Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Využívání Internetu v knihovnách a muzeích, internetizace knihoven a muzeí

Využívání Internetu v knihovnách a muzeích, internetizace knihoven a muzeí


Kategorie: Internet, Humanitní - ostatní, Knihovnictví a informační vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá využíváním Internetu v knihovnách a muzeích a také inventarizací. V úvodu nejprve popisuje počátky vzniku Internetu. Poté se věnuje projektu inventarizace knihoven. Řeší vztah knihovníků k využívání Internetu. Uvádí, jaké znalosti a dovednosti by měli zaměstnanci mít pro nejefektivnější práci. Pojednává o Internetu v muzeích. Zmiňuje, na jaké úrovni jsou lokální internetové stránky jednotlivých muzeí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Začátky Internetu
3.
Projekt inventarizace knihoven
3.1.
Cíl projektu
3.2.
Realizace projektu
3.3.
Rozšíření projektu
4.
Knihovníci a internet
4.1.
Podmínky pro úspěšné využívání internetu
4.2.
Způsoby využívání služeb internetu
4.3.
Informační zdroje v Internetu
4.4.
Služby a nástroje Internetu využitelné v knihovnách
4.4.1.
Elektronická pošta
4.4.2.
FTP
4.4.3.
Gopher
4.4.4.
Online katalogy knihoven
4.4.5.
World-Wide-Web
5.
Internet a knihovny
5.1.
Klady knihoven
5.2.
Zápory knihoven
6.
Internet v jiné zemi
7.
Muzea a internet
7.1.
Projekt CITeM
7.2.
Internetové stránky muzeí
7.3.
Přístup pracovníků muzeí k internetu
8.
Závěr

Úryvek

"3. Projekt internetizace knihoven

3.1. Cíl projektu
Cílem projektu je připojení všech knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle knihovního zákona, tak aby byly schopny umožnit přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení v termínu do 31. prosince 2006.
V současné době se jedná o připojení 4 000 knihoven. Realizace přípojek je podmíněna zájmem a technickou připraveností knihovny.
Připojení knihoven umožní vytvořit alternativní nabídku míst veřejného přístupu k internetu a rozšíří možnosti přístupu obyvatel k informacím z veřejné správy.

3.2. Realizace projektu
V roce 2004 začalo Ministerstvo informatiky realizovat připojení první skupiny 360 knihoven jako pilotní část projektu internetizace knihoven (PIK). Do konce roku 2004 bylo připojením k internetu s přenosovou kapacitou 64 kb/s vybaveno 730 knihoven. Připojení těchto knihoven bylo realizováno v rámci dotačního programu Ministerstva kultury (MK) Veřejné informační služby knihoven.
Od počátku roku 2005 již probíhá připojování knihoven pouze prostřednictvím Ministerstva informatiky(MI) v rámci PIK. Knihovny jsou připojovány k internetu rychlostí 512/128 kbit/s. U knihoven, které byly připojeny v roce 2004, probíhá postupně migrace na tuto rychlost, podle technických možností v konkrétních lokalitách, Do listopadu 2005 zrealizovalo MI připojení dalších 858 knihoven. V současné chvíli je tedy v rámci PIK připojeno 1588 knihoven.
MI hradí jednotlivým knihovnám připojení do dobu 36 měsíců, k ukončení projektu dojde po skončení posledního 3letého cyklu financování, tj. v průběhu roku 2009, pokud nebude projekt prodloužen schválením dalšího postupu financování provozu přípojek.
Seznam připojených knihoven bude zveřejněn na WWW stránkách MI.

3.3. Rozšíření projektu
Postup realizace projektu a návrh financování je natolik obecný, že jej lze použít i pro připojování dalších subjektů. V této souvislosti se jedná především o připojování škol, zdravotnických zařízení, archivů a muzeí, stejným způsobem, jaký tento projekt popisuje pro připojování knihoven.

4. Knihovníci a internet

Počítačová síť Internet je v současnosti středem zájmu odborné i laické veřejnosti. Svědčí o tom časté příspěvky na toto téma v počítačově orientovaných časopisech, ale dokonce i v denním tisku. Je pochopitelné, že se o možnosti využití této sítě zajímají i pracovníci knihoven, neboť v jejich práci mohou být služby i zdroje Internetu užitečným nástrojem i pomocníkem. Bohužel jen málo příspěvků dosud u nás publikovaných, dokonce i v odborném knihovnickém tisku, bylo síti Internet věnováno z ohledu konkrétní knihovnické praxe.

4.1. Podmínky pro úspěšné využívání Internetu
o Technické a softwarové prostředky
o Čas, trpělivost a pevné nervy
o Znalost angličtiny
o Znalost služeb Internetu
Každý, kdo chce pracovat s Internetem, by uvedené podmínky měl vzít v úvahu. Stejně důležité jako počítač připojený k síti vybavený potřebným softwarem jsou však i další předpoklady. Angličtina je jazykëm Internetu a bez její znalosti vám většina jeho bohatství k ničemu nebude. Dostatek času, trpělivost a pevné nervy jsou rovněž nezbytností. Znalost služeb Internetu je pochopitelně pro práci rovněž nezbytná, splníte.li však první tři podmínky, naučíte se vše užitečné při vlastní práci u počítače."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://inspiratic.com/rs.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15141
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse