Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 2

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 2

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje téze na štátne závěřecné skúšky v študijnom programe manažment druhou část. Práce popisuje informace v managmentu, podstatu informací i informační systémy. Dále se zaobírá definicí projektu, plánovacím procesem v projektovém managementu a nakonec i organizační strukturou projektového managementu. První část naleznete zde a třetí část naleznete zde.

Obsah

1.
Informácie v manažmente, podstata informácií, informačné potreby. Informačné systémy a technológie podporujúce manažment
2.
Vymedzenie (definovanie) projektu: charakteristické znaky, životný cyklus
3.
Štúdia uskutočniteľnosti: význam, obsahová štruktúra
4.
Plánovací proces v projektovom manažmente: zložky plánovacieho procesu, použité nástroje a techniky
5.
Organizačné štruktúry projektového manažmentu: charakteristika organizačných štruktúr, použitie

Úryvek

"Plánovací proces pozostáva z dvoch častí:
• definičnej
• popisnej a priraďovacej

Definičná obsahuje špecifikáciu cieľového stavu projektu, súpis činností projektu, ich charakteristiky, požadované technicko-ekonomické parametre, dekompozíciu vecného a organizačného systému projektu, atď., t.j. čo sa má dosiahnuť a akou formou to má byť zabezpečované
Popisná a priraďovacia pozostáva z priraďovania zdrojov, zodpovednosti, právomocí, termínov, nákladov a požadovanej kapacity.
Výstupmi sú implementačné plány projektu pozostávajúce z častí:
- časové plány činností
- časové plány míľnikov
- plány priradenia zodpovednosti a právomocí (matica zodpovednosti)
- časové plány nákladov a zdrojov
- plány rizík
- plány kontrolných mechanizmov a kontrolných procedúr

Vecný obsah plánovacieho procesu
Základom plánovania je etapový model realizácie projektu, ktorý vecný obsah štrukturalizuje do jednotlivých dielčích etáp, skupín činností, blokov činností a jednotlivých úloh previazaných navzájom.
Logický sled činností projektového plánovania:
• Ciele a stratégia (čo sa má dosiahnuť , prečo a ako ?)
• Vecná dekompozícia (čo sa má urobiť ?)
• Dekompozícia organizačnej štruktúry (kto to urobí ?)
• Matica zodpovednosti (kto a za čo bude zodpovedný ?)
• Časové plánovanie (kedy, v akej časovej následnosti ?)
• Plán zdrojov a nákladov (s kým a za koľko ?)
• Plánovanie rizík (čo sa stane ak ?)
Špeciálnym krokom je určenie kontrolného mechanizmu (čo sa bude kontrolovať a ako), napr. porovnanie rozpočtovaných a skutočných nákladov, sledovanie toku hotovosti: cash-flow, sledovanie čerpania zdrojov vzhľadom k plánu, sledovanie zmien podmienok, hodnotenie kvality vykonanej práce, vyhodnocovanie predpokladov pre splnenie koncových termínov, sledovanie disponibility zdrojov,...prostredníctvom bežnej komunikácie, porád, hlásení, vyňatie určitých záležitostí z kompetencie,...

Postup procesu plánovania
Determinovaný cieľmi, právomocami a zodpovednosťou manažérov projektu, zvoleným prístupom, taktikou, pravidlami a postupmi plánov dielčích úloh.
Najdôležitejšie činnosti pri určovaní postupu:
• vytváranie, korekcia a aktualizácia časových plánov
• vytváranie organizačnej štruktúry
• vytváranie, korekcia a aktualizácia plánov nákladov a zdrojov
• predvídanie a analýza možného vzniku rizikových faktorov

Sústava projektových cieľov
Je to štruktúra navzájom previazaných cieľov, zachytávajúcich všetky podstatné súvislosti s uskutočňovanou zmenou (realizovanou projektom).
Ak to nie je dostatočne jasné, tak tento nedostatok (vrcholového vedenia) musí odstrániť manažér projektu hneď na začiatku projekčných prác definovaním cieľového stavu projektu a jeho rozložením na dielčie ciele (podlieha schváleniu zadávateľom).
Zásady pre formulovanie projektových cieľov a stratégie:
• ciele je nutné formulovať tak aby bolo možné priebežne kontrolovať priebeh ich plnenia a vyhodnotiť mieru ich dosiahnutia
• pokiaľ nie sú jasne stanovené a známe ciele projektu nie je možné posudzovať, ktorý variant riešenia problému je optimálny
• pri formulácii projektových cieľov je nutné vždy zvažovať či je ich dosiahnutie reálne
• cieľový stav projektu je treba chápať ako hierarchicky štrukturovaný systém dielčích cieľov (strom cieľov)
• pri formulovaní cieľov je nutné zvažovať všetky dôsledky realizácie projektu - pozitívne i negatívne
Prístup pri určovaní cieľov jednoznačne top-down (od strategických až po operatívne, ktoré sú rozpracovaním strategických na dielčie).
Za ciele v jednotlivých úrovniach sú zodpovední jednotliví členovia projektových tímov na zodpovedajúcich úrovniach. Únosný počet cieľov jedného člena tímu nie je určený (čím je ich však viac tým ťažšie sa im venuje rovnomerná pozornosť)."

Poznámka

voš, Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29320
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse