Zajišťování kvality návrhu

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v hlavních bodech zabývá tématem zajišťování kvality návrhu. V úvodu shrnuje požadavky na procesy navrhování a vývoje a zbylý text poté charakterizuje tři metody podporující prevenci při navrhování a vývoji.

Obsah

1.
Požadavky na navrhování a vývoj
2.
Metody podporující prevenci při navrhování a vývoji
2.1.
Metoda dům kvality
2.2.
Analýza způsobů a důsledků poruch
2.3.
Metoda poka-yoke
2.4.
Metoda navrhování pokusů

Úryvek

"Účelem výsledků navrhování a vývoje je připravit technické řešením, jehož výsledkem je vypracování technických specifikací (provozně technické dokumentace). Úkolem vlastní projekční přípravy je materializovat představy od zákazníků do konstrukčního řešení výrobku. Výsledkem procesu jsou výrobní specifikace v podobě konstrukční a technologické dokumentace.
Hlediska při navrhování a vývoji:
a) specifikované požadavky zákazníků,
b) bezpečnost, ekologičnost, kompatibilitu, likvidovatelnost, informace pro instalaci,
c) respektování logistických požadavků.
Požadavky ISO 9001 na procesy navrhování a vývoje: Jednoznačně vymezit požadavky na přípravu nových výrobků nebo služeb. Plánovat činnosti související s přípravou výrobků nebo služeb. Vymezit vstupy a specifikovat výstupy z návrhu a vývoje. Zabezpečit kontrolu výsledků přípravné etapy. Zajistit postupy pro případné změny.
Norma ISO 9001 vyžaduje 3 typy kontrol: - přezkoumání návrhu, verifikaci (ověření) návrhu, validaci(např. testování aut v náročných podmínkách apod.).
METODY PODPORUJÍCÍ PREVENCI PŘI NAVRHOVÁNÍ A VÝVOJI
Společným rysem těchto metod je to, že dokáží včas upozornit na možné nedostatky a odstraňovat je ještě v průběhu návrhu, což má ekonomické výhody. Nezachycení nedostatku vzniklého v projekční přípravě a jeho proniknutí až k zákazníkovi může být vícenásobně dražší.
Přehled preventivních metod: QFD – Dům jakosti, Hodnotová analýza, FTA – Analýza stromu poruch, FMEA – Analýza způsobů a důsledků poruch, DOE – Navrhování experimentů, Prototypové a uživatelské testy, Poka-Yoke.
1. METODA QFD – DŮM KVALITY
Metoda QFD představuje systematický postup pro převod požadavků zákazníků do technické dokumentace pro výrobky, služby a procesy. Pracuje se v soustavě matic, označované jako Dům kvality. Transformace požadavků do nároků na znaky produktu probíhá v těchto fázích: plánování koncepce výrobku - plánování koncepce komponentů - plánování procesů - plánování výroby.
V 1. fázi se postupně odpovídá na tři otázky:
CO? - jde o vyjádření požadavků zákazníka v jasných a kvantifikovatelných ukazatelích,
JAK? - převod požadavků (funkcí) do vlastností výrobku a do komponent, které tuto funkci naplňují (tj. převod do řeči konstruktéra, resp. technologa),
KOLIK? - kvantifikace hodnot vlastností komponent, které byly specifikovány odpovědí na otázku JAK.
Pro vyřešení fází JAK a KOLIK jsou nutné tyto kroky:
1. Určení těsnosti vztahů mezi CO a JAK
2. Určení vztahů mezi prvky JAK
3. Váhy požadavků
4. Konkurenční porovnání
5. Identifikace kritických JAK a určení cílů pro jejich vlastnosti
Postup má řadu zpětných vazeb. Postup je iterativní. Znamená to, že např. po identifikaci požadavků (CO), způsobů jejich zajištění (JAK) a určení těsnosti vzájemných závislostí provedeme ověření toho, zda jsou všechny požadavky pokryty alespoň jedním (JAK) - řádková kontrola, resp. zda některá JAK nejsou samoúčelná (sloupcová kontrola). V kladném případě opakujeme identifikační kroky."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23862
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse