Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 5

Tézy na štátne záverečné skúšky v študijnom programe manažment 5

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje tézy na štátne záverečné skúšky v študinom programe manažmentu pátá část. Práce velmi detailně popisuje jednu otázku na téma základní podnikové informační systémy jako jsou ERP, CRM, SRM, IS-HR, IS-výroba a OIS. Čtvrtou část naleznete zde a šestou část naleznete zde.

Obsah

1.
Základné podnikové informačné systémy: ERP, CRM, SRM, IS-HR, IS-výroba, OIS

Úryvek

"ERP

definícia ERP
ERP predstavuje informačný systém určený na plánovanie podnikových zdrojov, jeho úlohou je integrovať všetky oddelenia a funkcie v rámci podniku do jedného informačného systému, ktorý bude spĺňať všetky špecifické potreby týchto rôznych oddelení.

úloha ERP v podniku
Úlohou týchto SW produktov je zabezpečiť integráciu všetkých základných podnikových činností (procesov)podniku do finančného účtovníctva.

ERP a dáta
- ERP ako zdroj dát–v závislosti na pozícii jadra podnikového IS je ERP zdrojom dát pre ostatné aplikácie ako sú CRM, SRM, SCM, e-business,.. Vytvára a udržuje základné databázy, číselníky pre ostatné aplikácie a spolupracuje pri tvorbe analýz
- ERP ako príjemca dát–na druhej strane, aj ostané podnikové aplikácie dodávajú dáta do ERP systému, ktorý ich spracováva a ponúka svojim užívateľom. Aktualizuje si napríklad databázu odberateľov (CRM), dodávateľov (SRM, SCM), objednávok (e-shop)

História
- ERP je nástroj, známy už takmer 60 rokov. Vyvíjal sa ako strategický nástroj v dôsledku permanentného zlepšovania riadiacich metód a rýchleho vývoja informačných technológií.
- Do päťdesiatych rokov 20. storočia prevažovala metóda EOQ (Economic Order Quantity), ktorú začiatkom 60 rokov nahradila technika MRP (Material Requirement Planning).

MRP
- MRP je logicky jednoduchá metóda, vyžaduje si však spracovanie značného objemu údajov. Preto jej rýchle rozšírenie v tom čase spôsobil dynamický rozvoj výpočtovej techniky.
- Hlavným zámerom tejto takzvanej primárnej ERP funkcionality bol rast efektívnosti prostredníctvom integrácie podnikových procesov v rámci spoločnosti.

Súčasnosť
- Až koncom 80 rokov sa vďaka príchodu sietí a internetu začali objavovať kvalitatívne nové prístupy, ktoré umožnili dostať funkcionalitu ERP aj mimo rámec spoločnosti, aby tak priniesli novú hodnotu v riadení rozšíreného dodávateľského reťazca.
- Takto sa zadefinovala nová oblasť, rozširujúca pôvodnú funkcionalitu ERP, ktorá dostala označenie e-Business.

Informačný systém Baťovej kooperácie 20-30 roky

Architektúra ERP
- ERP systémy sú modulárne, snaha o rovnováhu medzi integráciou a nezávislosťou jednotlivých modulov.
- modularita ERP úzko súvisí aj so softwarovou koncepciou a architektúrou daného ERP, hlavne v oblasti definovania vzájomných väzieb medzi modulmi
- v súčasnej dobe SW architektúru ovplyvňujú požiadavky na integráciu s ďalšími podnikovými aplikáciami ako sú CRM, SCM, BI, e-business... tvorba komplexných PIS
- ERP architektúra okrem aplikačných modulov obsahuje aj celú radu ďalších, ktoré majú podporný resp. prevádzkový charakter

Moduly ERP
- aplikačné moduly–zabezpečujú funkcionalitu v jednotlivých oblastiach riadenia podniku (nákup, predaj, výroba, sklad, mzdy, účtovníctvo, financie,..)
- dokumentačné moduly–on-line dokumentácia a on-line helpk aplikačným modulom
- technologické a správne moduly–slúžia na nastavenie užívateľských práv k dátam a modulom ERP, moduly pre evidenciu a analýzu operácií, ktoré prebiehajú v ERP
- implementačné moduly–využívajú sa k príprave a nasadeniu ERP systému, slúžia aj na optimalizáciu procesov a funkcionalít ERP
- kastomizačné moduly–slúžia na úpravu ERP na konkrétne potreby daného podniku
- vývojové moduly–niektoré ERP majú svoje vlastné vývojové prostredia ako aj vývojový jazyk
- moduly zabezpečujúce rozhranie–k databázam, k OS, k ZSW,..


Obecná schéma architektúry ERP
Základné dáta ERP
- jednotlivé číselníky
- jednotlivé kmeňové dáta
- užívateľské dáta a parametre
- zákaznícke údaje
- údaje o partneroch
- archívne dáta
- parametre systému

Základné funkcie ERP
- výroba a produkcia
- predaj a podpora predaja
- financie a účtovníctvo
- ľudské zdroje"

Poznámka

voš, Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29323
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse