Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vztahy mezi státem a územní samosprávou

Vztahy mezi státem a územní samosprávou

Kategorie: Veřejná ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Plzeň

Charakteristika: V první části práce jsou definovány základní pojmy, které jsou s tématem územní samosprávy úzce spjaty, a blíže charakterizovány jsou dva typy působnosti – přenesená a samostatná. Poté se autorka zaměřuje na vztahy mezi státem a územními samosprávnými celky, zmiňuje se například o Evropské chartě místní samosprávy a v závěru velmi stručně popisuje kontrolní činnost nad územní samosprávou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Samospráva
2.1.
Pojem samosprávy
2.2.
Pojem stát
2.3.
Pojem kraj
2.4.
Pojem obec
2.5.
Působnost
2.5.1.
Přenesená působnost
2.5.2.
Samostatná působnost
3.
Vztahy mezi státem a územními samosprávnými celky
3.1.
Samospráva a stát
3.1.1.
Vztah obcí ke kraji a státu
3.1.2.
Vztah kraje k obcím a státu
3.2.
Evropská charta místní samosprávy
4.
Kontrola nad činností územních samosprávných celků
5.
Závěr
6.
Zdrojová literatura

Úryvek

"1.2 Pojem stát
Stát je typem organizace v určité společnosti a v určité zemi. Zvláštnost takovéto organizace spočívá v tom, že stát je ojedinělou a jedinou univerzální organizací v zemi, vytvářenou na základě administrativně-územního členění. Stát je možné vymezit jako společenství obyvatel na určitém státním území, kde je vykonávána prostřednictvím orgánů státní správy státní moc.
Státní moc může být vždy uplatňována pouze v hranicích, které jí vymezuje legislativní rámec.

1.3 Pojem kraj
Ústava uvádí, že kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky (čl. 99). Kraj, stejně jako obec, je veřejnoprávní korporací, právnickou osobou odlišnou od státu, který má vlastní majetek a hospodaří s ním podle vlastního rozpočtu.
V České republice je možné si pod pojmem kraj představit dvě rozdílné jednotky. Jednak jsou kraje jako vyšší územně samosprávné celky v celkovém počtu 14 krajů, včetně hlavního města Praha. A jednak jsou to kraje jako jednotky územního členění státu, v celkovém množství 7 krajů.
Kraj, jako vyšší územně samosprávný celek, je administrativní jednotkou a jeho činnost a organizaci upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 35, výše zmíněného zákona, jsou upraveny pravomoci zastupitelstva kraje, které v samostatné působnosti předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládá Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů, vydává obecně závazné vyhlášky kraje, rozhoduje o založení právnických osob, volí a odvolává hejtmana a schvaluje rozpočet a závěrečný účet kraje.

1.4 Pojem obec
Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je charakterizována jako základní územní samosprávné společenství občanů, jež tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Pokud je obec větší, může zde existovat samospráva i na úrovni městských částí. Postavení a organizaci obce vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů. Zákon o obcích se ovšem nevztahuje na hlavní město Prahu, to je upraveno v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Obec jako základní územní jednotka je projevem decentralizačních tendencí.
Ústava obci, jako územnímu samosprávnému celku, garantuje právo na samosprávu (čl. 100). Obec je veřejnoprávní korporace, která vystupuje v administrativněprávních vztazích na vlastní jméno a z těchto vztahů přebírá i vyplývající odpovědnost. Jako veřejnoprávní korporace vykonává dva druhy působností – samosprávu vlastní a přenesenou státní správu. Může ovšem vystupovat i jako subjekt práva soukromého – což se i často děje – například kupuje nebo prodává nemovitosti, případně i věci movité a další. Obec musí chránit veřejný zájem a zároveň pečuje o potřeby svých občanů a o všestranný rozvoj svého území. Obce je možné dělit na několik druhů: obce základní, městyse a města."

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva, seminární práce z předmětu Správní právo 1.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21604
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse