Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vývoj výrobních faktorů v ekonomice, produktivita práce - bakalářská práce

Vývoj výrobních faktorů v ekonomice, produktivita práce - bakalářská práce


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Práce se zabývá výrobními faktory a jejich vývojem v zemědělství ČR. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V těchto kapitolách jsou vysvětleny základní pojmy, kterými jsou práce, půda, kapitál, substituce výrobních faktorů a produktivita práce. Praktickou část tvoří dvě kapitoly. První z nich je zaměřena na vývoj výrobních faktorů v českém zemědělství. Druhá kapitola se zabývá vývojem produktivity práce, měřené pomocí několika ukazateli. Závěr práce obsahuje shrnutí nejdůležitějších poznatků.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl a metodika
2.1.
Cíl práce
2.2.
Metodika
2.2.1.
Metody a ukazatele použité pro zjištění produktivity práce
3.
Výrobní faktory
3.1.
Práce
3.1.1.
Trh práce
3.1.
2. Nezaměstnanost
3.2.
Půda
3.2.1.
Funkce půdy
3.2.2.
Trh půdy
3.3.
Kapitál
3.3.1.
Členění reálného kapitálu z časového hlediska
3.3.2.
Trh kapitálu
4.
Proces substituce výrobních faktorů
4.1.
Substituce výrobních faktorů v grafu
4.1.1.
Příklady map izokvant
4.2.
Druhy subtitutů
4.3.
Mezní míra technické substituce
5.
Produktivita práce
5.1.
Měření produktivity práce
5.1.1.
Nepřímý způsob měření produktivity práce
5.1.2.
Přímý způsob měření produktivity práce
5.1.3.
Vyjadřování objemu vyrobené produkce
5.1.4.
Vyjadřování množství vložené práce
5.2.
Faktory ovlivňující produktivitu práce
6.
Vývoj výrobních faktorů v zemědělství ČR
6.1.
Pracovní síla v zemědělství
6.2.
Zemědělská půda
6.2.1.
Obhospodařovaná zemědělská půda
6.2.2.
Osevní plochy zemědělských plodin
6.2.3.
Zemědělská produkce
6.3.
Tvorba hrubého fixního kapitálu
7.
Analýza vývoje produktivity práce v zemědělství ČR
7.1.
Vývoj produktivity práce bez zohlednění vlivu tržního mechanismu
7.2.
Vývoj produktivity práce se zohledněním vlivu tržního mechanismu
7.3.
Srovnání ukazatelů produktivity práce
8.
Závěr
9.
Seznam literatury

Úryvek

"3. 2. Půda
Půda je životním prostředím pro organismy, místem volně rostoucí vegetace a slouží
k pěstování kulturních rostlin. Život všech suchozemských biologických společenstev
je závislý na zdrojích získaných z půdy. Proto je půda považována za nejcennější
přírodní bohatství. Je přirozenou součástí národního bohatství každého státu.

Půda je používána k získávání přírodních zdrojů, které se nalézají na zemi nebo pod
ní. Půdu, kterou využívají zemědělci k získávání produktů, nazýváme orná půda, která
je považována za nejvýznamnější přírodní zdroj rozvojových zemí.
V ekonomii označujeme tímto pojmem zemědělskou půdu, dále stavební pozemky
a přírodní zdroje. Je to vzácný statek, který je obnovitelný, ale jeho množství
je omezené. Kvalita půdy je dána její úrodností, která se může zlepšovat správným
a šetrným využíváním. Tím je dán i rozdíl ve výnosech. Zemědělci hospodařící
v lepších podmínkách dosahují zpravidla vyšší úrodnosti a tím i vyšších výnosů.
Důchod z půdy se nazývá renta.

3. 2. 1. Funkce půdy
Půda jako nejvýznamnější přírodní zdroj plní řadu funkcí. Z hlediska zemědělství
je nejdůležitější produkční funkce, kde jde především o výrobu potravin a surovin. Půda
plní také funkce mimoprodukční, jako je ekologická funkce, která umožňuje využívat
obnovitelné zdroje, sociální funkce, tvorba krajiny, životního prostředí a ochrana
vodních toků.

3. 2. 2. Trh půdy
Přestože se každý pozemek liší polohou, rozsahem a svou úrodností, tak nabídka
půdy je stále fixní. Je to dáno její nerozmnožitelností.
Poptávka po půdě bude ovlivněna několika faktory. Mezi nejvýznamnější se řadí ekonomické faktory, kterými máme na mysli dostupnost peněžních prostředků, výše ceny pozemku, výnosy, které nám daný pozemek přinese apod. Jako další faktory můžeme uvést demografické, sociální, psychologické, přírodní a polohové.

3. 3. Kapitál
Kapitálem nazýváme ty výrobní faktory, které slouží k dalšímu využití ve výrobě.
Pomocí těchto statků jsou vytvářeny další statky. Mezi tyto statky patří budovy, stavby,
stroje, výrobní zařízení, počítače, suroviny a výrobky, které jsou určeny pro další
zpracování.

Kapitál může mít více podob. Finančním kapitálem máme na mysli peníze, cenné
papíry, akcie a obligace. Reálný kapitál představuje ty kapitálové statky, které byly
vyrobeny pro další použití ve výrobním procesu a jsou dlouhodobě použitelné.

3. 3. 1. Členění reálného kapitálu z časového hlediska
Kapitál z časového hlediska se liší délkou využití ve výrobním procesu a přenosu
jeho hodnoty na výrobek. Z časového hlediska sledujeme kapitál fixní a oběžný.
Fixní kapitál je ten, který je využíván ve výrobním procesu opakovaně a je používán
několik let. Jeho hodnota je postupně přenášena na nové výrobky pomocí odpisů.
Do fixního kapitálu řadíme např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistý text je cca 22 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24547
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse