Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie populární kultury

Teorie populární kultury

Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z přednášek k předmětu Teorie populární kultury v podzimním semestru 2012. Každá přednáška se týká určitého jevu v populární kultuře nebo kritického náhledu na ni. V textu jsou vymezeny pojmy kultura a populární kultura a nastíněn problém rozdělení vysokého a nízkého umění nebo kýče. Představeny jsou dále znaky, přístupy a koncepce frankfurtské školy, strukturalismu či feministické estetiky a jejich pohled na populární kulturu. Poslední přednášky jsou věnovány tématům simulace, hyperreality nebo virtuality.

Obsah

1.
Co je popkultura?
2.
Popkulturní dichotomie
3.
Popkultura a kýč
4.
Frankfurtská škola
5.
Teorie hegemonie a ideologie
6.
Strukturalismus a sémiologie
7.
Feministická estetika popkultury
8.
Simulace, hyperrealita, postprodukce
9.
Virtualita, kyberkultura

Úryvek

"1. Co je popkultura
Kultura = zvyky, činnosti, hodnoty společné pro určitou skupinu lidí. Pojem se objevuje ve starém Římě ve smyslu kultivace, zušlechťování, už za Cicera ale dostává elitářský ráz. Pojem kultura jak jej chápeme dnes se začal používat v 19. stol. a postupně vznikly tři pojetí tohoto pojmu:
1. pojetí kultury jako kultivace zastává i Wilhelm von Humboldt, kultura proto není pro všechny
2. Johann Gottfried Herder rozlišuje 1. kulturu – „životní míza“ národa, je svébytná, patří jen určitému národu a 2. civilizaci – zvyky, zákony, technické znalosti – to mohou národy sdílet, není to svébytné. V podobném duchu to chápou i němečtí romantici, kultura je jakási duchovní síla, která formuluje jazyk, umění, náboženství, žádný člen národa proto není bez kultury
3. sdílená kultura = praktiky a víra tvořící individualitu kmene, je to antropologický náhled na kulturu, pojem vytvořil Matthew Arnold. Kmeny sice mizí, ale lidé si uchovávají společenskou identitu. (identita = vymezení sebe sama vůči okolí)
− ve 20. století se pojem kultury rozšiřuje i na populární kulturu. Populární kultura je buď zděděná (folklor), nebo získaná.
Populární kultura = část kultury, která se liší od lidové kultury (je masově produkovaná) i od vysoké kultury (je hromadně konzumovaná). Je paralelní k elitní kultuře vyšších vrstev, ale je v její opozici, je antielitářská. V jejím šíření hrají podstatnou úlohu masová média, charakteristickým znakem je nízká obtížnost požívání, chápání. Z intelektuálního pohledu je vyjádřením nižšího vkusu.
− studium popkultury začíná ve 30. letech 20. stol. Frankfurtskou školou – viz níže
− v poválečném rozvoji vzniká nový pohled na popkulturu, konzument už není vnímán jako slepá ovce, ale jako nezávislý divák a vnímání populárního díla není výsledkem vnějšího tlaku (vlády, ideologie), ale osobního zájmu a zkušenosti. Jedinec je tedy i interpretem popkultury, protože každý si ji vykládá po svém. (Např. seriál Žena za pultem – ženské se na to dívaly, protože se třeba v něčem shlédly, identifikovaly, bavilo je to atd. a nemusely to
vnímat jako tlak ideologie)
− v 80. letech se ještě více prosazuje nezávislost konzumenta, jeho interpretační svoboda, zastával to John Fiske
− dnes je popkultura něčím, co umožňuje a) amatérskou kreativitu, zejména díky rozšíření foto a video techniky b) vznik parodií a vlastních verzí čehokoli c) konstrukci vlastního obrazu, touhu zaznamenávat, co se kolem děje"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25273
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse