Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví nevýdělečných organizací

Účetnictví nevýdělečných organizací

Kategorie: Účetnictví, Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek účetnictví nevýdělečných organizací představují obsáhlý a přehledně zpracovaný přehled problematiky. V úvodu je provedeno rozdělení nevýdělečných organizací a uvedeny jejich charakteristiky a náležitosti včetně podmínek vzniku či zániku a zásad hospodaření. Poté jsou již probírány principy a postupy účetnictví i hospodaření nevýdělečných organizací po jednotlivých účtových třídách za pomoci řady tabulek.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Nevýdělečná organizace, zákon o daních z příjmů § 18 odst. 8
1.2.
Přehledy a členění nevýdělečných organizací
1.3.
Sdružení
1.3.1.
Občanská sdružení
1.3.2.
Zájmová sdružení
1.3.3.
Sdružení bez právní subjektivity
1.3.4.
Politické strany a politická hnutí
1.3.5.
Církve a náboženské společnosti
1.3.6.
Vysoké školy
1.4.
Veřejné vysoké školy
1.5.
Státní vysoké školy
1.6.
Soukromé vysoké školy
1.7.
Veřejné výzkumné instituce
1.8.
Školské právnické osoby
1.9.
Nadace a nadační fondy
1.10.
Obecně prospěšné společnosti
1.11.
Společenství vlastníků jednotek
1.12.
Honební společenstva
1.13.
Ostatní nevýdělečné organizace
2.
Účetnictví nevýdělečných organizací
2.1.
Právní předpisy, subjekty
2.2.
Příloha, směrná účtová osnova
2.3.
Účtový rozvrh
2.4.
Směrná účtová osnova pro NO a směrné účtové osnovy pro podnikatele
2.5.
Účtová třída 0: dlouhodobý majetek
2.6.
Účtová třída 1: zásoby
2.7.
Účtová třída 2: finanční účty
2.8.
Účtová třída 3: zúčtovací vztahy
2.9.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
2.10.
Účtová třída 5: náklady, a 6: výnosy
2.11.
Účtová třída 9: Jmění, fondy, výsledek hospodaření a dlouhodobé úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty
3.
Hospodaření a účetnictví nevýdělečných organizací
3.1.
Obec
3.2.
Hlavní město Praha
3.3.
Kraj
3.4.
Dobrovolné svazky obcí
3.5.
Organizační složky státu
3.6.
Státní fondy
3.7.
Příspěvkové organizace
3.8.
Příspěvkové organizace ÚSC
3.9.
Státní příspěvkové organizace
3.10.
Regionální rady regionů soudržnosti
4.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho účtování
4.1.
Pořízení
4.2.
Odepisování
4.3.
Vyřazení
5.
1. účtová třída – zásoby
5.1.
Pořízení
5.2.
Vyřazení
6.
2. účtová třída – vztahy ke SR, k rozpočtu ÚSC a rozpočtové a ostatní finanční účty
7.
Rozpočtová skladba
7.1.
Kapitoly státního rozpočtu
7.2.
Druhové třídění
7.3.
Odvětvové třídění
7.4.
Konsolidační třídění
8.
Účtování příjmů a výdajů v hlavní činnosti
9.
3., 4., 5. a 6. účtová třída
10.
Časové rozlišování nákladů a výnosů
11.
Kursové rozdíly
12.
Dohadné účty
13.
4. účtová třída – Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků
14.
5. účtová třída – Náklady ÚSC na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací

Úryvek

"ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

Nevýdělečná organizace (NO) Nezisková organizace
- není upraven žádnými právními předpisy (nadace, nadační fondy)
- vyhláška č. 504/2002 Sb., - požívá označení – účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
- Zákon o daních z příjmů § 18 odst. 3 – označuje tyto subjekty jako: poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (zisku).

Zákon o daních z příjmů § 18 odst. 8
Označuje tyto subjekty jako poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, se považují zejména:
- zájmová sdružení PO (pokud mají právní subjektivitu) a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti,
- občanská sdružení,
- odborové organizace,
- politické strany a politická hnutí,
- registrované církve a náboženské společnosti,
- nadace,
- nadační fondy (účinnost od 1. 1. 1998), upraveny jedním právním předpisem,
- obecně prospěšné společnosti, (účinnost od 1. 1. 1996),

- veřejné vysoké školy (účinnost od 1. 1. 1999),
- veřejné výzkumné instituce,
- školské PO podle zvláštního právního předpisu (od 1. 1. 2005),
- obce,
- organizační složky státu (OSS) účinnost od 1. 1. 2001, dříve rozpočtové organizace,
- kraje,
- příspěvkové organizace
- státní fondy
- subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon (např. společenství vlastníků jednotek – SVJ)

Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.

Pojem podnikání je definován v § 2 odst. 1 obchodního zákoníku: Podnikání se rozumí soustavná činnosti prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Přehled NO vyjmenovaných ve vyhlášce č. 504/2002 Sb.,
- politické strany a politická hnutí,
- občanská sdružení
- církve a náboženské společnosti
- obecně prospěšné společnosti
- zájmová sdružení PO
- organizace s mezinárodním prvkem
- nadace a nadační fondy
- společenství vlastníků jednotek
- veřejné vysoké školy
- jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání (např. česká televize, český rozhlas, profesní komory)"

Poznámka

Orientační body textu jsou značeny tučně nebo podtržením. Součástí práce je řada tabulek, rozsah čistého textu činí cca 61 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25653
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse