Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 1

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 1

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na teze v předmětu management pro státní závěrečné zkoušky. Detailně popisuje základní otázky z tohoto předmětu jako jsou teoretická východiska managementu, plánování a organizovaní v managementu nebo činnost personálního řízení. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Teoretické východiská manažmentu: pojmy, základný model, podoby, prejavy, proces
2.
Plánovanie a organizovanie v manažmente: proces plánovania, ciele, MBO, organizačné štruktúry, organizačná kultúra, filozofia a imidž
3.
Činnosti personálneho riadenia: zabezpečovanie a rozvoj personálu, vedenie ľudí
4.
Kontrolovanie (kontrola) v manažmente, proces a druhy. Kontroling

Úryvek

"a) Rozvoj vlastnej osobnosti (seba samého), t. j. prínos a výsledky sebavzdelávania riadiaceho pracovníka alebo zamestnanca, ktoré môžu zahŕňať a docieliť nový pocit sebaistoty, pochopenia seba samého ako človeka a zamestnanca, kladný postoj k vlastnému „ja“, pochopenie alebo toleranciu k ostatným, získanie nových poznatkov, zručností, skúseností a pod.
b) Rozvoj prostredníctvom seba, t. j. vlastné postupy alebo činnosti procesu sebavzdelávania, ktoré riadiaci pracovník či zamestnanec prežil alebo aplikoval, napríklad myslenie a spriadanie nových myšlienok, opúšťanie starých predstáv, usilovanie o niečo nové, podstupovanie rizika a vstup do neznáma, premýšľanie o tom, čo sa stalo, úsilie o dosiahnutie určitého cieľa a pod.
Existuje množstvo metód, ktoré sa môžu uplatniť v procese sebavzdelávania. Tieto metódy akoby boli odvodené od podstaty procesu sebavzdelávania a patria tu napríklad metóda denníkov, vnímania prežitých udalostí, intuícia, workshopy zamerané na sebavzdelávanie, prípadové štúdie,...
Ukážky práce
Koučovanie
Konzultovanie
Asistovanie
Pracovné porady
Prednáška
E-vzdelávanie
Prípadové štúdie
Brainstorming
Simulácia
Zážitkový tréning v prírode

Zabezpečovanie personálu
Predstavuje komplex činností na získanie a umiestnenie pracovníkov na požadované pracovné miesta. Tieto činnosti majú charakter agendy personalistiky – avšak ich obsah a význam vyžaduje uviesť ich v logike celého procesu personálneho manažmentu.

a) Personálne plánovanie
Je to proces zhromažďovania a využívania informácií, na základe ktorých sa rozhoduje o vynakladaní prostriedkov pri personálnych opatreniach.
Personálnym plánovaním sa zabezpečuje komplexný a vyvážený prístup k ľudským zdrojom.
Základnou úlohou personálneho plánovania je určenie potrebného počtu a štruktúry pracovníkov. Predpokladá sa k tomu správne vymedzenie funkcií a pracovných miest v podniku. Personálne plánovanie má riešiť najmä nasledujúce problémové okruhy:
- stanovenie plánovanej potreby personálu,
- personálne vybavenie disponibilnými pracovnými zdrojmi,
- personálne vybavenie potrebnými pracovnými zdrojmi.b) Analýza práce a špecifikovanie požiadaviek na pracovníka
Existencia určitého pracovného miesta ešte neznamená, že je skutočne aj opodstatnené, preto je potrebné oboznámiť sa s obsahom prác, ktoré sa v podniku vykonávajú. Umožňuje to analýza práce, ktorej výsledkom je zistenie potrebných činností a adekvátnych podmienok na ich realizovanie na určitom pracovnom mieste. Získané informácie potom vytvárajú základňu pre diagnózu práce a napokon i pre personálne rozhodovanie.
Proces skúmania práce by sa mal začať získavaním rôznorodých informácií o práci, jej zložkách a náležitostiach, ktoré sú významné z hľadiska ďalšej personálnej praxe.
Spracované, analyzované a kriticky posúdené informácie a poznatky možno potom zhrnúť do prehľadného popisu práce, ktorý poskytuje ucelený obraz o práci na danom pracovnom mieste. Okrem názvu a miesta vykonávania práce by mal obsahovať sféru pôsobnosti, zodpovednosť, kontakty, používané nástroje a materiál, potrebné informačné vstupy a výstupy ako aj pracovné podmienky.
Na základe vypracovaného popisu práce je potom možné určiť typ osoby vhodnej pre danú prácu, to znamená zostaviť špecifikáciu požiadaviek na pracovníka. Špecifikácia obsahuje sféru minimálnych, ako aj vítaných požiadaviek, podľa ktorých možno posudzovať uchádzačov o danú prácu. Patria k nim najmä vzdelanie a kvalifikačné požiadavky, odborná prax, fyzické a duševné vlastnosti a predpoklady, prípadne ďalšie osobitné požiadavky.
Ich špecifikácia sa používa nielen v procese vyhľadávania a výberu pracovníkov, ale mali by z nej vychádzať aj kritériá hodnotenia pracovníkov na rôzne účely, napríklad plánovania kvalifikačnej prípravy a riadenie kariéry pracovníkov, spravodlivé odmeňovanie a podobne. Špecifikácia požiadaviek na pracovníka by mala byť vždy založená na popise práce a každý údaj odôvodnený na základe predchádzajúcej analýzy práce. Proces skúmania práce tak významne ovplyvňuje nielen kvalitu nových pracovníkov a ich ďalší rozvoj, ale aj celkovú kvalitu pracovného života v podniku."Poznámka

voš, Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29319
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse