Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy marketingu a managementu

Základy marketingu a managementu

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázky čerpané ze zápisků z výuky na střední odborné škole postihují základy problematiky managementu a marketingu. Seznamují s historickými a současnými managementovými a marketingovými koncepcemi a obsahem jednotlivých manažerských funkcí. Dále se věnují otázce chování spotřebitelů, marketingovému mixu a výzkumu, životnímu cyklu výrobku nebo komunikaci. Text není členěn a působí proto nepřehledně.

Obsah

1.
Management podnikání
1.1.
Význam pojmu management
1.2.
Klasický management
1.3.
Management 40 až 70 let
1.4.
Japonský management
1.5.
Současný management
2.
Motivace a vedení
2.1.
Vedení lidí
2.2.
Motivační nástroje
2.3.
Personální management
2.4.
Odměňování
3.
Management a manažer
3.1.
Management a jeho členění
3.2.
Styl řízení
4.
Chování kupujících
4.1.
Chování jednotlivců
4.1.1.
Rozhodovací procesy spotřebitelů
4.1.2.
Typy nákupního chování
4.1.3.
Faktory ovlivňující spotřebitele
4.2.
Nákupní chování organizace
4.2.1.
Typy
4.2.2.
Fáze nákupního rozhodování
4.3.
Nákupní chování domácností
4.3.1.
Typy domácností
4.4.
Věrnostní programy
4.5.
Nespokojenost spotřebitele s výrobkem
5.
Rozhodování
5.1.
Struktura rozhodovacího procesu
5.2.
Typy rozhodovacích procesů
5.3.
Metody na podporu rozhodování
6.
Propagace
6.1.
Cíle
6.2.
Formy komunikace
6.2.1.
Reklama
6.2.2.
Podpora prodeje
6.2.3.
Public relations
6.2.4.
Osobní prodej
6.2.5.
Přímý marketing
6.3.
Formy
6.4.
Nevhodná reklama
7.
Distribuce
7.1.
Systémy distribuce
7.2.
Funkce prodejních cest
7.3.
Distribuční cesty
7.4.
Velkoobchod
7.5.
Maloobchod
7.6.
Druhy přepravy
8.
Plánování
8.1.
Rozdělení
8.2.
Postup tvorby strategických plánů
8.3.
SWOT analýza
9.
Cena
9.1.
Cíle podniku při stanovení ceny
9.2.
Metody stanovení ceny
9.3.
Faktory ovlivňující poptávku
9.4.
Strategie stanovení ceny
9.5.
Změny cen
10.
Výrobek a jeho životní cyklus
10.1.
Výrobek
10.2.
Členění výrobku
10.3.
Životní cyklus výrobku
10.4.
Značka, obal, služby
11.
Marketingový mix
12.
Trh a cílený marketing
12.1.
Subjekty a členění trhu
12.2.
Nabídka a poptávka
12.3.
Marketingové strategie
12.4.
Základní etapy cíleného marketingu
13.
Organizování
13.1.
Organizační struktura a její typy
13.2.
Vrcholové vedení
14.
Marketingový informační systém
14.1.
Marketingový výzkum
14.2.
Kroky marketingového výzkumu
14.3.
Techniky marketingového výzkumu
15.
Kontrola
15.1.
Podstata kontroly
15.2.
Fáze kontrolního procesu
15.3.
Druhy a formy kontrolních procesů
16.
Marketing
16.1.
Cíl a význam marketingu
16.2.
Podnikatelské koncepce
16.3.
Marketingový mix
17.
Komunikace
17.1.
Vnitřní komunikační systémy
17.2.
Komunikační kanály
17.3.
Vnější komunikační systémy
18.
Prostředí marketingu
18.1.
Podstata marketingového přístupu
18.2.
Mikroprostředí
18.3.
Makroprostředí
18.4.
Funkce marketingu

Úryvek

"1)Management podnikání -

- význam pojmu management
- klasické období
- management 40-70 let
- japonský management
- součastné trendy managementu

MANAGEMENT – soubor názorů zkušeností , přístupů , metod , které manažeři potřebují pro svou práci k dosažení záměrů podniku Z HLEDISKA CÍLŮ – neziskové , podnikatelské FAKTORY PODNIKÁNÍ – vnitřní ( finance , zaměstnanci , znalosti postupu ( KNOU HOW ) technika ( prostory , zařízení ) )vnější ( zákazníci , dodavatele , konkurenti , vědecko technické poznání , situace v regionu , ekonomické faktory , účetni předpisy daňové , sociální ekologické předpisy )
MANAGEMENT – řídící pracovníci , vykonávají práci pomocí jiných lidí

1 ETAPA –KLASICKÝ – počátek 20 stol . , ve výrobě byli nekvalifikované síly , v praxi málo odbornosti , odborníci vytvářely normy , pracovníci dodržovaly , příkazy , plnily normy , začalo plánování výroby , pracovní výrobní dokumentace , evidence nákladů a výsledků PŘEDSTAVITELÉ VĚDECKÉHO ŘÍZENÍ – F. W. TAYLOR – zakladatel managementu , řídící pracovníci museli být kvalifikováni , výběr pracovníků na určitou práci , zvýšení produktivity , motivace úkolová mzda SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ – M.FAYOL – rozdělil manažerské funkce , pánování , organizování , vedení , kontrola BYROKRATICKÉ ŘÍZENÍ – M.WEBER – podnik funguje na základě pevných norem , pravidel , povinností HENRY FORD , TOMÁŠ BAŤA – plánování veškeré činnosti , hospodářská střediska , samospráva dílen , pravomoc s odpovědnost , týdenní zúčtování korunou , účast na zisku , důraz na pořádek disciplínu

2 ETAPA – MANAGEMENT 40 – 70 LET – různé názorové proudy , škola lidských vztahů , zaměření vedoucího na motivaci , význam sociálních a psychologických faktorů sociální přístup – VILBREDO PARETO hledání proč ten člověk v podniku je, procesní přístupy – L.Gulick,zabývaly se jednotlivými procesy které manažeři při své činnosti vykonávají systémové přístupy –I. Barnard rozlišují vztahy uvnitř podniku a k okolí matematické přístupy –závislost na výpočetní technice empirické přístupy – A.Sloan, P.Drucker, názory , doporučení , předkládána manažerům moderní přístupy – japonský ( morálka , disciplína pracovitost , inovace , dělají to co lidé chtějí )
Japonský management- úspěch japonských výrobků na amerických a evropských trzích, morálka japonská disciplína, pracovitost, trpělivost, schopnost využívat a rozvíjet zahraniční inovační náměty, moderní rysy managementu, manažerské přístupy Japonska- 1) obrácené řízení- vyšší zapojení nižších řídících pracovníků do spolurozhodování o problémech a úkolech firmy, konzultační systém, kolektivní moudrost ( management musí naslouchat co říkají podřízení), úsilí o nepřetržité zlepšování kvality, systém řízení zásob to je systém dodávek právě včas 2) systém personální práce – vyznačují se těmito momenty- snaha po zajištění doživotního zaměstnání u firmy, povyšování a odměňování dle služebních let, systém periodické rotace pracovníků ( prostřídat všechna pracoviště), důraz na dobré mezilidské vztahy, loajalita k firmě 3) důraz na požadavky zákazníků( kvalita výrobku služeb, pohotovost dodávek a poskytovaných služeb 4) technologické aspekty ( zlepšení technologické vybavenosti)

3 ETAPA – SOUČASNÝ – orientace na ziskovost ,zvyšování tržních podílů , snižování nákladů , zvyšování produktivity práce , vysoká kvalita výrobků, zkracování času, ustup od hromadné výroby upřednostnit zákazníka"

Poznámka

Důležité informace jsou psány verzálkami.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23913
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse