Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví

Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví

Kategorie: Stavebnictví, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zabývají legislativním ukotvením vztahu výstavby a veřejné správy, péče o zdravé životní podmínky a přírodní i kulturní bohatství. Jmenují relevantní zákonné předpisy, seznamují s jejich strukturou a obsahem a objasňují pojmy a principy činnosti spjaté s danou problematikou.

Obsah

1.
Výstavba a veřejná správa
1.1.
Působnost krajů a obcí
1.2.
Orgány obce
1.3.
Orgány kraje
1.4.
Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy
1.5.
Ministerstva
1.6.
Samospráva a její působnost
1.7.
Autorizovaní činitelé
1.8.
Správní řízení
1.9.
Struktura správního řádu (schéma)
2.
Výstava a péče o zdravé životní podmínky
2.1.
Péče o veřejné zdraví
2.2.
Zákon o ochraně veřejného zdraví
2.3.
Činnost autorizovaných osob
2.4.
Lázeňství a jeho legislativní souvislosti
2.5.
Veterinární hygiena a péče
3.
Výstavba a péče o přírodní a krajinné bohatství
3.1.
Systém legislativy zajišťující v ČR péči o životní prostředí
3.2.
Zákon o životním prostředí
3.3.
Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
3.4.
Péče o přírodu a krajinu
3.4.1.
Zákon o ochraně přírody a krajiny
3.4.2.
Další předpisy ve vztahu k péči o území
3.5.
Péče o ovzduší
3.5.1.
Zákon o ochraně ovzduší
3.5.2.
Zákon o ochraně ozónové vrstvy Země
3.6.
Péče o vody
3.6.1.
Vodní zákon
3.6.2.
Struktura zákona
3.7.
Péče o lesy a lesní hospodářství
3.7.1.
Zákon o lesích
3.7.2.
Zákon o myslivosti
3.8.
Péče o zemědělský půdní fond/zemědělství
3.9.
Péče o nerostné bohatství a výkon geologických a horních činností
3.10.
Pozemky, pozemkové úpravy a pozemkové úřady
3.11.
Katastr nemovitostí a jeho správa
3.12.
Zeměměřičství a kartografie
4.
Výstavba a péče o kulturní bohatství (památková péče)
4.1.
Právní rámec
4.2.
Zákon o státní památkové péči
4.3.
Kulturní památky a další pojmy
4.4.
Způsob péče o kulturní památky
4.5.
Povinnosti vlastníků, stavebníků a autorizovaných osob
4.6.
Orgány a organizace památkové péče
4.7.
Archivnictví a spisová služba

Úryvek

"Samostatná působnost = veškeré akty schvalující a vydávající úz.plan.dokumentace (svěřeno zastupitelům, rady= námitky a připomínky k zásadám ú.r.) = správa záležitostí obce v jejím zájmu
Přenesená působnost = výkon státní správy některých úkonů (např. pověření vykonávat činnost staveb.úřadu)
= rozsah úkolů státní správy přenesen státem na obec (záležitosti ve jménu státu)

postavení obce v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a stavební řád)
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost
Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání
nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů.

Orgány obce:
- Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti= pořizuje ÚP a RP, úz.plán.podklady, ÚP+RP+územní studii na žádost obce, vymezení zastavěného území na žádost obce, je dotčeným orgánem v územním řízení, z hlediska upltňování záměrů územního plánování, podává návrh na vložení dat do evidence úz.plán.činnosti
= dotčený orgán při uplatňování záměrů úz.plánování, řízení o změnách v území
v čele obecního úřadu je starosta
- Stavební úřad vydává ÚR, územní souhlas, poskytuje info pro pořízení ÚPP a ÚPD
- Zastupitelstvo obce – v samostatné působnosti – rozhoduje o pořízení ÚP a RP – schvaluje zadání ÚP, vydává ÚP a RP, projednává zprávu o uplatňování ÚP
- - Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
- Rada obce (Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce.v obcích kde se rada nevolí je to zastupitelstvo) – vymezení zastavěného území, schvaluje žádost obce o pořízené ÚPD, územní opatření o asanaci a stavební uzávěře, připomínky k ÚP sousední obce
-Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.

-kontroly a dozor nad výkonem správy obcí
- Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí. Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí.

postavení kraje v systému veřejné správy při výkonu samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a stavební řád)
Zákon č. 129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízení)"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně, kurzívou či podtržením.
Součástí práce je schéma a kopie dokumentů, rozsah čistého textu činí cca 32 stran.
Výpisky jsou podobným způsobem zpracovány v práci Výstavba a veřejná správa, péče o zdravé životní podmínky, přírodní a kulturní dědictví, výstavba, informace a infrastruktura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24286
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse