Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Time management a jeho praxe v konkrétní firmě

Time management a jeho praxe v konkrétní firmě

Kategorie: Časový management, Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Zápočtová práce si klade za cíl analyzovat problém řízení času za použití příkladu z malého podniku o velikosti patnácti zaměstnanců, který disponuje liniovou organizační strukturou. Po představení metodiky práce je uskutečněna literární rešerše přibližující podstatu, cíle a techniky time managementu. Následující část má za pomoci představených poznatků nalézt vhodnou metodu řízení času pro konkrétní firmu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Metodika práce
4.
Literární rešerše
4.1
Přiblížení pojmu time managementu
4.2
Stanovení cílů jako základní kámen time managementu
4.3
Porovnání metod pro stanovení priority cíle
4.4
Časová tíseň v komunikaci a komunikační bariéry
4.5
Efektivní delegování
4.6
Analýza pozitiv a negativ delegování
5.
Aplikace v praxi
6.
Závěr

Úryvek

"Literární rešerše Literární rešerše Literární rešerše
4.1. Přiblížení pojmu time managementu
„Time management je sada technik a nástrojů zaměřená na efektivní nakládání s časem. Principem je snaha o nejlepší využití času a maximalizaci užitku z něho. V první řadě znamená efektivitu při práci. Ani nejlepší time management nebude plnit svůj cíl, pokud nebude v pořádku řízení sil a zdrojů. Jádrem time managementu je tedy řízení sebe sama – svých potřeb, požadavků, přání a cílů.“ 1)
Z uvedené definice vyplývá, že čas si musí umět řídit kaţdý sám na základě svého rozhodování. Není to jednoduchý úkol a často se to stane posláním na celý ţivot.
Problematika time managementu nabízí nepřeberné mnoţství poznatků o řízení času. Základní principy řízení času jsou stejné pro manaţery z různých firem, ať uţ se pohybují v jakémkoliv oboru podnikání. Obecná pravidla hospodaření s časem tedy platí stejná jak pro zaměstnance společnosti zabývající se gastronomií, tak například manaţera z bankovního segmentu či továrny na výrobu automobilů.
4.2. Stanovení cílů jako základní kámen time managementu
Základním kamenem úspěchu v organizaci času bývá stanovení cílů. Pokud nejsou stanoveny cíle, nelze vytvořit žádné plány na postup a také nelze stanovit, co je vlastně pokládáno za úspěch.
Cíle mají mnoho kritérií. Dvě z nich jsou ta nejdůleţitější, bez kterých se nedají odvodit další:
1.) Cíle jsou měřitelné – toto kritérium splňují, pokud jimi lze odpovědět na takzvané policejní otázky. Kdo? Co? Kolik? Kde? Kdy? Proč?
2.) Cíle jsou uskutečnitelné - důleţité je nedávat si přehnaně vysoké a nedosaţitelné cíle, je nutné si plán nastavit realisticky tak, aby mohl být splněn. 2)"

Poznámka

Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23896
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse