Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Výchova a sociální deviace - otázka ke SZZk 10/13

Výchova a sociální deviace - otázka ke SZZk 10/13

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Otázka seznamuje s možnými reakcemi na sociálně patologické jevy, zabývá se možnostmi prevence, její klasifikací a nezbytnými zásadami. Dále definuje terapeutický proces, popisuje jeho průběh a také užívané specifické postupy. Charakterizuje úlohu sociálních pracovníků a pedagogů s ohledem na jejich působiště a přibližuje sociální deviace, včetně teorií jejich příčin – biologické, psychologické, teorie sociální kontroly a polyetiologické. Práce je zakončena klasifikací sociálních deviací. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Rodina z pohledu sociální pedagogiky - otázka ke SZZk 9/13 a následující zde Dětská práva - otázka ke SZZk 11/13.

Obsah

1.
Možnosti výchovy v oblasti prevence a terapie
1.2
Problematika prevence
1.2
Problematika terapie
1.3
Úloha sociálních pracovníků a pedagogů v terapii a resocializaci
2.
Diagnostika, příčiny a charakter sociálních deviací včetně sexuálních
2.1
Sociální deviace
2.2
Příčiny
2.2.1
Biologické teorie
2.2.2
Psychologické teorie
2.2.3
Sociologické teorie
2.2.4
Polyetiologické teorie
2.3
Přístupy v literatuře
2.4
Klasifikace sociálních deviací
3.
Použitá literatura

Úryvek

"Problematika prevence
• Sociální prevence – předcházení potenciálnímu ohrožení sociálně-patologickými jevy a ochranu před nimi
• Podle cíle:
- Primární prevence - Snaha předejít sociálně deviantnímu jednání v situacích a prostředích, kde ještě daný jev nenastal
- Sekundární prevence - Působíme na osoby, které jsou z hlediska sociální patologie rizikové nebo se již deviantního jednání dopustily
- Terciární prevence - Snaha o zabránění recidivě – např. harm reduction
• Podle rozsahu:
o Plošná – v rámci celé společnosti
o Skupinová – zaměřená na určité skupiny – např. mládež
o Individuální – práce s konkrétním jedincem
• Podle zaměření:
o Specifická – týká se jednotlivých sociálních deviací
o Nespecifická – celkové formování osobnosti ke zdravému životnímu stylu, tak, aby zralá osobnost byla sama schopna odolávat nejrůznějším negativním vlivům, ohrožením, nástrahám
• Situační – např. využívání kamerových systémů například v prostorách banky, hypermarkety
• Sociální pedagogika a prevence
o Má pole působnosti především v nespecifické prevenci
o
• Nezbytné zásady:
o Princip systémovosti
- Veškeré činnosti a snahy musí tvořit systém
- V souladu by měla působit škola, rodina a další výchovná (poradenská) zařízení, občanská sdružení, církve, policie, zdravotnická zařízení
- Činnost musí podporovat také legislativa, média a celková společenská atmosféra
- Koordinace na úrovni školy, obce, atd.
o Princip systematičnosti
- Veškeré působení musí být průběžné a sociálně výchovná činnost kontinuální
- Jednorázové, epizodické akce jsou odsouzeny k neúspěchu
o Princip komplexnosti
- Vzájemná provázanost prevence primární, sekundární a terciární; specifické a nespecifické, zahrnující všechny věkové kategorie
- Působení na osobnost ve všech jejích složkách
• Převážná část primární prevence v našich podmínkách je zaměřena na složku kognitivní -> problém!
• Ze správně vedeného poučení by mělo vyplývat přesvědčení (působení na složku emotivní) o škodlivosti a nebezpečnosti daných jevů
o Názorné aktivizační metody
• Vrcholem by mělo být utvoření potřebných návyků zdravého životního stylu, správné životosprávy atd. působení na složku konativní)"

Poznámka

Práce byla použita pro přípravu na státní závěrečné zkoušky z předmětu Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21522
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse