Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Volnočasové aktivity odsouzených - přednáška

Volnočasové aktivity odsouzených - přednáška

Kategorie: Právo, Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem přednášky jsou volnočasové aktivity vězňů. Popisuje vybrané paragrafy zákona o výkonu trestu odnětí svobody a rozepisuje odlišnosti ve výkonu trestu u některých skupin odsouzených. V závěrečné části charakterizuje nejčastější aktivity mezi odsouzenými.

Obsah

1.
Statické faktory
2.
Dynamické rizikové faktory
3.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
4.
Odlišnosti ve výkonu trestu u některých skupin odsouzených
4.1
Mladistvý odsouzený
4.2
Výkon trestu odsouzených žen
4.3
Výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných
4.4
Výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování
4.5
Výkon trestu doživotí-zvláštní skupina
4.6
Výkon trestu odsouzených cizinců
5.
Základní dělení zacházení s vězněnými, obsah a možné formy
5.1
Pracovní aktivity
5.2
Vzdělávací aktivity
5.3
Speciálně výchovné aktivity
5.4
Zájmové aktivity
5.5
Oblast aktivit zaměřujících se na utváření vnějších vztahů
6.
Literatura

Úryvek

"Mladistvý odsouzený
Na základě charakteristiky osobnosti a spáchaného obvinění se liší. Uvádí, že do základní skupiny A se zařazují odsouzení se základní charakteristikou osobnosti, nevykazují žádné odchylky, když se jedná o poruchy chování tak vyplývají z nevhodného rodinného prostředí, či emocionální a sociální nevyzrálosti. Zpravidla se jedná o mladistvé, kteří se nechají zlákat, nemají poruchu osobnosti závažnějšího charakteru. Selhávají, jelikož jsou emocionálně nevyzrálí a vyrůstají například v dysfunkční rodině, což je pro jejich prognózu příznivější. Do základní skupiny B se zařazují mladistvý s disharmonickým vývojem osobnosti. (výchovné problémy ve školním věku- predelikventní chování-záškoláctví, útěky, lhaní). Do základní skupiny C se zařazují odsouzení s poruchami chování způsobeným užíváním návykových látek, kteří vyžadují specializovaný výkon trestního opatření. Nejčastější poruchy chování dle agresivního typu- zkušenosti se šikanou, týrání, rvačky, násilí. U mladistvých je užívání psychotropních látek zastoupeno více než v 80%. Tudíž 8 z 10 mladistvých by mělo být umístěno ve vnitřní diferenciaci typu C. Přistup specialistů k nim se dělí podle toho, zdali mladistvý drogu užíval peruálně, injekčně či ji čichal. Do základní skupiny D se zařazují odsouzení s mentální retardací. Zařazuje ředitel na doporučení specialistů.

Základní diferenciační skupiny se liší obsahem a způsobem zacházení odpovídajícím potřebám žádoucí změny osobnosti mladistvého. Vzdělávání a vhodná forma sociálního výcviku je součástí programu zacházení s odsouzenými ve všech čtyřech základních diferenciačních skupinách (A,B,C,D).

Výkon trestu odsouzených žen
Vnitřní řád obsah a formy zacházení s odsouzenými ženami zásadně přihlížejí k psychickým a fyziologickým zvláštnostem žen, jakož i ke zvláštním potřebám těhotných žen, žen krátce po porodu či kojících žen. Matka, které bylo povoleno mít dítě u sebe a starat se o něj zajišťuje celodenní péči dítěti, pečuje o jeho zdraví a tělesný vývoj, rozumový a mravní rozvoj. Zajišťuje přípravu stravy, zajišťuje hygienu, praní, žehlení, úklid a trávení volného času s dítětem formou vycházek, her, výtvarných a sportovních aktivit a dalších činností odpovídajících věku dítěte. Základem programu zacházení je celodenní péče matky o dítě. V případě pobytu matky mimo věznici, ve které je zřízeno oddělení pro matky nezletilých dětí se péče o dítě řeší prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí –OSPOD. Námět seminární práce: Jaké aktivity matkám s dětmi nabízejí, tak aby přispívaly a posilovaly schopnosti a dovednosti matky vychovávat děti pod dozorem, ale i poté. Abychom předešly umístění dítěte do kojeneckého ústavu, či ústavního zařízení umožníme matce s dítětem nástup do výkonu trestu.

Výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných
Trvale pracovně nezařaditelní vykonávají trest ve specializovaných odděleních věznic, zřízených generálním ředitelem vězeňské služby. Např. Opava, Karviná, Pardubice, Heřmanice (pro mentálně postižené), Liberec – vazební věznice (pro poruchy osobnosti). Uplatňují se následující zásady: Jsou-li ve specializovaném oddělení umístěny odsouzení zařazeni do různých základních typů věznice, musí být ubytování odděleně podle základních typů věznice tak, aby méně narušení odsouzení vykonávali trest odděleně od více narušených odsouzených. Do cel a ložnic se umisťují odsouzení s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu na základě doporučení lékaře, přičemž nekuřáci musí být na vlastní žádost ubytování odděleně od kuřáků. Na návrh ošetřujícího lékaře nebo na vlastní žádost se souhlasem lékaře mohou vykonávat vhodnou pracovní terapii uvnitř věznice výjimečně i mimo věznici. Podle rozhodnutí a pokynů lékaře se zajišťuje rehabilitační péče, pokud to podmínky dovolují. (Dříve ve vazební věznici v Brně bylo rehabilitační centrum.) Věznice nabízí odsouzeným účast na vhodných kulturních a zájmových aktivitách. Jedná se především o besedy, koncerty, rukodělná činnost /rehabilitační účel/."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20326
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse