Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > WTO – řešení sporů mezi členskými zeměmi se zaměřením na USA a EU

WTO – řešení sporů mezi členskými zeměmi se zaměřením na USA a EU

Kategorie: Obchodní jednání, Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3

Charakteristika: Autor práce nejprve charakterizuje WTO a uvádí obecné řešení sporů v rámci této organizace. Konkretizuje postup při řešení sporů a vysvětluje jednotlivé fáze, ke kterým spor může, nebo nemusí, dojít. U jednotlivých fází jsou podrobně popsány časové lhůty, i povinnosti stran figurujících ve sporu. Pozornost je poté zaměřena na spory vedené mezi EU a USA, zde je sledován jejich vývoj i závažnost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Krátce k WTO
3.
Řešení sporů v rámci WTO – obecně
4.
Řešení sporů v rámci WTO – konkrétní postup
4.1
Fáze konzultace
4.2
Fáze skupiny odborníků
4.2.1
Složení skupiny odborníků
4.2.2
Řízení před skupinou odborníků
4.2.3
Pracovní postupy skupiny odborníků
4.3
Fáze přezkoumání odvolání
4.4
Fáze provádění doporučení a rozhodnutí
5.
Spory vedené mezi EU a USA
5.1
Rozdělení sporů
5.2
Vývoj sporů
5.3
Spory vedené EU proti USA
5.4
Spory vedené USA proti EU
5.5
Spory vedené EU společně s jinými zeměmi proti USA
5.6
Spory vedené USA společně s jinými zeměmi proti EU
5.7
Spory vedené USA proti jednotlivým členským zemím EU
6.
Závěr
7.
Prameny a literatura

Úryvek

Bez pravomocí a prostředků na řešení sporů by se systém WTO, který je založený na dodržování pravidel, stal bezcenným. Principy dojednané v Dohodě by prostě nebyly vynutitelné.
Spor nejčastěji vzniká tak, že jedna země přijme takový nástroj obchodní politiky, nebo podnikne jinou akci, o které si druhá země nebo skupina zemí myslí, že je v rozporu s dohodami uzavřenými uvnitř WTO.
WTO se proto snaží jasně definovat a kontrolovat pravidla pro urovnávání sporů, včetně stanovení přibližného časového rozvrhu pro jejich průběh. Tak by se světový obchod měl stát bezpečnějším a předvídatelnějším.
Členské země WTO se usnesly, že pokud některý člen bude podle jiného člena porušovat přijatá pravidla, bude k řešení sporu použit mnohostranný přístup namísto jednostranné akce. To znamená podrobit se dohodnutým postupům a respektovat přijatá rozhodnutí.
Postup pro urovnání sporů existoval i v rámci starší dohody GATT, ale nebyly přesně stanoveny časové lhůty pro jednotlivé fáze řízení, rozhodnutí bylo možné snadno obcházet, některá řízení se vlekla dlouhou dobu a zůstávala nerozhodnutá.
Způsob řešení sporů uvnitř GATT konkrétně popisují články 22 a 23 dohody z roku 1947. V obou článcích je víceméně velmi vlažně a obecně načrtnut způsob jednání dvou stran, které se ocitly ve vzájemném konfliktu. Hlavní důraz je zde kladen na konzultace. Spory měly být vyřešeny pouhou dohodou. Pokud k domluvě nedošlo, rozhodovala se každá strana samostatně, jaké opatření proti svému protivníku podnikne. Celému systému naprosto scházel prvek centrální autority, která by představovala záruku rychlého řešení sporu a vynucení přijatých závěrů.
Uruguayské kolo jednání naopak přineslo jasně vymezenou proceduru s přesně stanovenými fázemi řízení. Vneslo větší disciplínu do dodržování časových lhůt stanovených pro jednotlivé fáze. Zdůrazňuje, že co nejrychlejší vyřešení sporu je nezbytnou podmínkou pro dobré fungování WTO.
Pokud proces proběhne v plné své možné délce, to znamená, že případ bude projednán na všech příslušných úrovních, nemělo by první rozhodnutí padnout déle než za jeden rok; za 15 měsíců, pokud bylo podáno odvolání.
Časové lhůty jsou ale pružné. Když je zřejmé, že případ musí být vyřešen v co nejkratší době (pokud se například jedná o zboží rychle podléhající zkáze), může celý proces trvat i o čtvrt roku méně."

Poznámka

Seminární práce z předmětu Mezinárodní obchod. Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů.
Práce obsahuje tabulku a graf. Orgán pro provádění dohody přijímá rozhodnutí cestou konsenzu, ne koncensu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2902
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse