Název Goodness Staženo

Veřejná správa

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie, Humanitní - ostatní

561x

Společenské vědy- Politologie

Práce obsahuje vypracované státnicové otázky z okruhu Politologie. Práce postihují nejvýznamnější osobnosti politologie, Ústavu ČR, politické systémy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Politologie, Právo, Psychologie, Sociologie, Sociální práce

1x

Mezinárodní vztahy po třicetileté válce, snahy Francie o hegemonii v Evropě a ve světě

Otázka ke státním bakalářským zkouškám se věnuje roli Francie ve třicetileté válce a jejímu postavení a zahraniční politice ve druhé polovině 17. stol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

0x

Zápasy o španělské a rakouské dědictví, velmocenský vzestup Pruska

Otázka k bakalářským státním závěrečným zkouškám ve své první části líčí předpoklady a průběh války o španělském dědictví. Druhá část se pak velmi pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Historie

0x