Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úvod do sociálního zabezpečení (státní sociální podpora)

Úvod do sociálního zabezpečení (státní sociální podpora)

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve obecně charakterizuje sociální zabezpečení (SOZ), jeho znaky, zdroje, zásady a účastníky. Poté vymezuje jednotlivé typy SOZ a popisuje společné znaky všech dávek sociální státní podpory a podrobně popisuje charakter jednotlivých dávek.

Obsah

1.
Úvod do sociálního zabezpečení
1.1
Základní zásady SOZ
1.2
Financování SOZ – existují 2 základní modely financování (podle V. Krebse)
1.3
Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení:
2.
Systémy sociálního zabezpečení
2.1
Sociální pojištění
2.2
Sociální pomoc
2.3
Státní sociální podpora
2.4
Životní minimum
3.
Společné charakteristiky dávek státní sociální podpory
4.
Konkrétní dávky státní sociální podpory
4.1
Dávky poskytované v závislosti na výši přijmu
4.2
Dávky nezávislé na příjmu
4.3
Přídavek na dítě
4.4
Sociální příplatek
4.5
Příspěvek na bydlení
4.6
Rodičovský příspěvek
4.7
Dávky pěstounské péče
4.7.1
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
4.7.2
Odměna pěstouna
4.7.3
Příspěvek při převzetí dítěte
4.7.4
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
4.8
Porodné
4.9
Pohřebné

Úryvek

"ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení v obecném pojetí stále nemá ustálenou definici. Je součástí sociální politiky. Podle V. Krebse: „Soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí občanů.“ Sociální zabezpečení je tedy z institucionálního hlediska souhrnným označením pro všechny sociální instituce poskytující občanům (a za určitých podmínek i cizincům) radu (poradenství), ochranu (prevenci), materiální a peněžní plnění, služby a azyl (ústavní péči) k uspokojování jejich sociálních (společností uznaných) potřeb.
Pojmu sociální zabezpečení je přikládán různě široký obsah nejen v různých státech, ale i v rámci jednoho státu.
 V užším slova smyslu se jím rozumí pouze důchodové zabezpečení a určité služby sociální péče.
 V širším slova smyslu je ztotožňováno s klasickým sociálním pojištěním, zajišťujícím příjem v případě nemoci, úrazu, stáří a nezaměstnanosti. V tomto širším pojetí se do sociálního zabezpečení zahrnuje:
1) zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti a úrazu,
2) zabezpečení ve stáří a invaliditě,
3) zabezpečení v nezaměstnanosti,
4) péče o zdraví (léčebná i preventivní)
5) zabezpečení matek v době těhotenství a mateřství,
6) zabezpečení (pomoc) při výchově dětí,
7) zabezpečení rodinných příslušníků a pozůstalých.

Základní zásady SOZ:
1) právo na sociální zabezpečení se zaručuje všem občanům,
2) dávky sociální zabezpečení poskytuje stát a nepodléhají dani.
3) příjmy a výdaje sociálního zabezpečení jsou součástí státního rozpočtu
4) organizace a občané platí na sociální zabezpečení pojistné, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem

Financování SOZ – existují 2 základní modely financování (podle V. Krebse):
1) financování probíhá prostřednictvím státního rozpočtu
2) financování ze sociálního pojištění
- Hlavní zdroje financování sociálního pojištění jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a stát, vedlejšími zdroji mohou být dary, pokuty, přirážky apod.

Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení:
- v rámci sociálního zabezpečení jsou účastníky občané, organizace a orgány sociálního zabezpečení.

Sociální rizika neboli sociální události či sociální příhody – právo s nim spojuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností, pomocí nichž lze předejít, zmírnit nebo překonat tíživou životní situaci způsobenou takovou událostí (např. nemoc, úraz, těhotenství, invalidita, stáří, narození dítěte, smrt rodinného příslušníka)."

Poznámka

Práce je velmi přehledná a dobře strukturovaná.
Pozor na to, že výše dávek se každý rok mění v závislosti na životním minimu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7144
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse