Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trh a tržní mechanismus - vypracovaná otázka (Bc.)

Trh a tržní mechanismus - vypracovaná otázka (Bc.)

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou státnicovou otázku z mikroekonomie, která seznamuje s trhem a tržním mechanismem. Nejdříve uvádí definici trhu, včetně jeho typů a formování. Poté se zabývá různými typy konkurence. Popisuje křivku poptávky a nabídky na dokonale konkurenčním trhu, včetně faktorů ovlivňujících tyto křivky. Rovněž uvádí faktory ovlivňující přebytek spotřebitelů a výrobců při rovnováze trhu. Závěr informuje o neviditelné ruce trhu, zejména kladech a nedostatcích trhu.

Obsah

1.
Definice a typy trhů, formování a vznik trhu
1.1.
Trh
1.2.
Typy trhů
1.3.
Tržní subjekty
1.4.
Dělba práce
1.5.
Peníze
1.6.
Směnná hodnota a cena
1.7.
Typy ekonomických systémů
2.
Konkurence, pojem a různé typy
2.1.
Tržní konkurence
2.2.
Konkurence mezi nabídkou a poptávkou
2.3.
Konkurence na straně poptávky
2.4.
Konkurence na straně nabídky
2.5.
Cenová a necenová konkurence
2.6.
Dokonalá a nedokonalá konkurence
3.
Křivka poptávky a nabídky na dokonale konkurenčním trhu
3.1.
Odvození křivky nabídky
3.2.
Faktory ovlivňující nabídku
3.3.
Elasticita nabídky
3.4.
Tržní nabídka
3.5.
Poptávka v dokonalé konkurenci
4.
Rovnováha trhu
4.1.
Tržní rovnováha
4.2.
Rovnováha spotřebitele
4.3.
Rovnováha firmy
4.4.
Rovnováha trhu
4.5.
Rovnováha z hlediska délky období
4.6.
Přebytek výrobce a spotřebitele v dokonalé a nedokonalé konkurenci
5.
Neviditelná ruka trhu
5.1.
Neviditelná ruka trhu - pojem zavedený Adamem Smithem
5.2.
Klady a nedostatky trhu

Úryvek

"a) definice a typy trhů, formování a vznik trhu
• trh - oblast ekonomiky, kde se střetává nabídka a poptávka výsledkem tohoto střetu je prodej a současně koupě zboží v určitém množství a za určitou cenu.
Oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží, směnu zprostředkovávají peníze.
Zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá. (platí i pro trh VF)
Trh je důsledkem dělby práce, specializace výrobců
• úloha trhu v ekonomice – optimální alokace zdrojů
• typy trhů
trh místní, národní, světový – místní – dnes je tato forma vyjímečná (potraviny s krátkou dobou trvanlivosti, krajové speciality), s rozvojem dělby práce a dopravních možností splývají v -> národní – trh v rámci státního celku, zatím nesplynuly díky ochranářské funkci státu ve vztahu k národním výrobcům; světový – projeve skutečnosti, že autonomie národních trhů je pouze částečná (stát chrání clem, ale nemůže zabránit koupi úplně), specializace i v národním měřítku.
Každý výrobek vstupuje na světový trh – buď je prodáván po celém světě nebo si ten samý výrobek mohou spotřebitelé koupit na národním nebo světovém trhu.
trh dílčí, agregátní – podle počtu zboží, které na trhu sledujeme. Na dílčím trhu se prodává a kupuje jediný druh zboží (především umožňuje definici poptávky a nabídky), agregátní trh je trh veškerého zboží.
trh produktů, peněz a výrobních faktorů – kritérium pro předmět koupi a prodeje. Trh výrobních faktorů – trh práce, půdy a kapitálu, trh kapitálu – souvisí s trhem peněz, trh produktů – trh výrobků a služeb.
• tržní subjekty
domácnosti – subjekty přicházející na trh za účelem uspokojení potřeb. Vystupují jako kupující na trhu VaS – spotřebitelé, na trhu VF vystupují jako prodávající, jsou výhradními vlastníky VF.
firmy – subjekty vyrábějící za účelem prodeje. Na trhu VF vystupují jako prodávající, jejich cílem je maximalizace zisku.
stát, vláda – vstupuje na trh s cílem ovlivnit ho, modifikovat působení, odstranit negativní dopady, stimulovat pozitivní vliv. Vystupuje jako prodávající (státní firmy), jako kupující (státní zakázky)"

Poznámka

V práci je popsán graf, který ale chybí.
Otázka z Mikroekonomie k státní závěrečné zkoušce na ZČU 2009.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16801
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse