Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní témata managementu

Základní témata managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek managementu se ve zkratce zabývají vybranými základními tématy oblasti od plánování, motivace nebo vedení přes historii manažerských přístupů po komunikaci, kontrolu, strategii podniku nebo krizové řízení.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Management
1.2.
Manažerské funkce a role
1.3.
Manažerská práce, ideální manažer
2.
Plánování
2.1.
Vymezení
2.2.
Podstata plánování
2.3.
Druhy plánů
3.
Motivace a personální práce
3.1.
Motivace, působení
3.2.
Motivy, stimulace, zdroje motivace
3.3.
Frustrace, základní potřeby
3.4.
Motivace a výkon
3.5.
Motivační profil
3.6.
Motivační teorie
3.7.
Stimulační prostředky
4.
Historie managementu
4.1.
Předklasický
4.2.
F. W. Taylor
4.3.
Správní řízení, Max Weber
4.4.
Škola lidských vztahů
4.5.
Další přístupy
4.6.
Henri Ford, Tomáš Baťa
5.
Systém 3C, outsourcing, facility management
6.
Vedení
6.1.
Pět pilířů moci
6.2.
Styl vedení
6.3.
Teorie stylů vedení
6.3.1.
Rensis Likert
6.3.2.
Manažerská mřížka
7.
Komunikace
7.1.
Vymezení, druhy, formy
7.2.
Komunikační proces
7.3.
Manažerská komunikace
7.4.
Komunikace a prostor
7.5.
Neverbální komunikace a její složky
8.
Strategie podniku
8.1.
Vymezení
8.2.
Strategické záměry
8.3.
Cíle a jejich stanovení
8.4.
Analýza a základní analytické přístupy
8.5.
Strategické alternativy a výběr strategie
8.6.
Implementace strategie
9.
Kontrola
9.1.
Vymezení
9.2.
Základní kontrolní proces
9.3.
Stanovení standardů, měření výkonu
9.4.
Korekce odchylek od standardu
9.5.
Kritické kontrolní body a standardy
10.
Organizace
10.1.
Vymezení
10.2.
Formální a neformální organizační struktura
11.
Riziko
11.1.
Pojmy
11.2.
Podnikatelské riziko
11.3.
Snižování podnikatelského rizika
11.4.
Rizikové prvky lidského jednání
12.
Krizové řízení
12.1.
Pojmy
12.2.
Krizové řízení
13.
Inovace
14.
Organizační kultura, podnikatelská etika

Úryvek

"Základní pojmy
Management
- označuje
a) řízení organizačního celku
b) skupinu vedoucích pracovníků
c) předmět studia
d) soubor specifických fcí vedoucích pracovníků
e) výkon řídích fcí

- definice
a) věda a umění řídit
b) dosažení cílů organizace rukama a hlavou cizích lidí
c) proces optimalizace využití zdrojů podniku k dosažení stanovených cílů
d) systematické provádění všech fcí manažera tak, aby bylo dosaženo organizace
e) výkon řídích fcí tak, aby bylo zabezpečeno splnění systému „4E“

- Effectiveness - účelnosti, úspěšnosti
- Efficieney - účinnosti, výkonnosti
- Economy - hospodárnosti, výkonnosti
- Equity - odpovědnosti, poctivosti

Druhy řízení v podniku
a) strategické - vrcholové vedení
b) operativní - nejnižší firma vedení

Manažerské fce
a) sekvenční (cyklické)
- plánování
- organizování
- vedení lidí
- kontrola

b) paralelní (průběžné)
- rozhodování
- komunikace
- motivování
- implementace
- analyzování

Koncept posdcorb
- plánování
- organizování
- výběr pracovníků
- přidělování
- úkolů
- kordinace
- hlášení
- rozpočtování

- uspořádání manažerských fcí
Vlastnosti managera
a) vrozené vlastnosti
- touha po moci (potřeba moci)
- potřeba řídit (organizovat)
- schopnost vcítit se (empatie) do myšlení a potřeb jiného člověka
- vhodný temperament
- přirozená inteligence

b) získané vlastnosti
- odborné znalosti problematiky
- ekonomické znalosti umožňující hospodárnost řízení
- sociálně-psychologické znalosti
- znalosti metod řízení
- dobrý zdravotní stav
- dobrá (přiměřená) tělesná i duševní kondice"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25680
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse