Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vypracované přednášky z managementu - 2/2

Vypracované přednášky z managementu - 2/2

Kategorie: Komunikace, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi přehledně, čtivě a uceleně shrnuje teoretické poznatky z managementu. Dalších sedm otázek se zabývá komunikací a těmito typy řízení: strategické řízení, vědecké řízení, řízení znalostí, řízení jakosti a řízení rizik v organizacích. První díl přednášek naleznete zde - Vypracované přednášky z managementu -1/2.

Obsah

8.
Komunikace
8.1
Význam komunikace
8.2
Proces komunikace
8.3
Komunikace v organizacích
8.4
Manažerské styly
8.5
Bariéry efektivní komunikace
8.6
Porada – typická forma manažerské komunikace
8.6.1
Příprava porady
8.6.2
Zásady vedení porady
8.6.3
Vyhodnocení porady
9.
Strategické řízení
9.1
Vznik a podstata strategického řízení
9.2
Obsah strategického řízení
9.3
Analýza vnějšího prostředí organizace
9.4
Analýza konkurenčního prostředí
9.5
Analýza vnitřních zdrojů a schopností organizace
9.6
Výběr a implementace strategie v organizaci
9.7
Úloha organizační kultury
9.8
Společenská odpovědnost organizace
10.
Řízení změny
10.1
Příčiny změn
10.2
Odpor ke změnám
10.3
Změny strukturálního významu
10.4
Model řízené změny
10.5
Reengineering – radikální změna
11.
Vědecké řízení
11.1
Vývoj vědeckého řízení
11.2
Manažerská věda
11.3
Oblasti využití metod vědeckého řízení
11.4
Podstata „problému“ v procesu vědeckého řízení
11.5
Princip modelování
11.6
Druhy modelů
12
Řízení znalostí
12.1
Význam informací v managementu
12.2
Pojetí a principy managementu znalostí, druhy znalostí
12.3
Měření a vykazování majetku založeného na znalostech
12.4
Tvorba prostředí pro efektivní práci se znalostmi, znalostní kultura
12.5
Kritické faktory managementu znalostí a metodika jeho zavádění
13.
Řízení jakosti
13.1
Význam a pojetí jakosti
13.2
Faktory, které ovlivňují jakost
13.3
Koncepce managementu jakosti
13.4
Ekonomika jakosti
13.5
Význam managementu jakosti v předvýrobních, výrobních a povýrobních etapách
14.
Řízení rizik v organizacích
14.1
Úvod do problematiky rizik
14.2
Základní pojmy analýzy rizik
14.3
Metody analýzy rizik
14.4
Řízení rizik
14.5
Metody snižování rizika

Úryvek

„Příjemce
Z předchozí analýzy postavení komunikátora a postavení příjemce jasně vyplývá, že příjemcem sdělení se stává jedinec již v okamžiku, kdy se mu komunikátor snaží předat informaci. Komunikátor však nezbytně musí brát v úvahu, že „říkat neznamená učit“. Např. inženýři nemohou očekávat komunikaci s ostatními jedinci, jestliže symboly, které používají, neodpovídají vzdělání a výcviku příjemce a jeho schopnosti záležitost pochopit.

Zpětná vazba
Potřebnou zpětnou vazbu umožňuje pouze oboustranný komunikační proces. Je žádoucí činit opatření, která směřují k zajištění této zpětné vazby. Chování manažerů, jakým je např. dominance v rozhovoru a nenaslouchání ostatním vede k situaci, v níž existuje možnost zkreslení mezi zamýšleným sdělením a sdělením přijatým. Smyčka zpětné vazby poskytuje kanál pro odpověď příjemce, umožňuje komunikátorovi zjistit, zda sdělení bylo řádně přijato a zda bude následovat zamýšlený účinek. Zpětná vazba má řadu forem. V situacích, kdy stojí komunikátor a příjemce tváří v tvář, je možná přímá zpětná vazba prostřednictvím verbální výměny informací. Poruchy komunikace mohou být také rozpoznány nepřímo, např. z poklesu produktivity, špatné kvality výrobků nebo služeb, ze vzrůstající absence nebo fluktuace, z konfliktů nebo z nedostatku koordinace mezi organizačními jednotkami. Tím, že manažeři podporují zpětnou vazbu nejen že zvyšují spokojenost pracovníků s prací, ale také důsledně přispívají k růstu produktivity organizace.

Šum
V rámci komunikace je šumem jakýkoliv rušivý faktor, který může zamýšlené sdělení zkreslit. Patrně nejvýraznější příčinou komunikačních šumů je osobnost člověka s jeho vědomými i nevědomými záměry, cíli nebo vlastnostmi. Při přijímání dochází k řadě zkreslení, informace mohou být nepřiměřeně vybírány a interpretovány. Dochází k selekci vjemů, příjemce totiž není schopen absorbovat veškeré relevantní informace a některé informace při selektivním výběru pomíjí. Takové informace jsou neúplné a proto si je příjemce doplňuje a spojuje. Takové spoje mezi informacemi však neodpovídají realitě a dochází k dalšímu zkreslování. Šum je komunikační bariérou, která omezuje
nebo zkresluje obsah sdělení:
• myšlenka může být nelogická,
• při kódování se původce dopouští chyb z neznalosti jazyka, používá nejasné symboly,
• informace je vysílána příliš potichu nebo je těžko čitelná,
• zvolený kanál není vhodný, přenos je narušován šumy z okolního prostředí,
• příjemce není schopen přijímat vysílanou zprávu, nevnímá některé části informace,
• příjemce prvky zprávy chybně spojuje a doplňuje o další (smyšlené) elementy, které ve zprávě postrádá,
• příjemce chápe informaci odlišně.

8.3 Komunikace v organizacích

Organizační struktura organizace musí poskytovat prostor pro komunikaci. Ta může být:
• sestupná,
• vzestupná,
• horizontální,
• diagonální.

Tyto čtyři směry vytvářejí rámec, ve kterém se uskutečňuje komunikace v organizaci. Zkoumání každého z těchto směrů umožňuje manažerům lépe zvážit překážky, které stojí v cestě efektivní podnikové komunikaci a nalézt prostředky, k překonání těchto překážek.

Sestupná komunikace
Sestupná komunikace proudí od pracovníků na vyšších stupních hierarchie organizace k pracovníkům na nižších stupních řízení. Sestupnou komunikaci obvykle představují pracovní instrukce, oběžníky, oficiální stanovis-ka, prohlášení, procedury,manuály a podnikové publikace.

Vzestupná komunikace
Mezi nejrozšířenější způsoby patří schránky, do nichž se vhazují návrhy a připomínky, skupinové schůze a porady, hlášení vedoucích pracovníků, procedury týkající se žádostí a stížností.

Horizontální (laterální) komunikace
Tento druh komunikace je v organizacích často opomíjen a nebývají pro ni vytvářeny podmínky. Efektivní organizace potřebují kanály pro horizontální komunikaci hlavně proto, aby se nekomplikovaly funkce rozhodování, plánování i koordinace.

Diagonální komunikace (úhlopříčná)
Bývá v organizaci nejméně používaným komunikačním kanálem. Je však lepší, když komunikace bude probíhat diagonálně, než aby nejdříve postupovala směrem nahoru a pak horizontálně. Použití diagonálního kanálu bude zkracovat čas a snižovat množství práce. “

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky i schémata. Čistý text dosahuje cca 82 stran.
Rozsah jednotlivých přednášek je 6 až 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19750
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse