poměry mezi státy
- Morgenthau – základní příčina války je antropologická (člověk je od přírody zlý), jsou objektivní zákonitosti lidské chování, ale děláme chyby (někdy se rozhodneme iracionálně)
-  behavioralismus – nikdo neví, zda je člověk ve své podstatě zlý či dobrý

Charakteristické rysy
- odmítá apriorní domněnky realismu (např.lid.přirozenost) – nikdo neví, zda je člověk ve své podstatě zlý či dobrý
- soustřeďuje se na kvantifikovatelná data
- počátkem všeho je pozorování (co je nepozorovatelné, to jakoby neexistuje)
- existují nějaké oblasti, na které lze lépe aplikovat vědeckou metodu (ekonomika, války – počet padlých, ..)
- ostrovy vědy se zvětšují se zdokonalováním našeho poznání a slijí se nakonec v jednu pevninu
- představa – vědecký monismus – jen jeden vědecký přístup, ten je přístupem přírodních věd (tyto postupy lze aplikovat na vědy společenské)
- není rozdíl mezi 2 typy věd (přír. a spol.)
- realismus je hodně společenský, měl by se zaměřit spíše k přírodním vědám

2. velká debata
- Kaplan – behavioralista, scientista  Bull – realista, tradicionalista
- přístupy se moc neliší, v základních věcech se shodují
- liší se metodou – behavioralismus – matematické přístupy  realismus – tradiční přístupy
- pz. gnozeologie = epistemologie – jak ty znalosti získáváme, o poznání bytí
- pz. ontologie – bytí, zkoumá, co to je
- v otázkách ontologie se realismus a behavioralismus shodují
- v otázkách epistemologie se liší realismus – tradiční  behavioralismus – matematické

Morton Kaplan
- Systém a proces v mezinárodní politice – 1957
- konstruktivní útok na realismus
- ot.lid.přirozenosti – to je sporné, nahrazuje to systémem
- konflikt je dán systémem mezinárodních vztahů – díky němu dochází k válkám (záleží, jaký systém právě existuje)
1. systém – mocenské rovnováhy – klasický – větší množství relativně silných mocností, když je jedna poražena, chtějí aby byla zase ve hře » udržení stejného počtu silných států
2. systém – volné bipolarity – v době Studené války, celý svět není zcela rozdělen do sfér – např. Hnutí nezúčastněných zemí, další 4 systémy byly do budoucna
3. systém – těsná bipolarita – všichni na jedné či na druhé straně, neexistují neutrální země
4. systém – univerzální – neustálé posilování mezinárodních organizace, kdy tato vše ovládne
5. systém – hierarchický – dominuje státní aktér = jeden stát vládne ostatním, aktéři jsou funkční – roli hrají odborové svazy, policie, firmy
6. systém – veta – více aktérů vlastní ničivé zbraně, systém, v němž není možné dosáhnout řešení proti vůli ostatních, každý má právo vetovat rozhodnutí ostatních
- realismus zkoumá kdo usiloval o změnu podmínek, jak se vytvářely aliance, jaké byly pohnutky, kdo se chová agresivně, zkoumání historie
- behavioralismus zkoumá HDP, kolik bylo mrtvých, jak dlouho konflikty trvaly, statistická srovnání, teorie her, simulace, srovnání systému bipolárních a multipolárníci"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8659
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse