Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vladimír Jůva st. a Vladimír Jůva ml.: Úvod do pedagogiky

Vladimír Jůva st. a Vladimír Jůva ml.: Úvod do pedagogiky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání, Brno

Charakteristika: Seminární práce je recenzí knihy Úvod do pedagogiky, jejímž autory jsou Vladimír Jůva st. a Vladimír Jůva ml. Úvodní část stručně popisuje zaměření a strukturu knihy a představuje její autory. Vlastní stať pak pojednává o myšlenkách knihy týkajících se výchovy dítěte a výchovných činitelů v dnešní době a zamýšlí se nad nimi. Závěr obsahuje vlastní hodnocení knihy.

Obsah

1.
Úvod: základní charakteristika knihy a její autoři
2.
Myšlenky obsažené v knize
3.
Závěr

Úryvek

"STAŤ

Dle informací, které jsou v knize obsaženy, je nezbytné při výchově využívat nejen
nabytých pedagogických zkušeností, ale předávat a nastínit i postoje duševní a sociální.
Dané stanovisko je zajímavé, jelikož je zajisté důležité vychovávat děti či dospívající mládež
k tomu, aby činily svá vlastní rozhodnutí, měly svou vlastní odpovědnost a případně i sami nesly následky svých vlastních činů. Tuto danou skutečnost by měly mít vždy na paměti
i pedagogičtí pracovníci, jejichž hlavním úkolem je vychovávat děti nejen z hlediska odbornosti, ale i z hlediska sociálního chování, jednání, vystupování.

Pedagogičtí pracovníci by měli v určité míře respektovat osobnost každého dítěte,
a tuto vhodným způsobem buď usměrňovat, nebo podporovat. V ideálním případě
je nejvhodnější vést děti k asertivnímu jednání, toleranci, ohleduplnosti, lidským hodnotám, zdravému sebevědomí a prosazování se, to vše se zachováním jeho základních pudových charakteristik temperamentu.

Autoři knihy poukazují i na důležitost rodiny ve výchově, protože není vhodné spoléhat
se jen na výchovu školní. V tomto směru je zapotřebí dát jim za pravdu, jelikož rodinná výchova je takřka nenahraditelná. Výchova dětí je hlavním posláním každé rodiny. Výchova je proces dlouhodobý a mnohdy i složitý, jelikož není vždy snadné vybudovat v dětech zdravé sebevědomí, pocity jistoty a identity, které jsou pro život dospělého člověka nezbytné.
Každé dítě je individuální osobnost, která se od ostatních liší, ať už více či méně. Každé dítě má jiné pocity, potřeby, názory, přání a tužby, proto vyžaduje rozličný styl výchovy. Pro život a výchovu dítěte je nejdůležitější, aby žil v rodině, která je vyrovnaná a stabilní. Takováto rodina může dítěti poskytnout hezký domov, lásku, jistotu a bezpečí, naučit dítě jednat s přiměřenou sebedůvěrou, na základě vzájemné tolerance a kompromisů. Dítě potřebuje mít také stanoven svůj určitý řád a pravidla, která by měl dodržovat a respektovat. Na základě těchto pravidel si vštípí základní pravidla chování, naučí se rozeznávat co je dobré a co je špatné, dokáže rozpoznat věci důležité od věcí malicherných.

Z obecného hlediska to znamená, že ve výchově dítěte je nejvhodnější navést dítě na určitý životní směr, ale přitom jej nechat samostatně jednat a rozhodovat za předpokladu,
že v případě potřeby je mu poskytnuta rada, pomoc či podpora. Jakmile totiž člověk zažije zkušenost, se kterou si sám poradí a vyřeší ji, začne být sám na sebe hrdý a v prožité chvíli spokojený. Zdravé sebevědomí se rozvíjí již od raného dětství a ovlivňuje následně i celý život člověka. Pokud se dítěti v jeho výchově nedostávalo podpory a pochvaly, ale naopak byla dítěti předkládána slova zklamání, dítě si tato duševní poranění nesou celý život, jsou nejistí, zdrženliví, bojí se překážek a vlastních životních rozhodnutí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26987
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse