Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní pojmy z oblasti podnikové organizace

Základní pojmy z oblasti podnikové organizace

Kategorie: Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky nabízí přehled základních pojmů a témat z oblasti podnikové organizace. Představují různé typy organizací podniku. Poté sledují práci personalisty ve firmě. Součástí práce je charakteristika motivace pracovníků. Dále jsou popsány styly řízení a komunikace v podniku.

Obsah

1.
Funkcionální organizace
1.1.
Rozšířená funkcionální organizace maloobchodní firmy
2.
Personální práce v podniku
2.1.
Personální řízení v podniku
2.2.
Plánování pracovní síly
2.3.
Hodnocení pracovníků
2.4.
Odměňování a podmínky práce
2.5.
Mzdový systém podniku
3.
Základní vlivy působící na výkon pracovníka
4.
Základní rysy motivace pracovníků
4.1.
Maslowova pyramida potřeb
4.2.
Herzbergerova motivační teorie
4.3.
Adamsova teorie spravedlivé odměny
4.4.
Skinnerova teorie zesílených vjemů
5.
Klasické členění stylů řízení
6.
Leadership
7.
Kontrola
7.1.
Klasifikace odchylek
7.2.
Klasifikace kontrolních procesů
7.3.
Kontrola kvality
7.4.
Překážky efektivní kontroly
8.
Komunikace v podniku
8.1.
Schéma procesu komunikace dvou subjektů
8.2.
Komunikace ve směru zdola-nahoru
8.3.
Horizontální komunikace
8.4.
Komunikační bariery
8.5.
Principy pozitivní komunikace
8.6.
Komunikace s vnějším prostředím podniku
9.
Identita podniku
9.1.
Prvky podnikové identity
9.2.
Komunikace podniku jako celku
9.3.
Etika v podnikání a v managementu
10.
Život podniku
10.1.
Management rizik
10.2.
Krizový management
10.3.
Likvidace

Úryvek

"Základní principy pozitivní komunikace
• Vychází z formy přizpůsobení osobnosti příjemce
• Je zaměřena na problémy, nikoliv na osoby
• Je obsahově jednotná
• Je popisná, nikoliv hodnotící
• Obsah sdělení je zcela konkrétní,vyhýbá se zobecňování
• Zaměřuje se na pochvalu, ne na výtky příjemci
• Je vedena v osobní rovině (sdělení má vlastníka)
• Je dvoustranná, vyžaduje i naslouchat, nejen předávat zprávy
• Pro úspěšnost pozitivní komunikace je potřebná i její kontinuita

Vedení porad
• Pracovní porady je častou formou vnitropodnikové komunikace. Jde o formu kolektivní komunikace, tedy mnohostranného dialogu všech účastníků
• Doporučená pravidla pro řízení porad:
- program porady a podklady k jednání musí všichni pozvaní dostat v písemné podobě a včas
- pořadí projednávaných otázek je sestaveno podle priorit (jak je řešení důležití a jak spěchá)
- je nutno pokud možno respektovat věcný a časový rozvrh programu porady
- každý bod musí skončit shrnutím diskuse a specifikací závěrů
- porady se mají zúčastnit jen ti,kteří mají k projednávaným bodům co říci
- porady by se měly konat pravidelně


Komunikace podniku jako celku
• Jednotnou filosofií, která by měla být obsažena v každém komunikačním prvku, je podniková kultura
• Komunikace uvnitř podniku – zde je třeba zajistit nejen formální informační toky mezi kancelářemi, odděleními, divizemi apod., ale umožnit a do určité míry také řídit neformální setkávání zaměstnanců
• Efektivní komunikační síť podniku je důležitá pro zajištění a upevnění jeho konkurenceschopnosti. Jeho výkonnost je v této souvislosti závislá i na:
- komunikační centralizaci útvarů
- typu komunikačních vazeb


Komunikace s vnějším prostředím podniku
• První skupina komunikačních vazeb je pro podnik nezbytná, vyplývá jak z legislativních pravidel, tak i z principu podnikání – jedná se např. o spojení s finančním úřadem, s bankovní sférou, pojišťovnou, s dodavateli, zákazníky apod.
• Druhá skupina těchto vztahů je označována jako práce s veřejností, resp. vztahy s veřejností (Public Relations = PR). Ta by měla být určitou dobrovolnou nadstavbou komunikačních aktivit, dlouhodobě vytvářející pozitivní obraz daného podniku v očích veřejnosti
• Výsledky práce s veřejností nelze očekávat okamžitě a nelze použít snadné a měřitelné ukazatele, které by prokazovaly jednoznačně pozitivní posun


13.přednáška

Identita podniku
• Identita je úsilí o vnější odlišnost, jedinečnost a osobitost
• Konkrétně se identita projevuje v podobě designu, kultury, chování komunikace a vlastního produktu
• Image podniku je výsledkem působení všech prvků jeho identity
• Identita je tím, čím podnik je nebo chce být, zatímco image je veřejným obrazem této identity
• Prostřednictvím identity si vytvářejí zákazníci (popř. další prvky podstatného okolí podniku) názor na podnik, popř. na jeho produkty"

Poznámka

Práce obsahuje obrazovou přílohu, schémata a tabulky. Čistý text je cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25110
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse