Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Teorie rozdělování produktu (národního důchodu)

Teorie rozdělování produktu (národního důchodu)


Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se přehledným způsobem zabývá principy a souvislostmi rozdělování národního důchodu. V úvodu jsou načrtnuty dva základní způsoby rozdělování příjmů státními orgány a následně jsou představena měřítka nerovnosti v rozdělení důchodů. Poté je specifikována úloha státu v procesu přerozdělování a charakterizována řada kritérií společenského blahobytu. Nakonec se text zaměřuje na vztah efektivity a spravedlnosti v rozdělování zdrojů.

Obsah

1.
Principy rozdělování produktu
2.
Měření nerovnosti v rozdělení důchodů a bohatství ve společnosti
2.1.
Míra nerovnosti
2.2.
Lorenzova křivka
2.3.
Giniho koeficient
3.
Úloha státu v procesu přerozdělování
3.1.
Selhávání státu
3.2.
Přístupy státu
3.3.
Základní typy
3.4.
Úloha státu v přerozdělovacím procesu
4.
Kritéria společenského blahobytu
4.1.
Souhrnná hranice možností užitečnosti
4.2.
Kritéria spravedlnosti
4.3.
Křivka společenského blahobytu, bod blaženosti
4.4.
Kritéria růstu blahobytu
4.4.1.
Smithovo kritérium
4.4.2.
Benthamovo kritérium
4.4.3.
Kardinalistické kritérium
4.4.4.
Paretovo kritérium
4.4.5.
Kritérium kompenzace
4.4.6.
Bergssonovo kritérium
5.
Souvztažnosti rovnosti, spravedlnosti a efektivnosti
5.1.
Efektivnost a spravedlnost
5.2.
Konflikt mezi efektivností a spravedlností

Úryvek

"TEORIE ROZDĚLOVÁNÍ PRODUKTU
Významnou formou konfliktu mezi efektivní alokací zdrojů a hodnotovým systémem společnosti je skutečnost, že společnost (reprezentována státem) nepovažuje rozdělení příjmů tak, jak se vytvořilo na trzích, za sociálně přijatelné.
Státní orgány mění prvotní rozdělení příjmů v zásadě dvěma způsoby:
a) první je založen na přerozdělení majetku: vyjadřuje se pomocí krabicového schématu směny
b) druhý je založen na přerozdělení příjmů spotřebitelů: státní orgány nemění strukturu vlastnictví výrobních faktorů; odčerpávají část příjmů (většinou pomocí daní) od jednoho spotřebitele a získané prostředky poskytují jiným spotřebitelům (ve formě transferů).
Přerozdělením se mění prvotní rozdělené na konečné. Oba způsoby mohou vést nakonec k stejnému a efektivnímu výsledku.
MĚŘENÍ NEROVNOSTI V ROZDĚLENÍ DŮCHODŮ
A BOHATSTVÍ VE SPOLEČNOSTI
Důchod – je tvořen celkovými příjmy, které jednotlivci nebo domácnosti obdrží během daného časového období (pracovní příjmy, vlastnické příjmy, transfery).
Bohatství – je složeno z čisté hodnoty aktiv ve vlastnictví jednotlivce či domácnosti v určitém časovém okamžiku.
1. míra nerovnosti – seřazení všech domácností sestupně (či vzestupně) podle výše důchodu a jejich rozdělení do různých příjmových skupin, míra nerovnosti – poměr procentního podílu nejnižší příjmové skupiny (na celkovém důchodu) k procentnímu podílu (na celkovém důchodu) nejbohatší skupiny obyvatelstva. Čím je ukazatel větší, tím rovnoměrnější je rozdělení důchodu mezi domácnostmi.
2. Lorenzova křivka – má podobu krabicového diagramu, na jehož vodorovnou osu nanášíme kumulativní procenta obyvatelstva (od 0 % do 100 %) a na svislé ose znázorňujeme kumulativní procenta celkového důchodu země (od 0 % do 100 %). Přímka 0E pod úhlem 45° - linie absolutní rovnosti – v každém bodě této přímky je procento důchodu právě rovno procentu domácností. Lomená čára 0ZE – linie absolutní nerovnosti (1 domácnost vlastní veškerý důchod). Čím vzdálenější je skutečná L. křivka od linie
2/7
absolutní rovnosti, tím nerovnoměrnější je rozdělení důchodů. Bod C znamená, že 25 %
domácností obdrží 25 % celkového důchodu země, bod A – 20 % domácností se podílí
pouze 5,8 %."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23878
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse