Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Zápasy o španělské a rakouské dědictví, velmocenský vzestup Pruska

Zápasy o španělské a rakouské dědictví, velmocenský vzestup Pruska

Kategorie: Politologie, Historie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Otázka k bakalářským státním závěrečným zkouškám ve své první části líčí předpoklady a průběh války o španělském dědictví. Druhá část se pak velmi podrobně zaměřuje na boje o rakouské dědictví a události, které mu předcházely.

Obsah

1.
Španělské dědictví
1.1.
Problém španělského nástupnictví
1.2.
Válka o španělské dědictví
1.3.
Mírová jednání
2.
Vzestup Pruska, vztahy velmocí a otázka rakouského dědictví
2.1.
Období od konce války o španělské dědictví do počátku války o rakouské dědictví
2.2.
Zápasy velmocí v polovině 18. století – boj o rakouské dědictví a vzestup Pruska
2.3.
První slezská válka
2.4.
Druhá slezská válka
2.5.
Mezihra 1748–1756 a tzv. diplomatická revoluce
2.6.
Sedmiletá válka
3.
Původní výpisky k Prusku a válkám o rakouské dědictví
3.1.
Friedrich Vilém
3.2.
Friedrich III.
3.3.
Friedrich Vilém I.
3.4.
Války o rakouské dědictví
3.5.
Karel VI.
3.6.
Boje 1740–1763
3.6.1.
První slezská válka
3.6.2.
Druhá slezská válka
3.6.3.
Sedmiletá válka

Úryvek

"Španělské dědictví

Problém španělského nástupnictví
• Od konce 30leté války postupně Španělsko ztrácelo pozici evropské velmoci. Klíčovým momentem byl rok 1659, kdy bylo Španělsko poraženo Anglií v Západní Indii a spojenými francouzsko-anglickými silami v bitvě „na dunách“, kdy ztratilo přístav Dunkerque. Důsledkem této porážky bylo uzavření tzv. Pyrenejského míru, který ukončil válku mezi Francií a Španělskem trvající od roku 1635.
• Mimo územní vypořádání byla součástí smluv i dohoda o sňatku fr. Krále Ludvíka XIV. Se španělskou infantkou Marii Terezií Habsburskou, dcerou šp. Krále Filipa IV. Ksňatku došlo v roce 1660 – důvod, proč o něj kardinál Mazarin usiloval, byl čistě pragmatický – šlo o zajištění budoucího francouzského nároku na španělský trůn. Francie usilovala o diplomatickou izolaci Španělska, které nadále považovala za největšího soupeře. Navzdory klesající moci Španělského království, byla jeho rozloha stále obrovská, kromě držav v zámoří (stř. a již. Amerika, Karibik, Filipíny), v Evropě drželo také Milánsko, Neapolsko, Sicílii, Sardinii, Baleárské ostrovy, Jižní Nizozemí a Lucembursko.
• Španělské nástupnictví zajímalo francouzské diplomaty již od dob Vestfálského míru - po stejnou dobu bylo totiž také předmětem zájmu diplomatů rakouských Habsburků → když bylo toto téma opět aktuální (na konci 90. let 17. století se již jen čekalo na to, až bezdětný, nemohoucí šp. král Karel II. zemře), pokusily se tyto dvě strany dohodnout. Obě strany byly přesvědčeny o svém nároku na šp. Trůn – Ludvík XIV. byl synem a manželem španělské infantky. Císař Leopold I. Byl synem a manželem mladších sester těchto infantek. Zatímco fr. král nárokoval trůn pro své dědice, Leopold ho žádal pro sebe. Španělské šlechtě šlo především o zaručení nedělitelnosti španělských držav.
• Ludvík XIV. se chtěl dohodnout na rozdělení španělského dědictví s Vilémem III. Oranžským, který zastupoval zájmy obou námořních velmocí - Anglie a Spojených provincií, a následně tuto dohodu předložit Madridu i Vídni. Vilém III. Oranžský si nepřál, aby všechny španělské državy připadly jedinému vládci, zároveň se obával, že Francie by mohla získat lepší obchodní podmínky ve Španělsku a v zámoří na úkor Britů a Nizozemců, stejně tak odmítal, aby Jižní Nizozemí připadlo Franci).
• → 1698 byla uzavřena tajná dohoda o rozdělení španělského dědictví mezi Ludvíkem XIV. a Vilémem III. Oranžským – ŠP měl dostatšestiletý bavorský princ Josef Ferdinand (vnuk Leopolda I., neboli syn jeho jediné dcery z prvního manželství, kdy mu byla ženou Markéta Terezie – sestra šp. Krále Filipa II). Dohoda předpokládala, že Leopold I získá Milánsko a Francie Neapolsko.
• 1699– smrtJosefa Ferdinanda → nová dohoda o rozdělení Španělska – ŠP měl dostat arcivévoda Karel (druhorozený syn Leopolda I.), pokud se vzdá nároků na rakouský trůn – zůstaly by mu državy v zámoří a Jižní Nizozemsko. FR by získala španělské državy v Itálii. S takovým konceptem však císař Leopold I. nesouhlasil, cílem Vídně bylo především získat španělské državy v Itálii, což druhá dohoda nepředpokládala.
• samotný král Karel II., asi ovlivněn francouzskými diplomaty, sepsal závěť, ve které určil dědicem celého (a nedělitelného) španělského království Ludvíkova vnuka Filipa, vévodu z Anjou – sepsána 3.10.1700 – tzv. druhá závěť
• Ludvík XIV. závěť jménem svého vnuka přijal, Leopold I. závěť odmítl a byl připraven bojovat, avšak nemohl riskovat válku s Francií bez podpory námořních velmocí, ty přitom byly připraveny za určitých okolností Filipovo nástupnictví akceptovat,Ludvík XIV se však dopustil několika chyb:
o samotné představení Filipa u dvora vzbudilo vlnu nevole mezi signatáři do té doby platné dohody o dělení španělského dědictví
o mnohem horší chyby však následovaly: nebyla vyloučena možnost budoucího nástupnictví Filipa na francouzský trůn → existovala možnost budoucího sjednocení obou zemí
o Ludvík začal obsazovat ve jménu španělského krále pevnosti v belgickém pohraničí a vyháněl z nich Nizozemce
o jako následníka anglického trůnu uznal Stuartovce Jakuba III.
o asi nejméně šťastným tahem bylo, že přiměl Španělsko, aby poskytlo francouzské obchodní společnosti asiento - výhradní právo na obchod s černými otroky v Novém světě → okamžitě si znepřátelil obě námořní velmoci, stále pod jednou vládou Viléma III., který ještě těsně před svou smrtí sjednal Velkou Alianci – vznikla 1701(= VB, SNP, Rakousko + 1703 Portugalsko)
o na stranu Francie i bavorský kurfiřt, arcibiskup kolínský + savojský vévoda jen v první fázi války"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením. Součástí práce je tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26608
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse