Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do historie psychologie

Úvod do historie psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Zápisky představují přehledné a přístupné úvodní zpracování tématu historie psychologie. Práce nejprve podává přehled vývoje psychologického myšlení od starověku do vzniku vědecké psychologie a předpokladů pro vznik psychologie jako vědy. Dále zachycuje vznik vědecké psychologie v podobě činnosti Wilhelma Wundta a poté charakterizuje základní směry psychologie 20. století. Nakonec jsou nastíněny dějiny české psychologie.

Obsah

1.
Přehled vývoje psychologického myšlení do vzniku vědecké psychologie
1.1.
Názory primitivních národů na psychiku člověka
1.2.
První představy o duši
1.3.
Starověk
1.4.
Antika a helénismus
1.5.
Středověk
1.6.
Renesance
1.7.
Racionalismus
1.8.
Empirismus
1.9.
Konec 18. a počátek 19. století
2.
Předpoklady vzniku vědecké psychologie
2.1.
Předpoklady filozofické
2.2.
Předpoklady vycházející z rozpracování vývojové teorie
2.3.
Předpoklady vycházející z odkrývání vztahů mezi senzorickými procesy
2.4.
Předpoklady dané rozvojem neurologie
2.5.
Předpoklady získané psychofyzikou
2.6.
Předpoklady dané rozpracováním reflexní teorie
3.
Vznik a zakladatelé vědecké psychologie
3.1.
Wilhelm Wundt
4.
Charakteristika základních psychologických směrů
4.1.
Funkcionalismus
4.2.
Behaviorismus
4.3.
Fenomenologická psychologie
4.4.
Humanistická psychologie
4.5.
Logoterapie
4.6.
Gestalt psychologie
4.7.
Dynamická nebo topologická psychologie
4.8.
Kognitivní psychologie
4.9.
Hlubinná psychologie
4.10.
Psychoanalýza
4.11.
Alfred Adler
4.12.
Carl Gustav Jung
4.13.
Neoanalýza
4.14.
Transpersonální psychologie
5.
Česká a slovenská psychologie

Úryvek

"1. Přehled vývoje psychologického myšlení do vzniku vědecké psychologie
Názory primitivních národů na psychiku člověka
- pokud alespoň zhruba určit povahu a vlastnosti psychična
- např. každodenní zážitky, sny, prožitky - spjato s běžnými životními událostmi

První představy o duši
- pokus vysvětlit zvláštnosti biopsychických procesů v organismu
- duše = netělesný obraz člověka
- ztotožňována s nějakou látkou
- považována za zvláštní sílu
- příčinnou života
a) u žijících jedinců - životadárná
b) duše zemřelého - existuje i po smrti

-> postupně do představ o duši zasahují náboženská pojetí světa a života

Pojetí psychiky před vznikem filozofie
- obraz o duši vypracovaný v homérském Řecku (9. - 6. stol. př. n. l.)

Starověk
- úvahy o psychice spojovány se vznikem a rozvojem filozofie (otázka po základu světa a života, jejíž součástí je i problém vztahu duše a těla)

 materialističtí filozofové
- člověk je chápán jako bytost přírodní
- duše je součást neoddělitelná od těla
- představitelé: Herakleitos, Demokritos, představitelé epikurejské a stoické školy

 idealističtí filozofové
- duše považována za zvláštní a samostatnou
- představitelé: Pythagoras, Platón a mnozí představitelé helénských škol na konci starověku

 dualismus
- spojení materialistického a idealistického náhledu na duši

Antika a helénismus
- podrobnější rozpracování některých dílčích psychologických otázek
- Aristotelés (spis O duši) - poprvé se pokusil vymezit oblast vjemů -> psychické vjemy
- členění duše - vegetativní (u rostlin) a myslící
- za místo pro duši považováno srdce
- helénismus
- postupné pronikání náboženských směrů do filozofie a její konečný rozpad
- přechodný rozvoj výzkumů psychiky zejména tehdejší lékařskou školou (např. Hippokrates, Galénos)

Středověk
- nedostatek produkce nových idejí a intelektuálního dění
- východisko úvah o duši - teologie
- základ pojetí psychiky - naprostý rozdíl mezi tělem a duší
- duše považována za nesmrtelnou, danou Bohem
- duše vytržena ze souvislosti se světem
- celkové rozpracování katolického přístupu k psychologii - T. Akvinský - dualistický názor na vztah duše a těla, založeno na znovuobjevení prací Aristotela"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse