Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Veřejná správa v evropských souvislostech - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 17/17

Veřejná správa v evropských souvislostech - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 17/17

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série státnickových otázek z veřejné ekonomiky, politiky a správy informuje o veřejné správě na úrovni Evropské unie a evropském správním právu a právním řádu obecně. Sleduje také historický vývoj veřejné správy a nastiňuje způsoby financování veřejné správy ve vybraných zemích Evropy. Předchozí část série naleznete zde Veřejná správa v ČR - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 16/17.

Obsah

1.
Evropský správní prostor
2.
Formování a vývojové tendence veřejné správy
2.1.
Antika
2.2.
Středověk
2.3.
Systémy evropské veřejné správy v období vrcholného středověku
2.4.
Systémy VS v období pozdního středověku a počátkem novověku
3.
Principy evropského správního práva
4.
Právo Evropské unie
5.
Ústava Evropské unie
6.
Typy uspořádání místní správy
7.
Subsidiarita
8.
Financování veřejné správy
8.1.
Financování ve Velké Británii
8.2.
Financování ve Francii
8.3.
Financování v Rakousku
8.4.
Financování v Německu

Úryvek

"Evropský správní prostor, formování, vývojové tendence veřejné správy, zásady a principy evropské veřejné správy, právo ES, Ústava EU, specifika územně správního členění, typy uspořádání místní správy, princip subsidiarity, možnosti financování veřejné správy.

Předpokladem pro vstup do EU je mít kompatibilní právo s právem EU = acquis communautaire (acquis) = převzetí direktiv a právních norem a zapracování do právního řádu země. Složitější situace je v oblasti vlastní správy - není stanoveno, jaké má být územně správní uspořádání, poměr mezi ústředními a územními orgány. Kandidátské země museli před vstupem dosáhnout určitého stupně spolehlivosti správních systémů.

EU je hospodářským, politickým, právním a správním společenstvím, ale nedisponuje legislativní pravomocí pro úpravu společného právního rámce. EU ponechává prostor pro rozhodování orgánů členských zemí. Výkon VS obstarávají správní orgány čl. států, které jsou organizačně součástí VS daného státu, ale funkčně představují součást správy EU. Národní správní systémy jsou autonomní = zachována strukturální subsidiarita.

Tak se vytvořil Evropský správní prostor (ESP) – zahrnuje soubor obecných standardů pro činnost VS, kt. jsou obsaženy v právu a prosazovány stanovenými postupy. Postupy musí kandidátské země převzít a zažít si je. Postupy jsou obsaženy v ústavě. Soubor principů ESP = neformalizované acquis communauraire.

Konvergenční správní prostor = prostor tolerance k fci a výkonu jednotlivých administrátorů. Předpokladem je souladnost (souladný celek) a konvergence (sbližování) národních a evropských politik.

Formování a vývojové tendence
Nejstarší systémy veřejné správy byly dříve než v Evropě formovány mimo ni, v oblastech s agrární výrobou a obchodem. První uspořádané systémy byly v - měly podobné znaky:
• ve starém Egyptě (na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l.)
• v Babylónii, Asýrii (ve 3. tisíciletí př. n. l.)
• v syrsko-palestinské oblasti (na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l.)
• na ostrovech ve Středozemním a Egejském moři (v první řadě na Krétě a na Kypru)
• ve staré Indii a v Číně (ve 2. tisíciletí př. n. l.)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26122
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse