ZSV metodická příručka

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje objemnou metodickou příručku na předmět základy společenských věd. Rozebírá aktivity k jednotlivým společenskovědním okruhům jako jsou člověk jako jedinec, člověk ve společnosti, člověk ve státě, občan a právo, mezinárodní vztahy a globální svět a úvod do filozofie a religionistiky.

Obsah

1.
Člověk jako jedinec
a. Žák porovná osobnost v jednotlivých vývojových fázích života
b. Žák objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování
c. Žák využívá získané poznatky při sebepoznávání
d. Žák na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
2.
člověk ve společnosti
a. Žák uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích
b. Žák respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin
c. Žák doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
d. Žák objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti
3.
občan ve státě
a. Žák rozlišuje a porovnává historické i současné typy států (forem vlády)
b. Žák objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií
c. Žák porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě
d. Žák vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb
4.
občan a právo
a. Žák objasní, v čem spočívá smysl a účel lidských práv
b. Žák si osvojí problematiku práv v každodenním životě
c. Žák rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní ochrany, uvede příklady právních problémů
d. Žák vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů
5.mezinárodní vztahy
a. Žák posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky
b. Žák posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů
c. Žák posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky
d. Žák uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy
6.
úvod do filozofie
a. 1Žák rozlišuje významné náboženské systémy
b. Žák rozliší hlavní filozofické směry, uvede jejich klíčové představitele a porovná řešení základních filozofických otázek v jednotlivých etapách vývoje filozofického myšlení
c. Žák objasní podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a člověka
d. Žák identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti

Úryvek

"2. Žák objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií
Název: Ideologické divadlo
Cíl:
o Žáci pracují ve skupině
o Žáci dokáží vyjádřit své myšlenky a názory
o Žáci si zopakují a upevní dané učivo
o Žáci využívají již získané vědomosti
o Žáci se učí diskuzi
o Žáci poznají nebezpečí některých ideologií
Počet osob: třída (25 – 30 žáků)
Věk: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Pomůcky: papírky s popsanými ideologiemi
Metody: inscenační, spolupráce ve skupince, diskuze
Čas: 20 – 25 minut
Průběh aktivity:
o U této aktivity se předpokládá již určitá znalost daného tématu.
o Učitel rozdělí žáky do skupinek cca po 3 a na stůl rozprostře papírky (nepopsanou stranou nahoru), na kterých jsou popsány určité situace týkající se chování, které je spojeno s odlišnými ideologiemi (př. Rasismus – ideologie založená na nerovnosti lidských ras, odlišné formy diskriminace, segregace. Anarchismus – snaha zrušit stát, chce maximální svobodu. Feminismus – snaha o zrovnoprávnění mužů a žen. Enviromentalismus – snaha zlepšit podmínky životního prostředí. apod. ) – z každé skupinky přijde zástupce a jeden z papírků si vybere.
o Skupiny poté dostanou cca 5 minut na přípravu dané situace, kterou budou mít ostatním zahrát. Neměli by jmenovat název ideologie, kterou předvádějí a zbytek třídy musí poznat, o jakou se jedná.
o Po každé prezentaci proběhne krátká diskuze nad problémy dané ideologie."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek a graf o rozsahu cca půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30418
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse