Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vybrané otázky managementu a marketingu

Vybrané otázky managementu a marketingu


Kategorie: Management, Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují vybraným tématům managementu a marketingu. První tematická část v základních momentech seznamuje s historickými přístupy k managementu a druhá se týká jednání s klientem, jeho fází a zásad. Další oddíly se zabývají některými metodami kalkulace nákladů a výnosů, managementem krizových situací a strategickým managementem. Následující pasáže patří marketingové komunikaci a marketingovému mixu a řízení. Prostor v závěru je určen principům organizování a typům organizačních struktur.

Obsah

1.
Teorie managementu
1.1.
Principy klasické teorie managementu
1.1.1.
Evropská škola
1.1.2.
Americká škola
1.2.
Behavioristická teorie managementu
1.3.
Systémové teorie managementu
1.4.
Soudobé teorie managementu
2.
Jednání s klientem
2.1.
Typy klientů, modely a procesy jednání
2.2.
Volba strategie
2.3.
Příprava na obchodní rozhovor
2.4.
Fáze jednání
2.5.
Jednání s obtížnými klienty a řešení konfliktů
2.6.
Předpoklady efektivní komunikace a formy komunikace
3.
Kalkulace nákladů a výnosů podle ziskových středisek
3.1.
Dělení výnosů
3.2.
Kalkulace nákladů ziskového střediska
3.3.
5 fází přiřazení nákladů
3.4.
Ukazatele manažerské kontroly ziskových středisek
4.
Kalkulace nákladů založená na činnostech
4.1.
Užití kalkulace nákladů metodou ABC
4.2.
Proces kalkulace nákladů metodou ABC
4.3.
Kalkulace nákladů na produkty metodou ABC
4.4.
Výnosnost na klienta při využití kalkulace nákladů metodou ABC
5.
Management krizových situací
5.1.
Krizová situace, její příčiny, řešení, prevence
5.2.
Úloha manažera a krizového štábu při zvládání krizové situace
6.
Strategický management
6.1.
Úkoly
6.2.
Faktory ovlivňující volby strategie
6.3.
Typy podnikatelských strategií
7.
Marketingová komunikace
7.1.
Proces marketingové komunikace
7.2.
Komunikační mix
7.3.
Dva přístupy komunikace s veřejností
7.4.
Model 5M, AIDA
7.5.
Fáze rozhodovacího procesu při nákupu
7.6.
Jak dostat produkt k zákazníkovi
7.7.
Reklama, její formy
7.8.
Podpora prodeje a její cíle
7.9.
Práce z veřejností a její nástroje
7.10.
Osobní prodej
7.11.
Přímý marketing a jeho formy
7.12.
Komunikace v organizaci, vnější komunikace
7.13.
Jak se připravuje sponzoring, sponzorské vztahy
8.
Marketingové řízení
8.1.
Vymezení
8.2.
Cíle, znaky cílů
8.3.
Marketingová opatření
8.4.
SWOT analýza
8.5.
Stanovení strategie
8.6.
Základní rámce marketingové strategie
8.7.
Marketingový plán, jeho druhy, části a tvorba
8.8.
Analýza maticemi
9.
Marketingový mix
9.1.
Vymezení, používání
9.2.
Produkt
9.2.1.
Totální výrobek, vrstvy
9.2.2.
Výrobek v rozšířeném pojetí
9.2.3.
Životní cyklus výrobku
9.2.4.
Nový výrobek
9.3.
Cena
9.3.1.
Cenová politika
9.4.
Místo
9.4.1.
Cesty prodeje
9.4.2.
Odbyt
9.5.
Propagace
9.5.1.
Prodej
9.6.
Marketingový mix
9.7.
Specifika služeb
9.8.
Specifika bankovního marketingu
9.9.
Marketingová komunikace
9.9.1.
Součásti
10.
Organizování
10.1.
Pojmy
10.2.
Organizační struktura
10.3.
Decentralizace organizačních struktur
10.4.
Důvody organizační změny a konfliktů
10.5.
Model organizačních struktur
10.5.1.
Funkční
10.5.2.
Divizní
10.5.3.
Maticová
10.6.
Organizační formy

Úryvek

"Jednání s klientem
Je ovlivňováno napoprvé vnějším vzhledem, jazykem, neverbálním projevem.
Jednání znamená záměrné chování založené na určité motivaci, měnící dosavadní stav či situaci. V bankovnictví to je proces diskuse, jejímž cílem je dosáhnout dohody nebo řešení vedoucí ke smlouvě.
Externí klient je vyjednávání s okolním, jiné instituce-ovlivňují image, komunikují s trhem, akcionáři-vytvoření a přesvědčení o výhodnosti investice, konkurenti-spolupráce s jinými profesemi, člen strategického sdružení, klienti- lepší pozici pro jednání, více voleb, lepší informovanost
Interní klient-vyjednávání uvnitř organizace, akcionáři-možnosti a modely vedení, kolegové-informace, vzdělání, rady, členové týmu-cíle, podpora, postupy, spolupráce, nadřízení- cíle, zdroje, autonomie
Modely jednání
Teorie her-analýza strategií při střetu s konkurencí,soustředí se na výsledky jednání
Ekonom. modely-jsou dynamické,lze je v průběhu jednání změnit,diagnostikuje situaci, udává alternativy, rozhoduje o nejlepším řešení
Psychosociolog.modely-komunikace ovlivňuje očekávání druhé strany
Typy procesů jednání
Interpersonální-dva účastníci s vlastními zájmy
V rámci skupiny-více než dvě os., zájem na soupeření, spolupráci
Meziskupinové jednání-dvě a více skup./organizací-vedou zástupci, delegáti
S asistencí třetí strany-zprostředkování, arbitráže
Konkurenční strategie-každá strana chce dosáhnout vítězství na úkor strany druhé, jednání má jednu dimenzi
Kooperativní strategie-založená na dosažení vzájemně uspokojivé dohody,jednání má více než jednu dimenzi/řešení,neboť lze vytvářet alternativy a sladovat zájmy obou stran

Volby strategie taktik ovlivňují:
Povaha problému-je důležité znát zájmy jednajících, úspěšně jednat, tvořit
Alternativy, najít slučitelné zájmy
kreativita jednajících-nacházet alternativní scénáře, bude-li dosaženo můžou začít přesvědčovat(konkur.takt) očekávaná délka vztahu-chtějí-li dlouhodobí vztah obě strany nepoužijí konkurenční postupy,
forma jednání- konkurenční postupy se používají při jednáních mezi skupinami
typ vztahu mezi bankou a klientem-je-li klient v silné pozici použije banka strategické postupy spolupráce
konkurenční taktika-lichocení, sliby a hrozby, přesvědčování
kooperativní taktika- nespecifická odměna, sladování priorit, snižování nákladů, rozšiřování zdrojů

Příprava na obchodní rozhovor-
Zaměstnanec seznámen s produkty a službami své i konkurenční banky
Shromáždit a utřídit info o klientovi-kdo, jaké má cíle, s kým jednají, kdo s nimi bude jednat. Zdroje: záznamy z vl.banky,sdělovací prostředky, jiní klienti, firmy a od dodavatelů
Definování mezních výsledků jednání-čeho chce zaměstnanec dosáhnout, musí definovat:
bod rezistence-je max./min. mez přijatelná pro obě strany
úroveň aspirace-je ideální výsledek, kterého chce jednající strana dosáhnout
rozsah jednání- vzdálenost mezi body rezistence jednajících stran
příprava scénáře obch.rozhovoru- zvolit nejlepší dobu, prostředí, přístup a styl vyjadřování, vzít v potaz jednání v týmu-definovat každému členovi úlohu, vyhledávat klienty- seznamy,evidence, tisk,kluby,banky
příprava argumentů stanovit meze ústupků"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky a schémata, rozsah čistého textu činí cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24367
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse