Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Veřejná správa v ČR - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 16/17

Veřejná správa v ČR - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 16/17

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série státnickových otázek z veřejné ekonomiky, politiky a správy se zabývá orgány, institucemi a legislativními základy české veřejné správy včetně jejího institucionálního, personálního nebo materiálního zabezpečení. Předchozí část série naleznete zde Vnitřní bezpečnost ČR - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 15/17 a následující zde Veřejná správa v evropských souvislostech - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 17/17.

Obsah

1.
Tři roviny systému řízení demokratické společnosti
2.
Veřejné správa
3.
Stát
4.
Právní řád
5.
Územní samospráva
5.1.
Charakteristika
5.2.
Regionální samospráva
5.3.
Regiony soudržnosti
5.4.
Obecní samospráva
6.
Zákonodárná moc
6.1.
Poslanecká sněmovna
6.2.
Senát
7.
Výkonná moc
7.1.
Prezident
7.2.
Vláda
7.3.
Ústředí orgány státní správy
8.
Kontrola ve veřejné správě
8.1.
Charakteristika
8.2.
Nejvyšší kontrolní úřad
8.3.
Ombudsman
9.
Výkon spravedlnosti
9.1.
Soudní moc
9.2.
Soustava soudů
10.
Institucionální a personální stránka veřejné správy
10.1.
Instituce veřejné správy
10.2.
Personální stránka
11.
Materiálně technické a ekonomické zabezpečení
11.1.
Materiální zabezpečení
11.2.
Dokumentace a informace
11.2.1.
Dokumentace
11.2.2.
Informace

Úryvek

"Veřejná správa v ČR
Každá moderní demokratická společnost má vytvořen svůj vlastní systém řízení - 3 základní roviny:
1. soubor pravidel - zpravidla nepsané, občané si osvojují výchovou (morálka, etiketa, vkus); zásadně ovlivňuje 2. a 3. rovinu,
2. dobrovolné sdružování lidí - vede ke sjednocování zájmů, formulování společenských cílů, hledání cest - nejvýznamnější jsou politické strany - dodávají státu program, směr a politickou reprezentaci,
3. veřejná správa - je produktem a základním nástrojem státu, je přísně organizována a její činnost je zaštítěna existencí a reálným fungováním represivních složek státu, ovlivňuje 1. a 2. rovinu - to, co je ve společnosti považováno za zásadní, je povýšeno na zákon a je VS kontrolováno a vynucováno, stanovuje také podmínky vzniku a fungování občanských sdružení pro 2. rovinu.

VS
- eko hledisko - VS je jedním z odvětví národního hospodářství - výkony se započítávají do HDP
- řídí celý veřejný sektor, reguluje celou ekonomiku a celou společnost
- typickou činností je uplatňování veřejného zájmu (= zájem převažující části populace) - politickými rozhodnutími, právně (zákony, obecně závazné právní předpisy, rozhodovací akty)
- vytvářena soustavou institucí - VS nakládá s mocí
• základ vytvářejí státní orgány, dále instituce samosprávy a další, kt. stát svěří funkce ve VS
• personální struktura - funkcionáři, zaměstnanci
• materiálně technická struktura - budovy, zařízení, materiál, pracoviště
• informační stránka - dokumenty, stránka rozhodující a určující
- výsledkem činnosti je nemateriální produkt spočívající v rozhodování, kt. je politického charakteru - tvorba právního řádu

STÁT
- charakterizují základní znaky:
• existence státní moci - vyjádřením je existence VS - vytváření politických a správních institucí, vydávání právních norem, vytvoření vlastní měny, armády, ...
• suverenita nad vlastním územím - území státu vymezeno hranicemi - určeny mezinárodními smlouvami a v terénu vyznačeny (kámen, tabule, značky, ...)
• existence "státního lidu"
• mezinárodní uznání většinou států"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26123
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse