Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do římského práva

Úvod do římského práva

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá římským právem. Představuje jeho samotný vývoj a obecné pojmy. Kromě zákoníků, kodexů se zabývá i významnými právními úpravami římských panovníků. V další části práce je nabídnut přehled pramenů římského práva od druhé poloviny 2. století až do 6. století.

Obsah

1.
Římské právo soukromé
2.
Vývoj římského práva
2.1
Zákon dvanácti desek
2.2
Justiniánovy kodexy
3.
Pět základních pramenů práva
3.1
Zákon
3.2
Senatus consultum
3.3
Rozhodnutí
3.4
Edikty magistrátů
3.5
Odpovědi moudrých
4.
Právní věda, právo v dominátu
4.1
Diokleciánovy reformy
4.2
Edikt milánský
4.3
Období byrokratizace
4.4
Právnické školy
4.5
Právní památky

Úryvek

"Úvod do římského práva

- římské právo platilo na území Římské říše od jejího počátku do jejího konce - r. 753 př. Kr. - 1453 po Kr.
- právo = soubor právních norem na určitém území
- právní norma = pravidlo chování, které je obecně závazné a vynutitelné státní mocí
- sankce = tresty za porušení právních norem + přímé donucení
- římské právo je pro nás důležité, základy se shodují s naším právem x obyvatelé města Říma - občané 40 % privilegovaná vrstva, zbytek otroci - IUS CIVILE občanské právo pro úzkou vrstvu lidí, kupní smlouva naše a římská se téměř neliší

Římské právo soukromé
= soubor právních norem, které upravují vztahy mezi jednotlivci, jednotlivci a společností, jejich majetkem - základy / normy položeny v období Římské říše
Proč studovat římské právo?
1) materiální, obsahová podobnost
- římským právem se zabývali ve středověku, platilo jako obecné právo v Itálii, Německu (do r. 1900), přešlo do moderních zákoníků - Francie (1804), Německo (1900), Rakousko-Uhersko (1811 - platil do r. 1950, pak přijata nová koncepce, únor 1948 komunistický převrat, nový občanský zákoník platí dodnes, chystá se rekodifikace = totální změna, která se navrací zpět k dědictví zákoníku z r. 1811 - prvky z římského práva)
- účel práva - uspořádává a organizuje společnost, pravidla pro lidi, pro jejich chování, regulace společnosti a řešení, rozsouzení sporů (soudy), zabránění násilí, ochrana zájmů jednotlivce, právo slouží k zajištění a udržení lidského života, vyvíjí se v čase, reguluje základní potřeby (dědictví, materiální právo…)
- x anarchisté říkají, že není potřeba práva, prosazují absolutní svobodu bez omezení, komunisté mají doktrínu o postupném vymírání práva
2) tisíciletý vývoj beze změny
- soukromé právo, tak jak ho známe, se vyvinulo mezi lety 510 př. Kr. (1. republika) a 533 po Kr. (počátek Justiniána - byzantský císař, vydal 3 kodexy římského práva), Římská říše byla nejprve malý městský stát, který se vyvinul v obrovskou říši, 3x změna státní formy, ale soukromé právo se nezměnilo, 1000 let vývoj
- v jistém smyslu jsme dědici římského práva, v ŘŘ dědic nesměl dědictví odmítnout
- rozpad ŘŘ na VŘŘ a ZŘŘ 395 po Kr., zánik ZŘŘ 476 po Kr., ale římské právo platilo dále = RECEPCE - na území ŘŘ po rozpadu barbarské státy (Francká říše, Vizigóti, Ostrogóti… - přijali římské právo v určité podobě), dále církev přijala římské právo - rozdělení církve 1076 katolická, pravoslavná, mezinárodní právo soukromé přijalo římské právo - kupci používali normy k obchodování
3) právní věda o římském právu
- v 11. století ve městě Bologna objeveny rukopisy, zákoník z r. 533 císaře Justiniána - kompletní sada římského práva - od této doby se římské právo stává vědou a studuje se
- římské právo vedlo ke zrodu právní vědy"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách a klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20622
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse