Úvod do marketingu


Kategorie: Marketingový mix, Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek z marketingu informují o základech daného oboru. Vymezují marketing a marketingové prostředí firmy, rozlišují marketingové strategie. Dále probírají marketingový informační systém a téma marketingového výzkumu a rozsáhlou pozornost věnují čtyřem složkám marketingového mixu. Nakonec se soustředí na marketingové řízení či implementaci marketingu a další dílčí témata.

Obsah

1.
Historie trhu
2.
Charakteristiky moderního trhu
3.
Konkurence na straně nabídky a poptávky
4.
Relativní tvorba cen
5.
Typy kupního chování
6.
Pojetí marketingu
7.
Souhrn činností
8.
Vstupy
8.1.
Makroprostředí
8.2.
Konkrétní trh
8.3.
Vnitřní prostředí podniku
9.
Výstupy
10.
Marketingová strategie
11.
Marketing jako celospolečenská koncepce
12.
Marketingové prostředí firmy
12.1.
Makroprostředí
12.2.
Mikroprostředí
13.
Klasifikace konkurenční pozice
14.
Vnitropodnikové prostředí
15.
SWOT analýza
16.
Marketingový informační systém
17.
Tvorba MIS
18.
Zdroje informací
18.1.
Interní
18.2.
Externí
19.
Marketingový výzkum
20.
Plán výzkumu
21.
Metody marketingového výzkumu
22.
Výběr vzorku
23.
Segmentace a její kritéria
24.
Postup segmentace
25.
Marketingový mix
26.
Produkt
26.1.
Koncepce totálního produktu
26.2.
Atributy hmotného výrobku
26.3.
Klasifikace
26.4.
Řízení produktu
26.5.
Cyklus tržní životnosti
27.
Cena
27.1.
Faktory ovlivňující tvorbu ceny
27.2.
Metody tvorby ceny
27.3.
Cenová pružnost poptávky
27.4.
Křížová a příjmová elasticita
27.5.
Cenová strategie
28.
Distribuce
28.1.
Distribuční strategie
29.
Marketingová komunikace
29.1.
Podniková komunikace
29.2.
Komunikační mix
29.3.
Faktory ovlivňující marketingovou komunikaci
29.4.
Reklama
29.5.
Podpora prodeje
29.6.
Public relations
29.7.
Osobní prodej
29.8.
Politika marketingové komunikace
29.9.
Rozpočet
30.
Marketingové řízení
31.
Trendy v řízení firem a marketingu
32.
Kritika marketingu
33.
Implementace marketingu
34.
Podnikové cíle podle Mefferta
35.
Marketing jako proces
36.
SWOT analýza
37.
Marketingová strategie

Úryvek

"Historie trhu
- trh - místo setkání nabídky a poptávky

- éra přežití - do roku 1750, NA ˂ PO,
- produktivní éra - roky 1750 - 1950, NA = PO
- spotřebitelská éra - nad rok 1950, NA ˃ PO

Éra přežití
a) spotřebitel - samozásobitel
b) primitivní dělba práce
c) vznik peněz

Éra produktivní
- hromadná výroba
- anonymní spotřebitel
- efekt z hromadné výroby - zlevnění výrobků

Éra spotřebitelská
- nabídka převyšuje poptávku tendenčně (= už to nebude jinak
- nasycení trhu
- konkurence
- uspokojování potřeb společenských a individuálních

Okázalá nespotřeba - zásadně nemají televizi, zásadně jí ekologické potraviny, …

Charakteristiky moderního trhu
- trh jako území - trh místní, regionální, národní, státní, mezinárodní, globální
- subjekty trhu - dodavatelé, zákazníci, distributoři, konkurence
- trh HORECA - hotely, restaurace, caterinky, veřejnost - účastníci trhu, kteří ho ovlivňují, média
- objekty trhu - trh práce, kapitálu, trh zboží - spotřební zboží, zboží pro další použití (pro další výrobu), služby
- konkurence
- přímá konkurence - stejné produkty
- nepřímá konkurence - substituty
- křížová konkurence

Konkurence na straně nabídky
- monopol - převaha několika výrobců
- oligopol - omezený počet výrobků s velkou ekonomickou silou
- volná konkurence - všichni stejné podmínky
- monopolistická konkurence

Konkurence na straně poptávky
- monopson - 1 velký zákazník
- oligopson - málo velkých zákazníků
- polypson - mnoho malých zákazníků

Konkurence napříč trhem

Relativní volnost tvorby cen - většina cen by měla být tvořena na základě nabídky a poptávky

Relativní tvorba cen
- úloha státu
- sociální úloha státu - zabezpečení sociálně slabých občanů
- řízení etiky podnikání (kde není stát, může být zájmová skupina)
- externality
- trh jako psychologický prostor - tržní cyklus = rozhodovací proces zákazníka
- spotřeba
- pocit nedostatku s tendencí být odstraněn
- Maslowova pyramida potřeb
a) základní potřeby - fyziologické, bezpečí
b) společenské potřeby - vše co nám umožňuje přežít ve společnosti
c) individuální potřeby - vše co děláme sami pro sebe
- požadavek - konkretizovaná potřeba, může vznikat na základě rodinné tradice
- poptávka - požadavek obohacený o čas a peníze
- nabídka - marketingový MIX - 4P - produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace (propagace)
- směna - dohoda o koupi
- transakce - výměna hodnot (= většinou peněz za zboží)"

Poznámka

Součástí práce je tabulka. Důležité informace jsou tučně značeny,

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27802
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse