Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vodní dílo Fláje

Vodní dílo Fláje

Kategorie: Stavebnictví, Vodní hospodářství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce seznamuje s vodním díle Fláje. Informuje nejen o historii, ale také statickém řešení. Uvádí podrobný technický popis, a charakterizuje funkčnost zařízení. Obsahuje také údaje o výstavbě. Vše je doplněno množstvím kresebné dokumentace i fotografiemi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Statické řešení
4.
Technický popis
5.
Funkčnost zařízení
6.
Údaje o výstavbě

Úryvek

"Hráz vodní dílo Fláje je typu Noetzli, z prostého betonu, složená z jednotlivých pilířových prvků. Tvoří 19 pilířů typu Noetzli a 15 tížných bloků, z nichž je 10 na pravém a 5 na levém údolním svahu. Přechodové bloky č. 10 a 30 mezi částí tížnou a pilířovou mají stejný tvar jako bloky pilířové, na rozdíl od nich jsou však vybetonovány jako plné. Ostatní tížné bloky jsou klasického trojúhelníkového tvaru, se sklonem návodního líce 1: 0,05 a vzdušného líce 1: 0,45, přecházející ve spodní části na sklon 1 : 0,69. Osy pilířů jsou od sebe vzdáleny 13 m. Hráz je ve své převážné délce od levého břehu přímá. Na pravém břehu je zakřivena obloukem o poloměru 201 m. Na vzdušném líci vzniká mezi hlavami pilířů mezera šířky 3 m, dodatečně zakrytá deskami, betonovanými na místě, tl. 100 cm. U návodního líce se zhlaví pilířů vzájemně dotýkají v dilatační spáře. Vzniká tak průběžná stěna 3 m silná. Pod návodní patkou bylo provedeno těsnění základů injekční clonou. Pod korunou hráze je na kótě 718,3 m n. m. provedena revizní chodba o rozměrech 130 x 220 cm se dvěma vchody z úbočí na vzdušném líci hráze. Dutina mezi dříky je přemostěna lávkou. Druhá revizní chodba je nad základovou spárou a sleduje její povrch. Je přípustná ze vzdušného líce vraty velikosti 220/330 cm na úrovni terénu. Dolní revizní chodba slouží ke zpřístupnění dutiny mezi bloky 17 a 18 + 18 a 19, kde procházejí základové výpusti. Spoj mezi dutinami je kruhovým otvorem profilu 3,7 m.
Vývar je proveden s vodorovným dnem na kótě 686 m n. m. Dlouhý je 22,2 m. Je ukončen třemi stupni velikosti 1,6 x 0,8 m. Hloubka vývaru je 2,4 m pod úrovní upraveného koryta dna pod přehradou. Boční stěny vývaru jsou svislé, rovnoběžné, kolmé k ose hráze a vyvedené na kótu 691 m n. m. Odtok minimálního množství z vývaru je umožněn na pravé straně vývaru samostatným lichoběžníkovým korytem o šířce dna 5 m. Koryto těsně za prahem vývaru bylo opevněno ve vzdálenosti 20 m betonem. Pro utlumení kinetické energie vytékající vody ze základových výpustí byly ve dně vývaru vybudovány železobetonové vývarové rozrážeče velikosti 5,25 x 1,35 m o výšce 1 m. Pro dimenzování vývaru byl rozhodující účinek maximálního výtoku obou výpustí, tj. cca 40 m3/s.
V místě funkčních bloků byla provedena injekční clona na kótu 670,2 m n. m. cca 10-15 m pod základovou spáru bloků. Realizována byla však v průměru na hloubku 20 m. Hloubka clony na svazích byla uvažována menší než 7-10 m. Ve skutečnosti pak byla provedena opět hlubší a to v rozmezí 15-20 m. Pouze v nejhorších partiích svahu byla provedena na hloubku 10 m. Nepokládalo se za hospodárné provádět injekční clonu až do naprosto nepropustných partií. Vcelku však byla realizována injekční clona jednořadová."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy, schémata a fotografie.
Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno z: http://www.poh.cz/vd/flaje.htm.
Práce pro předmět Vodní hospodářství - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta Životního prostředí, Ústí nad Labem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15416
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse