Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy psychoterapie

Základy psychoterapie

Kategorie: Základy společenských věd, Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce popisuje maturitní otázku z psychologie, která se zabývá základy psychoterapie. Tato práce řeší základní otázky, které řeší psychoterapie. Aby látka byla lépe pochopena je zde i něco málo z historie lékařství.

Obsah

1.
Psychosomatika
2.
Historie lékařství
3.
Sebepojetí, egosyntonie a egodistonie
4.
Obranné mechanismy ega
5.
Frustrace, deprivace, stres
6.
Duševní choroby, jejich příčiny, prevence a léčba. Neurózy, psychózy, psychopatie
7.
Smysl života a existenciální krize

Úryvek

"psychosomatika
 Psychosomatika - propojení duševního a tělesného. psyché (duše) a sóma (tělo).
 zabývá se vztahy mezi tělesnými a duševními ději, které chápe jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy.
 snaží se vidět příčiny zdravotních problémů ve všech souvislostech: v jeho sebepojetí i vztahu k vlastnímu tělu (například anoretičky své tělo „odmítají“).
něco z historie lékařství:
 Galénos pod vlivem Platonova učení rozdělil člověka na tělo a duši a to i v důsledku křesťanství, ale i novověké filosofie se stalo součástí našeho nazírání na svět.
 sám Galénos viděl úzkou souvislost mezi psychickým stavem a tělesným stavem.
 S nástupem moderní vědecké medicíny se kladl důraz na „objektivní nálezy“. V roce 1858 Wirchov definoval nemoc jako „poruchu buněk, tkání a orgánů, z ní vyplývající poruchu funkcí a z té vyplývající příznaky“.
 S nástupem vědecké medicíny pacient začal být zatlačován do pozadí - Pacient může lhát, může zapomínat, může prosazovat nepodstatné před podstatným, pacient je zkrátka nevěrohodný.
 Vzniká základ tělesného vyšetření: poklep, poslech, objevují se první vyšetření moči a krve
 pacient nahlíží na nemoc jinak, jinak vědecká medicína.
 profesor Thomayer napsal: „Lékař učí se znáti hlavně takové známky nemocí, jaké jsou po stránce diagnostické a terapeutické nejdůležitější… Nemocný posuzuje nemoc podle nesnází, jaké mu nemoc jeho způsobuje. Nemoc, třeba smrtelnou, nerespektuje, nepůsobí-li mu hrubších nesnází...“
 Nemoc má potom podobu:
o Illness (stonání) reprezentuje pacientovu subjektivní zkušenost se změněným zdravotním stavem.
o Disease (porucha, choroba) konstrukt se zákonitým průběhem a určitými objektivními nálezy.
 A zde dochází k rozporu: mluví se pak o somatizaci. Pacient může mít například bolesti na hrudi, a přesto biologicky zaměřená vyšetření nezjistí žádné patologické změny.
 Psychosomatický přístup požaduje, aby v nemoci byly brány v úvahu stejně faktory biologické, také faktory psychologické a sociální, a to v případě všech nemocí a nejen těch, kde je jejich vliv již všeobecně uznáván. Prosazuje celostní biopsychosociální přístup a požaduje zařazení psychoterapeutických a socioterapeutických postupů do standardní léčby.

Sebepojetí, egosyntonie a egodistonie
 Sebepojetí je názor na sebe samého, hodnocení sama sebe. Je to sociálně psychologický pojem, který vyjadřuje postoje a očekávání, která jedinec chová vůči sobě samému.
 to, co si myslíme o sobě, formují domněnky o tom, co si o nás myslí druzí. Sebepojetí je jakési „zrcadlové já“ a na jeho tvorbě se podílí tři složky:
o jak si myslíme, že se druhým jevíme
o jak si myslíme, že nás druzí posuzují
o pocit, který v nás vyvolá zhodnocení předchozích dvou představ."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28310
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse