Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Tyflopedie - pedagogika zrakově postižených - slovensky

Tyflopedie - pedagogika zrakově postižených - slovensky

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v souvislém textu, se zvýrazněnými klíčovými výrazy, nejprve definuje pojem a předmět pedagogiky zrakově postižených. Poté popisuje jednotlivé typy zrakového postižení, jejich příčiny, projevy a případnou léčbu. Charakterizuje specifické vlastnosti edukace zrakově postižených, včetně individuálních didaktických a kompenzačních prostředků. Poslední část je věnována specifickému průběhu socializace zrakově postižených.

Obsah

1.
Vymedzenie pojmu a predmetu pedagogiky zrakovo postihnutých
2.
Druhy, stupne a príčiny zrakového postihnutia
2.1
Tupozrakí a škuľaví
2.2
Nevidiaci
3
Osobitosti edukácie zrakovo postihnutých
4
Individuálne didaktické a kompenzačné prostriedky zrakovo postihnutých
5
Osobitosti socializácie zrakovo postihnutých

Úryvek

“Individuálne didaktické a kompenzačné prostriedky zrakovo postihnutých

Didaktické a kompenzačné prostriedky pre zrakovo postihnutých rámcovo rozdeľujeme na dve skupiny:
- na pomôcky a iné prostriedky určené pre nevidiacich a na prostriedky určené pre slabozrakých. Pre úplnosť však treba poznamenať, že prostriedky určené pre nevidiacich v prevažnej miere slúžia aj pre potreby osôb so zvyškami zraku a podobne prostriedky pre slabozrakých využívajú tupozrakí a škuľaví.
Ako prvé začali vznikať prostriedky pre nevidiacich, pretože v minulosti, ale aj v súčasnosti väčšiu pozornosť vzbudzujú slepci. U nevidiacich preto v prvom rade ide o pomôcky umožňujúce kompenzáciu slepoty. Rozdeľujeme ich na klasické a moderné.

■ Z klasických pomôcok je najvýznamnejšia biela palica . Ale aj táto pomôcka, určená na orientáciu nevidiacich, sa postupne modernizuje. Môže byť pevná alebo skladacia, krátka, dlhá, sklolaminátová, kovová, signalizujúca prekážky vibráciami rukoväte a pod. Ku klasickým zaraďujeme najmä školské pomôcky, ktoré sa v školách pre nevidiacich používajú už dávnejšie. Sú to rôzne pomôcky na výučbu čítania, písania, počítania, kreslenia a pod.:
šesťbodová tabuľka, dvojriadková tabuľka, drevená písanka, slepecké písacie stroje, Tavlorovo počítadlo, plstená kreslenka, rysovací prístroj, plastické mapy, modely, prírodniny, bodové knihy, reliéfy z plastickej hmoty a i. Doteraz najviac využívanou pomôckou je Pichtov písací stroj. Pozostáva zo 7 klávesov. Šiestimi sa vytláčajú do tvrdého papiera reliéfne body, siedmy je na medzeru medzi slovami. Na stroji sa píše jednou rukou. Môže byť konštruovaný aj na písanie ľavou rukou. Druhou rukou nevidiaci kontroluje napísaný text. Na tomto stroji možno písať až 4-krát rýchlejšie ako na tzv. pražskej tabuľke. Táto sa skladá z dvoch kovových dosiek, spojených závesom, medzi ktoré sa vkladá tvrdý papier. Horná doska má okienka v tvare šesťbodu, spodná má vyhĺbeniny na vytláčanie bodov pomocou bodkovadla.
Má nevýhodu, že znaky sa dajú písať len opačne (vzniká negatívny reliéf). Až po vybratí papiera možno písmo prstami čítať (hmatateľný reliéf). Tabuľka sa používa v nižších ročníkoch ZŠ. Tu žiaci začínajú pracovať aj s Pichtovým písacím strojom, ktorý znaky vytláča odspodu, teda hneď pozitívne.

■ Moderné pomôcky pre zrakovo postihnutých sa rýchlo zdokonaľujú. Ide o zariadenia, ktoré sprostredkúvajú všeobecné informácie, priestorovú orientáciu, pohyb po priestore, umožňujú kvalitnejšie využitie voľného času, ale hlavne zvyšujú efektivitu vyučovania. Patria sem aj diagnostické pomôcť, pomôcky na vedenie domácnosti. Sú mechanické, elektromechanické a elektronické. Pre učenie najväčší význam majú rôzne čítacie prístroje založené na tom, že snímajú obraz priamym prevodom a poskytujú jeho akustický alebo hmatový výstup. To znamená, že bežné písmo môže nevidiaci pomocou takéhoto zariadenia čítať prstami (v bodovom písme) alebo napísané si vypočuť. Na podobnom princípe sú skonštruované hovoriace kalkulačky a meracie prístroje s dvoma výstupmi. Medzi elektronické pomôcky patria aj diktafóny, zvukové majáky, rádiostanice, ultrazvukové orientačné prístroje, indikátory svetla, prístroje na meranie krvného tlaku a srdcového tepu a mnohé iné."

Poznámka

Studijní materiál pro speciální pedagogiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse