Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vztah ekonomie a práva

Vztah ekonomie a práva

Kategorie: Ekonomie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Cílem práce je přiblížit vztah ekonomie a práva a to jak z pohledu historického a obecného, tak i z pohledu jednotlivých odvětví práva a současné právní praxe. Na konkrétních příkladech poukazuje na nutnost právníků znát ekonomii a umět se v ní dobře orientovat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Právo a ekonomie – ekonomická analýza práva
3.
Právo a ekonomie – institucionální ekonomie
3.1.
Právo, ekonomie a vzácnost
3.2.
Právo, ekonomie a konkurence
4.
Úvaha – vlastnické právo a ekonomika
5.
Smluvní pokuta, insolvenční řízení
6.
Uplatnění ekonomických znalostí v jednotlivých odvětvích práva
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"3. 1. Právo, ekonomie a vzácnost
„V právu i v ekonomii je klíčovou otázkou vzácnost. Jsou-li zdroje vzácné, musí existovat pravidla, která umožní jejich využívání. (Vzácným zdrojem je i lidský život!!).“

[schéma]

3. 2. Právo, ekonomie a konkurence
„Ekonomie ukazuje, že efektivním prostředím, tj. prostředím, které vede k prosperitě je konkurenční prostředí, tedy prostředí. V oblasti práva však je konkurence omezena – právo vytváří stát, o právech a povinnostech občanů rozhoduji monopolní soudy, právo vyšetřovat zločiny apod. má monopolní policie atd. Liberální ekonomové proto poukazují, že neexistence konkurence v této oblasti vede k neefektivnosti (typickým příkladem jsou stížnosti na pomalost českého soudnictví) a navrhují, aby konkurence byla umožněna i v oblastech: tvorby právních pravidel, v soudní a další soustavě (soustavě rozhodující o právech a povinnostech druhých osob), v právu vyšetřovat trestné činy…
Konkurující právní systémy by vedly k vyšším nákladům při uzavírání smluv apod. a snížila by se právní jistota – muselo by se zjišťovat, který právní systém v daném případě lze použít.“


4. Vlastnické právo a ekonomika
„Stále častěji se setkáváme se situací, kdy v případě prodeje a koupě nemovitostí banky i klienti sami využívají notářské úschovy peněžních prostředků a listin neboli depozita.
Pro ekonomickou analýzu je nezbytně nutné pochopit právní aspekty smlouvy mezi notářem (advokátem) a vkladatelem. Zejména se musíme soustředit na charakter závazkového vztahu vynutitelnost práv smluvních stran. Notář přijímá depozitum do úschovy, přičemž toto depozitum však zůstává ve vlastnictví vkladatele. Bankovka, která představuje instrument potvrzující existenci smlouvy o úschově, není ve své podstatě kryta rezervou. Jde o pouhý certifikát vlastnictví uložených peněz vkladatelem. Notář se nestává vlastníkem depozita, pouze jeho správcem a nesmí s ním nakládat jinak, než jak je stanoveno depozitní smlouvou.
Vynutitelnost práv vkladatele je u bankovky jakožto vlastnického certifikátu jednoznačná. Vkladatel má absolutní a nepodmíněné vlastnické právo k uložené komoditě. Notář je povinen, depozitum na základě smluvních ujednání vydat, přičemž jakékoliv jednání v rozporu s tímto principem představuje zpronevěru prostředků notářem.

5. Smluvní pokuta, insolvenční řízení
Zřejmě nejúčinnějším nástrojem, jakým lze zajistit smluvní závazek je smluvní pokuta. Tento způsob zajištění závazku najdeme v kupních smlouvách, smlouvách o dílo, nájemních smlouvách… Zkrátka všude tam, kde se strany chtějí „krýt“ před případným nesplněním závazku druhé strany. Zákon klade na ujednání o smluvní pokutě určité konkrétní požadavky: písemnou formu, přiměřenou výši… Je pochopitelné, že v případě stanovení odpovídající výše smluvní pokuty musí být právník, mimo jiné, znalý ekonomie, aby byl schopen „přiměřenou výši“ smluvní pokuty stanovit. Výše smluvní pokuty nesmí být nepřiměřeně vysoká, taková by mohla být posuzována v rozporu s dobrými mravy. Strana, která je „postižena“ sankcí, musí pochopitelně uhradit nejen smluvní pokutu, ale i úroky z prodlení, které s touto souvisí. "

Poznámka

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a národního hospodářství. Práce obsahuje 1 malé schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20920
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse