Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do didaktiky ruského jazyka - zápisky z přednášek

Úvod do didaktiky ruského jazyka - zápisky z přednášek

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápsiky z předmětu Didaktika ruského jazyka 1 na UHK a slouží i jako podklad ke splnění zápočtu. Obsahuje úvod do didaktiky ruského jazyka, zabývá se např. rozvojem řečových dovedností nebo práci s textem. Přednášky jsou doplněny o výpisky z knihy Учимся учить ruské didaktičky Akišiny.

Obsah

1.
Historie RKI
2.
Problémy RKI
3.
Principy RKI
4.
Znalosti, dovednosti, návyky
5.
Kompetence
6.
Metody RKI
7.
Druhy řečových dovedností
8.
Model hodiny při komunikativní metodě
9.
Jazykové úrovně
10.
Práce s textem (typy, formy, žánry, postup při práci s textem, typy cvičení)
11.
Model hodiny
12.
Učebnice ruského jazyka (české, ruské učebnice)
13.
Ústní druhy řečových dovedností
13.1.
Mluvení (charakteristika, nezbytné dovednosti, dialog, monolog, polylog, jak pracovat při rozvoji, doporučení, nedostatky)
13.2.
Poslech (charakteristika, nezbytné dovednosti, jak pracovat při rozvoji, doporučení, nedostatky)
14.
Písemné druhy řečových dovedností
14.1.
Čtení (charakteristika, nezbytné dovednosti, jak pracovat při rozvoji, doporučení, nedostatky, typy cvičení, nová slovní zásoba)
14.2.
Psaní (charakteristika, nezbytné dovednosti, ortografie, azbuka, jak pracovat při rozvoji, doporučení, nedostatky, typy cvičení)
15.
Fonetika (problémy a těžkosti při studiu, formování správných návyků)
16.
Evaluace

Úryvek

"Дидактикой русского языка занимается дисциплина Русский язык как иностранный (РКИ)
История РКИ
• формирование дисциплины с 20 годов 20 века – связано с культурной революцией (борьба с безграмотностью...)
• Россия была мультинациональной страной (потребность учить русский язык по-новому)
• была основана школа Коминтерн (в Москву приезжали разные люди из разных стран) – испанцы и другие коммунисты
• прежде всего из испанского и английского
• кабинеты или кафедры РКИ былы открыты на МГУ, Российский институт дружбы народов, открывается Институт имени Пушкина – центр развития науки
• учённые: Костаморов, Веренщагин, Брызгунова, Тер-Минасова, Хавронина, Пассов, Бердичевский

Проблемы РКИ
• цель обучения
• для какого уровня
• время обучения
• плотность часов

Принципы РКИ
• коммуникативная направленность обучения
• социокультурное направление
• функциональность
o решать задачи коммуникативные реальные проблемы, ситуации
• обучение идёт поэтапно и циклично
• индивидуализация
o карты ученика
o особенность ученика
• учёт видов речевой деятельности (их интеграция) – чтение, аудирование, говорение и письмо
• учёт родного языка (интерференция)
• учитывать сознательные и подсознательные процессы

Знания, умения, навыкы
• знания
o дают возможность говорить на языке
o напр. знание родительного падежа
• навыки
o способность автоматически выпольнять речевые операции
o напр. контекст, где употребляем родительный падеж
• умения
o реагировать, пользоваться знаниями и навыками
o пользование родительным падежом в речи

Компетенции
• языковая компетенция,
o включает формирование грамматических навыков у студента
 студент умеет правильно образовать слова (спрягать, склонять)
o понимание и знание языка
• речевая компетенция,
o формирование умения правильно построить речь в соответствии с синтаксическими и стилистическими нормами
• коммуникативная компетенция,
o умение решать коммуникативные задачи (уметь договориться) – достичь своей цели
o общение с людьми
• социокультурная компетенция


Методы обучения
• переводно-грамматический метод
o тексты
o плюсы: учащийся обладывает большим количеством лексики прежде всего в письменной форме, языковая и речевая компетенции, домашние задания, анализа
o минусы: приоритет чтения и письма, не формируется коммуникативная комп.
o объяснение, анализ, контроль
• прямой метод
o нет родного языка, всё ведётся на русском с начального уровня
o нет анализов, только пользование языком
o плюс: усвоивается правильно фонетика, автоматизуруются речевые образцы, дрилловые упражнения, реальные ситуации
o минус: приоритет аудирования и говорения
o дрилл
• аудиолингвальный метод
o работа в лингвафонных кабинетах
o дрилловые упражнения (автоматизация), техника
o кабина с пультом
o набор речевых ситуаций, набор различных образцов, доведение фонетикы до совершенства
o много материалов
o аналогия, дрилл, ученик пассивный
• когнитивный метод
o схемы, таблицы, систематизация материалов
o анализ, сопостовление, объяснение"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky, které zabírají cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28333
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse