Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výpisky z přednášek předmětu Filozofie a etika

Výpisky z přednášek předmětu Filozofie a etika

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje přehledné a podrobné zápisky z přednášek předmětu Filozofie a etika na UHK. Seznamuje s vývojem etického myšlení v evropských zemích od starověkého Řecka až do 20. století. Práce je doplněna i poznámkami ke čteným textům.

Obsah

1.
Co je etika?
2.
Vznik filosofického myšlení
2.1.
Počátky filosofie
2.2.
Sofisté
2.3.
Sokratés
2.4.
Platón
2.5.
Aristoteles
2.6.
Helénismus
2.6.1.
Epikurejci
2.6.2.
Stoikové
3.
Období synkretizace – křesťanská etika
3.1.
Počátky křesťanství
3.2.
Sv. Augustinus
3.3.
Pierre Abelárd
3.4.
Tomáš Akvinský
3.5.
Konec středověku
4.
Renesanční etika
5.
Novověká etika
5.1.
Britští autoři zaměření na empirii
5.1.1.
Thomas Hobbes
5.1.2.
John Locke
5.1.3.
Francis Bacon
5.2.
Britští moralisté
5.2.1.
Anthony Ashley Cooper
5.2.2.
Francis Hutcheson
5.2.3.
Joseph Butler
5.2.4.
Adam Smith
6.
Etika 18. a 19. století
6.1.
Spinoza
6.2.
David Hume
6.3.
Immanuel Kant
6.4.
Friedrich Nietzsche
6.5.
Kierkegaard, Schopenhauer
6.6.
Utilitarismus
6.7.
Existencialismus
6.7.1.
Znaky
6.7.2.
Představitelé
7.
Existencialismus
7.1.
Charakteristika
7.2.
Ateistický existencialismus
7.2.1.
Jean Paul Sartre
7.2.2.
Albert Camus
7.3.
Existencialisté křesťanští
7.3.1.
Karl Jaspers
8.
Cesty etiky ve 20. století
8.1.
Materiální etika hodnot
8.1.1.
Max Scheler
8.1.2.
Nikolai Hartmann
8.2.
Novopozitivismus
8.2.1.
A. J. Ayer
9.
Etika diskursu a komunikativní etika (Jazykově pragmatické založení etiky)
9.1.
K. O. Apel
9.2.
J. Habermas
10.
7.4 Postmoderna
10.1.
Charakteristika
10.2.
Představitelé
11.
Další myslitelé
11.1.
Hans Jonas
11.2.
Robert Spaemann
11.3.
John Rawls

Úryvek

"Etika
• ethos = zvyk (původně všechny zvyky, později se to začalo přenášet pouze na morální otázky), móres = zvyk – od toho mrav
• nejde jen o to, co je zvykem a konvencí, ale abychom zpracovali i to, co se jeví jako nepodmíněné, trvalé
• co je skutečně dobré a skutečné správné?
• jde i o normy, ale nejde jenom o ně
• etika člověka tak jak je člověkem, ctnost znamená výbornost lidství
• musíme zdůvodnit, proč zrovna tyhle normy platí a proč existují, neustálá reflexe skutečnosti
• etika x mrav
o etika - pro teorii, která vyjadřuje určité názory, obsahový aspekt
o morální – to, co přijímáme v našem svědomí (morální může být pro někoho to, co není etické), každý má svojí morálku
o mrav- to, co lidé v praxi žijí
• etika samostatně bez náboženství prakticky neexistuje až do dnešní doby
• relativismus x absolutní
o námitka proti relativismu – existuje přesvědčení ve všech kulturách, že se dobrou a zlo dá rozlišit a není to jedno a totéž
o homérská kultura – představy o ctnostech člověka se objevily v homérských eposech, ty měly velký vliv – najdeme zde koncept čtyř základních ctností: SPRAVEDLNOST, STATEČNOST, UMĚŘENOST, MOUDROST
 byl velkou autoritou, ale objevují se zde i špatné věci – hrdinové jsou krutí, nelítostní atd.

Vznik filosofického myšlení
• 6. - 5. stol. př. n. l.
• vzniká v prostředí, které je koncipováno základní ctnosti a vírou v osud (typická pro řecké prostředí) – když se člověk snaží bojovat proti osudu, je to pýcha (hýbris), která bude potrestána
• kalokagathiá – ideál spojující krásu (ve smyslu morální) a dobro
• postupně přichází kritika homérské kultury
• Xenofanés
o kritizoval předchozí myšlení – kritizoval to, že bohům byly přiřčeny ryze lidské vlastnosti
• další často spojovali etiku se svojí filosofií (např. Hérakleitos, Pythágoras, Tháletos)
• Démokritos
o nevědomá mysl je příčinou špatného života
o všechno zlé je spojeno s lidskou neznalostí a nevědomostí
• velký obrat – první osvícení – ve druhé polovině 5. stol. př. n. l. – příchod sofistů
o zrodila je potřeba doby (veřejné úřady – potřeba učit argumentaci, řečnictví atd.) – nejde jim o pravdu, ale o to vyhrát spor
o zdůrazňovali schopnosti
 Protágoras
• Homo mensura – člověk je mírou všech věcí – různá interpretace – v pozadí je však vždy relativismus
• to se netýká jenom gnoseologie, ale i etiky
 diskuse o tom, co je nomó (spol. zákon) a co je fysei (něco, co je od přírody)
• jsou morální normy a zákony něco, co je od přírody, nebo jestli je to dáno lidmi
• sofisté jsou přesvědčeni, že morální normy jsou dány nomó a spočívají na dohodách
o Antifón
 proti přírodě je, když se někdo nebrání, když utrpěl škodu
 otroctví je nesmyslné
 Kalliklés a Trasymachos
• jsou zmiňování v Platónových dialozích
• spravedlnost je právo silnějšího, spočívá v prosazování se silou
• Kalliklés i inspirací pro Nietzscheho – potlačujeme ty nejsilnější z nás, jednou ten nejsilnější povstane a dostane se z pout morálky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse