Název Goodness Staženo

Anglická literatura - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

64x

Týrání a zneužívání dětí - anglicky

Co všechno se rozumí zneužíváním dětí. Emocionální, psychické, fyzické a sexuální zneužívání - projevy v chování zneužívaných dětí, tělesné projevy. K... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

51x

Drogy a zástupný návyk - anglicky

Absolventská otázka v angličtině na téma drogy a zástupné návyky
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

49x

Právní formy podnikatelských vztahů - otázky ke zkoušce slovensky

Jedná se o vypracované otázky z obchodního práva, které jsou vytvořeny pro Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a v h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Humanitní cizojazyčné práce

29x

Tyflopedie - pedagogika zrakově postižených - slovensky

Práce v souvislém textu, se zvýrazněnými klíčovými výrazy, nejprve definuje pojem a předmět pedagogiky zrakově postižených. Poté popisuje jednotlivé t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

25x

Otázky a odpovědi z oblasti práva - anglicky

Zkouškové otázky z angličtina z právnické fakulty. Jedná se o 10 otázek a strukturovaných odpovědí na ně.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Humanitní cizojazyčné práce

24x

Literatura viktoriánské Anglie - anglicky

Text v heslech shrnuje nejdůležitější poznatky o literatuře viktoriánské Anglie. Úvodem jsou zmíněny hlavní myšlenkové proudy viktoriánské Anglie ve v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

18x

Charles Dickens a Thomas M. Thackeray - anglicky

Práce se soustředí na dva autory viktoriánských románů. Těmi jsou Charles Dickens a Thomas M. Thackeray. Kromě stručného životopisu autorů, zde najdem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

13x

Romantická próza - anglicky

Práce se věnuje romantické próze a jejím dvěma představitelům, kterými jsou Jane Austen a Walter Scott. U obou literátů jsou uvedena jejich nejznámějš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

11x

Pravěk, otázky ke zkoušce - slovensky

Tato práce obsahuje přípravu na zkoušku z historie. Věnuje se období pravěku s přihlédnutím k vývoji na Slovensku. Řeší 37 vypracovaných otázek, které... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

10x
1  2  »