Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Trh práce - otázky z ekonomie 7/22

Trh práce - otázky z ekonomie 7/22


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie důkladným způsobem probírá problematiku trhu práce. Věnuje se zákonitostem nabídky a poptávky na trhu práce i jeho vztahem s vládou a odbory. Pozornost patří také typům a faktorům rozdílů ve mzdách a závěr se soustředí na monopson nebo oligopson na trhu práce. Předchozí část série naleznete zde Nerovnosti v důchodech, přerozdělování důchodu - otázky z ekonomie 6/22 a následující zde Trh kapitálu - otázky z ekonomie 8/22.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dokonale konkurenční trh práce
3.
Nabídka na trhu práce
3.1.
Individuální nabídka práce
3.2.
Rovnovážná alokace času při dané mzdě
3.3.
Rovnovážná alokace času při rozdílné anebo měnící se mzdě
3.4.
Substituční a důchodový efekt růstu mezd
3.5.
Individuální nabídka práce a omezující reality
3.6.
Tržní nabídka práce
4.
Poptávka na trhu práce
4.1.
Poptávka jednotlivé firmy po práci
5.
Rovnováha na trhu práce
6.
Nedokonale konkurenční trh práce
7.
Segmentace trhu práce
8.
Vláda a trh práce
8.1.
Zaručená minimální mzda a některé její důsledky
9.
Odbory na trhu práce
9.1.
Působení odborů
9.2.
Alternativní cíle odborů
9.3.
Kolektivní vyjednávání
9.4.
Zprostředkování a arbitráž
10.
Rozdíly ve mzdách
10.1.
Dynamické a kompenzační rozdíly ve mzdách
10.2.
Rozdíly plynoucí z rozdílné náročnosti práce na „lidský kapitál“
10.3.
Teorie signalizování
10.4.
Rozdíly plynoucí z diskriminace
11.
Transferový výdělek a ekonomická renta
12.
Monopson na trhu práce
13.
Monopsonní tendence a oligopsony na trhu práce
14.
Bilaterální (dvoustranný) monopol

Úryvek

"Práce je nejdůležitějším výrobním činitelem, bez kterého by i ty nejdůmyslnější kapitálové statky a nejbohatší přírodní zdroje zůstaly mrtvými věcmi. Podobně jako vlastníci jiných výrobních faktorů, dostávají i vlastníci práce za služby poskytnutí tímto faktorem firmám, důchod v podobě mzdy. Mzdu zde chápeme v širokém smyslu jako nejrůznější formy pracovního příjmu.

Na trhu práce, stejně jako jinde, na sebe navzájem působí nabídka a poptávka a cena. Nicméně, trh práce má své specifika, která plynou ze skutečnosti, že nositelem „práce“ je lidská bytost se svými biologickými a psychickými charakteristikami a lidskými právy. To je i jeden z důvodů, proč do trhu práce zasahuje (intervenuje) stát (v podobě pracovního zákonodárství).

Dokonale konkurenční trh práce
Tento trh má tyto charakteristiky:
• velký počet kupujících a prodávajících, přičemž všichni mají stejné postavení
• práce je homogenní (stejnorodá)
• pracovníci jsou plně mobilní (neomezeni vzdálenostmi, regionem apod.)
• na trhu existuje dokonalá informovanost
• firmy i pracovníci jsou v roli příjemců mzdy (wage-takerů), tzn., že musí respektovat mzdu, která je na trhu, nemají možnost jí ovlivňovat.

Nabídka na trhu práce
Nabídkou práce rozumíme nabídku práce firmám ze strany pracovníků.

Individuální nabídka práce
Setkáváme se zde s omezením časem – den má 24 hodin, během kterých se uskutečňuje nejen ekonomická, ale i veškerá lidská aktivita. Čím více času věnujeme práci, tím méně času nám zbývá pro spánek, odpočinek, stravování apod. Práce má proto své náklady obětované příležitosti v podobě volného času, kterého se ve prospěch práce vzdáváme.

Podobně má své náklady obětované příležitosti i volný čas. Jsou představovány ztrátou výrobků a služeb, které bychom si mohli koupit za mzdu, o kterou přicházíme v důsledku toho, že nepracujeme.

Z výše uvedeného plyne, že volný čas není zdarma."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulka o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26054
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse