Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Těžební lokalita plaveného nízkoprocentního fluoritového jemného písku

Těžební lokalita plaveného nízkoprocentního fluoritového jemného písku

Kategorie: Geografie, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce charakterizuje těžební lokalitu plaveného nízkoprocentního fluoritového jemného písku. Věnuje se převážně hodnocení vlivů těžby v této lokalitě na životní prostředí. Uvádí důležité základní, vstupní, i výstupní údaje. Zabývá se samotným posouzením stavu věci. Obsahuje vyjádření všech důležitých osob k dokumentaci.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Údaje o vstupech
3.
Údaje o výstupech
4.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
5.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení
6.
Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci
7.
Závěry

Úryvek

"Stanovisko zpracovatele posudku:
bod III: řešit alternativně dopravu vytěženého materiálu do zpracovatelského závodu
- v dokumentaci jsou uvedeny jak původní trasa, tak i trasa alternativní ( viz obr. P1), nejsou však podrobněji popsány. Hlediska hlukových a plynových emisí je nutno jednoznačně upřednostnit původní trasu vedoucí po účelových komunikacích a neprocházející souvislou obytnou zástavbou. Prachové emise lze řešit zpevněním tělesa těchto komunikací štěrkem.

bod V: uvést přesné údaje o PHO a vazbě na vlastnictví pozemků
- v dokladové části ( doklad č. 4), kterým je Stanovisko krajské hygienické stanice ze dne 7.12.2004 je uvedeno, že tato souhlasí se zrušením rozhodnutí ONV v Teplicích č.j. OVÚP/ÚP/248/89-328,3/Tb/Šva ze dne 28.3.1998, kterým bylo stanoveno hygienické pásmo na pozemcích v k.ú. Sobědruhy a Proboštov.
- Vzhledem ke skutečnosti, že dne 16.5.2005 bylo vydáno Magistrátem města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu pod č.j. ÚP 15274/05/Cj-328 formou veřejné vyhlášky rozhodnutí o ukončení platnosti rozhodnutí o ochranném pásmu závodu Fluorit Teplice s.r.o., Teplice, Sobědruhy, Proboštov, vlastnictví pozemků je bezpředmětné.

bod VI:doložit jednoznačné stanovisko SÚ z hlediska vztahu k ÚPD
- v dokladové části (doklad č. 1 – Obecní úřad Proboštov zn. ST/58/458/04-328/Brv) je jasně uvedeno, že lokalita odkaliště je určena k budoucí rekultivaci. Časový horizont ÚPD neřeší. Rekultivace bude dle dokumentace realizována po vytěžení odkaliště zatravněním plochy.

Bod VIII: v dokumentaci blíže specifikovat „zpracování ve stávajícím závodě“, doložit platné povolení k provozu, doklad o kategorizace zdroje znečištění ovzduší a specifikovat platná opatření v ochraně ovzduší
- zpracování ve stávajícím závodě není předmětem šetření. Tím je odkaliště.
- povolení k provozu nemá souvislost s hodnocením vlivu na životní prostředí
- kategorizace zdroje znečištění – jediným stacionárním zdrojem bude provoz nakladače na
odkališti. Vzhledem k emisím tohoto stroje nemá požadavek na kategorizaci zdroje znečištění své opodstatnění.
- Platná opatření v ochraně ovzduší se mohou maximálně vztahovat na stávající provoz závodu Fluorit, což není předmětem tohoto posuzování.

Popis průběhu hodnocení

1. Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byl v lednu 2005 ing. Josef Talavašek (Osvědčení MŽP č.j.: 4286/740/02 ze dne 17.3. 2002 ).

2. Posudek byl vypracován v září 2005 firmou ECOMOST s.r.o., Budovatelů 2957, 434 01 Most ing. Eduardem Stöhrem (Osvědčení o odborné způsobilosti č.j.16594/4497/OEP/92 )"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=ULK018&file=posudekDOC.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15719
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse