Veřejné služby

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Poznámky v bodech podávají základní informace o veřejných službách. Seznamují s jejich významem, typy, znaky, subjekty či zásadami poskytování a věnují se také veřejným službám v kontextu České republiky a Evropské unie.

Obsah

1.
Definice veřejných služeb
2.
Služby v obecném zájmu
3.
Význam služeb v obecném zájmu
4.
Služby v obecném zájmu
5.
Služby v obecném hospodářském zájmu
6.
Důvody pro vytváření služeb v obecném zájmu
7.
Charakteristiky služeb v obecném zájmu
8.
Poskytování veřejných služeb
9.
Poskytovatelé veřejných služeb
10.
Regulátoři veřejných služeb
11.
Hodnocení veřejných služeb
12.
Zásady optimálního poskytování služeb
13.
Zásady Komise EU
14.
Pojetí veřejných služeb v ČR
15.
Veřejné služby v ČR
16.
Místní veřejné služby
17.
Financování místních veřejných služeb
18.
Poskytovatelé místních veřejných služeb
19.
Služby v obecném zájmu a Evropská unie

Úryvek

"Veřejné služby (služby v obecném zájmu)

Definice veřejných služeb
- služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění, aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb - při respektování principu subsidiarity
- není jednotný názor jak tyto služby označovat – na úrovni EU – Služby v obecném zájmu

Služby v obecném zájmu
- mají za cíl zajistit všem stejné příležitosti, svobodu žít způsobem odpovídajícím jejich ideálu spokojeného života a možnosti plnohodnotně se podílet na životě ve společnosti
- patří sem každá činnost, vykonávána pod tzv. závazkem veřejné služby - specifických požadavků, které orgány veřejné moci ukládají poskytovateli služby za účelem splnění určitých cílů ve veřejném zájmu

Význam služeb v obecném zájmu:
 stojí v centru evropského modelu společnosti
 hrají klíčovou roli při podpoře územní a sociální soudržnosti EU
 doplňují jednotný trh a přesahují jej
 jsou podmínkou pro hospodářský a sociální blahobyt občanů a podniků
 zahrnují všechny služby, jejichž cílem je zajištění výkonu základních práv (stanovených Chartou základních práv přijatou Radou ES v Nice v prosinci 2000) a uspokojení sociálních potřeb ve všech sektorech, které přispívají ke kvalitě života a trvale udržitelnému rozvoji
 jsou mezi ně řazeny také služby v obecném hospodářském zájmu – jsou vytvořeny za účelem tvorby zisku, ale plní úkoly ve veřejném zájmu

Služby v obecném zájmu
- hospodářské povahy
- doprava
- energetika
- odpadové hospodářství
- poštovní služby

- nehospodářské povahy
- kultura
- vzdělávání
- zdravotnictví
- sociální služby

Služby v obecném hospodářském zájmu
 služby vytvořené za účelem tvorby zisku a zároveň plnící specifické úkoly ve veřejném zájmu
 každá ekonomická činnost spadající pod závazek veřejné služby

Lze je rozdělit:
 služby poskytované velkými síťovými odvětvími - telekomunikace, poštovní služby, energetika, doprava
 ostatní – nakládání s odpady, veřejnoprávní vysílání, sociální bydlení …


Důvody pro vytváření služeb v obecném zájmu:
 ekonomické
– vysoké náklady na nezbytné investice
– vzácnost zboží nebo prvků potřebných pro poskytování služby
– udržitelný rozvoj"

Poznámka

Důležité pojmy jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26334
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse