Veřejná správa

Kategorie: Management, Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika, Humanitní - ostatní

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 30 státnicových otázek z oboru veřejné správy.

Obsah

1.Klíčové úkoly státní správy v evropských zemích v podmínkách pokračujících reforem veřejné správy
2.Role územní samosprávy v soudobých systémech veřejné správy členských států EU
3.Zásady demokratizace, dekoncentrace a decentralizace správní činnosti v reformách veřejné správy uskutečňovaných v evropských státech od sedmdesátých let dvacátého století
4.Příjmy veřejných rozpočtů na jednotlivých vládních úrovních, možnost hodnocení jejich skladby
5.Výdaje veřejných rozpočtů (jejich rozdělení, obecné zásady tvorby, struktura a klasifikace veřejných výdajů)
6.Charakteristika specifických rysů ekonomických aktivit obcí a krajů
7.Financování a technické zabezpečení ekonomické aktivity obcí
8.Role obligatorní a fakultativní veřejné a veřejně prospěšné služby v systému služeb zajišťovaných územní samosprávou pro občany
9.Význam kontrahování služeb na municipální a na regionální úrovni
10.Úloha personálního managementu v soudobé evropské veřejné správě
11.Příčiny zvýšeného významu efektivní komunikace v soudobé evropské veřejné správě
12.Význam profesního vzdělávání funkcionářů a úředníků územní samosprávy
13.Nejčastěji využívané systémy profesního vzdělávání volených představitelů a pracovníků úřadů veřejné správy v evropských státech
14.Charakteristika příčiny rostoucího využívání manažerských přístupů a dovedností v soudobé veřejné správě
15.Zásady New Public Management
16.Osvědčené způsoby aplikace manažerských a marketingových přístupů ve veřejné správě
17.Využití vybraných manažerských přístupů v řízení územní samosprávy
18.Způsob ovlivňování regionální politiky implementace cílů regionálního rozvoje
19.Hlavní poslání regionálního managementu
20.Hodnocení specifických rysů regionálního strategického plánování
21.Zásady regionální politiky evropských států
22.Ekonomické a další příčiny upřesňování zásad regionální politiky v evropských státech
23.Hlavní priority soudobé regionální politiky Evropské unie
24.Význam příhraniční a přeshraniční spolupráce členských států EU, jejich obcí a regionů
25.Prvky marketingu uplatňující se v implementaci cílů regionálního rozvoje
26.Stručná charakteristika marketingové strategie zaměřené na získávání strategických investorů pro rozvoj regionů
27.Role cestovního ruchu v získávání finančních zdrojů pro rozvoj obcí a regionů
28.Specifické rysy marketingového mixu využívaného v regionálním marketingu
29.Pomoc poznatků z regionálního managementu a marketingu na řízení obcí a regionů
30.Využití zásad územního plánování v rozvoji obcí

Úryvek

"16. Jaké jsou osvědčené způsoby aplikace manažerských a marketingových přístupů ve veřejné správě?

Soudobá evropská veřejná správa – zejména od konce 70. let – soustřeďuje značnou pozornost k aplikaci osvědčených manažerských přístupů a dovedností, které již dříve byly vypracovány a prověřeny v podnikatelském sektoru. Obecně je možno konstatovat, že zmíněný manažerský přístup v první řadě vychází z postavení subjektů VS jako právnických osob pověřených zvláště tím, aby v co možná nejvyšší kvalitě zajišťovaly služby pro občany. Manažerský přístup klade mimořádný důraz – zejména v případě znalostí a dovedností volených představitelů a úředníků – v první řadě na jejich schopnost:
- harmonizovat zájmy různých skupin občanů se strategickými plány rozvoje státu, obcí a regionů
- slaďovat požadavky občanů na zajišťování a poskytování pokud možno co nejširší škály služeb s materiálními zdroji státu, municipalit a krajů, a to zvláště v podmínkách, kdy se ceny uvedených služeb dlouhodobě zvyšují
- uvádět do souladu požadavky na kvalitu služeb s technickými prostředky, které mají stát, obce a kraje reálně k dispozici

Výrazný posun k využívání manažerských (vč. marketingových) přístupů zčásti souvisel s rozvojem širších procesů obvykle označovaných za výraz a za projevy tzv. postmoderní manažerské revoluce (viz v otázce č. 14).
Zkušenosti ze zemí s rozvinutou tržní ekonomikou dokládají, že teprve dobrá znalost moderních manažerských přístupů představitelům ústředních orgánů státní správy a současně zastupitelům obcí a krajů odpovědně pomůže stanovovat střednědobé a dlouhodobé cíle v takové podobě, aby co nejrealističtěji odrážely specifické místní podmínky a aby zároveň operativně reagovaly na konkrétní potřeby a požadavky občanů.
Aplikace části manažerských přístupů v rostoucím počtu evropských zemí byla nejednou spjata s představou o tzv. vyprazdňování státu, která počítá s postoupením četných aktivit a odpovědnosti na soukromo-podnikatelské subjekty zabezpečující na základě kontraktů rostoucí část služeb pro občany.
Jiným významným reformním programem obsahující manažerské prvky se stal projekt tzv. zeštíhlující stát, který byl na přelomu 80. a 90. let 20. století vypracován ve Spolkové republice Německo. Jeho hlavními pilíři jsou:
- omezení množství předpisů a dalších podzákonných právních norem, jimiž se řídí výkon veřejné správy
- omezení počtu pracovníků úřadů ústřední státní správy
- privatizace státních podniků (zejména železnic, pošt, kosmického výzkumu apod.)
- racionalizace statistických služeb
- zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů
- efektivnější využívání informačních systémů ve veřejné správě"

Poznámka

Otázky ke státnicím jsou vypracovány velmi pečlivě s jasnými fakty i dokládajícími příklady. Práce obsahuje grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10056
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse